Bochenia
Bochenia » Świadomość Duchowa

Świadomość Duchowa

Pistyczny poziom wiary (niski), wiara widząca (myśląca), mistycyzm ( miłość Boga i zjednoczenie się z Nim). Nauka i mistyka. Świat według Mędrców Wschodu i Zachodu, paralele i różnice. Ekologiczne widzenie świata jako podstawa partnerskiego traktowania Przyrody.

Bezgraniczne możliwości kreacji nowego życia w nas

Bezgraniczne możliwości kreacji nowego życia w nas

"Proces tworzenia jest wibracją, która manifestuje się w formie dźwięku i koloru. Dźwięki i kolor są jednością, stanowią dwa aspekty życia" - Hazrat Inayat Kahn... czytaj całość
Holograficzny Wszechświat

Holograficzny Wszechświat

Kartezjański model widzenia świata stanowi już coraz bardziej uwierający, niemal do bólu gorset, bezwzględnych paradygmatów dla wolnej nauki. Powstają w prawdzie coraz to liczniejsze "logie", ale wciąż nie mają pełnego błogosławieństwa oficjalnej nauki pomimo, że głoszone są ex katedra... czytaj całość
Świadomość istnienia  w centrum egzystencji?

Świadomość istnienia w centrum egzystencji?

Ludzkość to załoga statku kosmicznego o nazwie "Ziemia". Ale jak można zarządzać statkiem kosmicznym,jeśli jego załoga ciągle się buntuje?? Buckminster Fuller... czytaj całość
Piękno Świątyni

Piękno Świątyni

Podeszli do Niego uczniowie, aby Mu pokazać budowle świątyni. Lecz On rzekł do nich: Widzicie to wszystko? Zaprawdę, powiadam wam, nie zostanie tu kamień na kamieniu, który by nie był zwalony.(Mt 24, 1-2) ... czytaj całość
Hipnoza w odkrywaniu swojej duchowej tożsamości

Hipnoza w odkrywaniu swojej duchowej tożsamości

Duchowa tożsamość to jak gdyby zaakceptowanie w swojej rzeczywistości czynnika wyższego niż osobowość składająca się z ciała fizycznego, emocji i umysłu... czytaj całość
To jest właśnie życie

To jest właśnie życie

Istnieje jakieś bractwo ludzi, którzy namiętnie pragną wiedzy. Ja do nich należałem.... czytaj całość
Wszyscy możemy zostać Chrystusami...

Wszyscy możemy zostać Chrystusami...

Coraz więcej z nas dostępuje wielkiego zaszczytu wejścia na duchową ścieżkę. Nie jest to jednak proste. Wiąże się przecież zwykle z cierpieniem. Zastanawiałem się niejednokrotnie, czy można byłoby go uniknąć?... czytaj całość