Bochenia
Bochenia » Warto przeczytać

Warto przeczytać

Dom bez książek jest jak plaża bez słońca. (José Martí)
Kto się o mądrość ubiega, ten księgi miłować winien nad srebro i złoto. (Jan Amos Komeński)

Nasz Umysł potrzebuje książek, podobnie jak miecz potrzebuje kamienia do ostrzenia. (George R. R. Martin). Mając powyższe na uwadze, proponujemy Państwu aktualnie ukazujące się na polskim rynku ciekawe książki z zakresu tematyki prezentowanej na ”Bochenii”. Czasami poruszane w nich tematy mogą być szokujące lub wzbudzające wątpliwości, ale miejmy na uwadze  to, iż prawda jest dziwniejsza od fikcji.

Książka na lepszą wiosenną kondycję

Książka na lepszą wiosenną kondycję

Książki to są twoi najlepsi przyjaciele, nie wyśmieją, nie zdradzą, a naucza wiele - Jan Rak (1820-1909... czytaj całość
Zaproszenie do świata lektur w Nowym Roku

Zaproszenie do świata lektur w Nowym Roku

Książki to je­dyny ra­tunek, żeby człowiek nie za­pom­niał, że jest człowiekiem - Wiesław Myśliwski... czytaj całość
Kwantowa rzeczywistość

Kwantowa rzeczywistość

Gdyby ludzie rozma­wiali tylko o tym, co rozumieją, zapadłaby nad światem wielka cisza - Albert Einstein... czytaj całość
Świąteczny romans z książką

Świąteczny romans z książką

Choinkowy prezent bez książki to jak zima bez śniegu... czytaj całość
Lektury na długie jesienne  wieczory

Lektury na długie jesienne wieczory

W rozwoju duchowym każdy człowiek jest własnym odkrywcą i nie powinien się on smucić tym, iż w jego odkrycia nie wierzą inni. Celem człowieka jest postępowanie naprzód, dalsze odkrywanie i rozszerzanie indywidualnej szczęśliwości- Prentice Mulford... czytaj całość
Choroba pierwszym krokiem do pełni zdrowia?

Choroba pierwszym krokiem do pełni zdrowia?

Cho­roba poz­wa­la poz­nać słodycz zdro­wia, zło - dob­ra, głód - sy­tości, zmęcze­nie - wypoczynku- Heraklit z Efezu... czytaj całość
 Czytaj jak najwięcej, mów jak najmniej - chińskie

Czytaj jak najwięcej, mów jak najmniej - chińskie

Kto nabytą wiedzę pielęgnuje, a nową bez ustanku zdobywa, ten może być nauczycielem innych - Konfucjusz... czytaj całość