Bochenia
Bochenia » Warto przeczytać

Warto przeczytać

Dom bez książek jest jak plaża bez słońca. (José Martí)
Kto się o mądrość ubiega, ten księgi miłować winien nad srebro i złoto. (Jan Amos Komeński)

Nasz Umysł potrzebuje książek, podobnie jak miecz potrzebuje kamienia do ostrzenia. (George R. R. Martin). Mając powyższe na uwadze, proponujemy Państwu aktualnie ukazujące się na polskim rynku ciekawe książki z zakresu tematyki prezentowanej na ”Bochenii”. Czasami poruszane w nich tematy mogą być szokujące lub wzbudzające wątpliwości, ale miejmy na uwadze  to, iż prawda jest dziwniejsza od fikcji.

Praktyczne, nieznane metody leczenia

Praktyczne, nieznane metody leczenia

Książko, najwierniejszy towarzyszu w podróży życia, milczący w nieszczęściu, gadatliwy w radości, mówiący tylko wtedy, gdy się słuchać pragnie - jesteś jednym z najcenniejszych darów, jakie nam zesłali bogowie na nasz smutny padół - Jarosław Iwaszkiewicz.... czytaj całość
Wszystko co już wiemy o życiu po śmierci

Wszystko co już wiemy o życiu po śmierci

Boimy się nie śmierci, ale wyobrażenia, jakie o niej mamy - Seneka Młodszy ... czytaj całość
Przez lekturę do wyższej świadomości

Przez lekturę do wyższej świadomości

Książki są jak towarzystwo, które sobie człowiek dobiera-Monteskiusz... czytaj całość
Szczęśliwy Nowy Rok 2018 tylko z dobrą książką

Szczęśliwy Nowy Rok 2018 tylko z dobrą książką

Cóż może być bardziej cennego od codziennych spotkań z mądrymi książkami - Lew Tołstoj... czytaj całość
Wszystko co potrzebujesz odkryjesz w książce

Wszystko co potrzebujesz odkryjesz w książce

Książka, myśl, słowo, uczucie, czyn... Wszystko razem stanowi dopiero człowieka - Józef Ignacy Kraszewski... czytaj całość
Poznawaj świat zapisanych tajemnic

Poznawaj świat zapisanych tajemnic

Staraj się być mądrzejszym od innych, ale nie mów im tego - Philip Chesterfield... czytaj całość
Zrozumieć świat z pomocą książek

Zrozumieć świat z pomocą książek

Dom, w którym jest książka, jest przybytkiem słońca,a dom, w którym jej nie ma - to czarny kryminał- Kornel Makuszyński... czytaj całość