Bochenia
Bochenia » Świadomość Duchowa

Świadomość Duchowa

Pistyczny poziom wiary (niski), wiara widząca (myśląca), mistycyzm ( miłość Boga i zjednoczenie się z Nim). Nauka i mistyka. Świat według Mędrców Wschodu i Zachodu, paralele i różnice. Ekologiczne widzenie świata jako podstawa partnerskiego traktowania Przyrody.

 Duchowe przebudzenie człowieka

Duchowe przebudzenie człowieka

Duchowe przebudzenie to jest taki stan świadomości, w którym czujesz i wiesz, że jesteś czymś więcej niż Twoja osobowość czy Twoje ciało, a nawet Twoja dusza. To jest ten stan kiedy jesteś po prostu w połączeniu z każdym stworzeniem we wszechświecie. ... czytaj całość
Rozwijająca się Świadomość

Rozwijająca się Świadomość

Wszechświat udzieli Ci takich lekcji, które będą najbardziej pomocne, byś mógł się stać najwspanialszą wersją samego siebie – Ralph Smart ... czytaj całość
Nie tylko „szkiełko i oko

Nie tylko „szkiełko i oko"

Przyjdzie dzień, gdy po ujarzmieniu wiatrów, fal i grawitacji, ujarzmimy dla Boga energie Miłości. W tym dniu, po raz drugi w historii świata, człowiek odkryje ogień - Pierre Teilhard de Chardin... czytaj całość
Czy się obudzimy?

Czy się obudzimy?

Twoja wolność jest iluzją. Jesteś pionkiem w spisku, a twoja rola, jeśli masz szczęście, ogranicza się do ubezwłasnowolnionej ofiary kłamstwa - Marcel Messing... czytaj całość
 Lecznicza i inspirująca energia drzew.

Lecznicza i inspirująca energia drzew.

Mowa ziemi jest podobna do mowy miłości – ziemia także przemawia w ciszy. Stąd zapewne bierze się to przymierze między zakochanymi i umierającymi a ziemią. Płynie ono z pokrewieństwa ciszy - ks. Józef Tischner ... czytaj całość
Wielki umysł nauki a wielka umysłowość ducha

Wielki umysł nauki a wielka umysłowość ducha

Spałem i śniłem, że życie jest radością. Obudziłem się i zobaczyłem, że życie jest służbą. Zacząłem służyć i zobaczyłem, że służba jest szczęściem- Rabindranath Tagore ... czytaj całość
Umrzeć, by stać się sobą.

Umrzeć, by stać się sobą.

Życie jest zbyt krótkie, by budzić się z żalem. Kochaj ludzi, którzy dobrze cię traktują i współczuj tym, którzy nie potrafią – Anna Przybylska... czytaj całość