Bochenia
Bochenia » Sacrum i profanum

Sacrum i profanum

Sfera świętości (sacrum) i przeciwieństwo - sfera świecka (profanum) Konfesyjny i materialistyczny model opisu rzeczywistości. Mistyczna wizja świata w czasach współczesnych i historycznych

Iluminacja, Kosmiczna Świadomość czy Świadomość Chrystusowa?

Iluminacja, Kosmiczna Świadomość czy Świadomość Chrystusowa?

Joel Goldsmith, jeden z wielkich mistyków XX w. poświęcił swe życie nauczaniu innych „Drogi do Nieskończoności” - wypracowanych przez siebie zasad rozwoju duchowego.... czytaj całość
Żarliwe pragnienie poznania Prawdy

Żarliwe pragnienie poznania Prawdy

Rozmowa króla Dżanaki z młodym mędrcem Asztawakra, który wprowadził króla w tajniki najwyższej mądrości - w stan samopoznania. Dżanaka doznał oświecenia bardzo dawno,bo kilka tysięcy lat temu, lecz nauki te znane pod nazwą "Asztawakra Gita"przetrwały do dziś.... czytaj całość
Krótka historia wszystkiego - Ken Wilber

Krótka historia wszystkiego - Ken Wilber

Świadome życie jest życiem spełnionym... czytaj całość
Zagubiony tryb modlitwy

Zagubiony tryb modlitwy

Jesteś duchowym BYTEM, energetycznym polem w jeszcze WIĘKSZYM polu energetycznym! - Bregg Braden... czytaj całość
Moje poszukiwanie Prawdy...

Moje poszukiwanie Prawdy...

Moje poszukiwanie Prawdy rozpoczęłam, gdy zamęt wewnętrzny i zewnętrzny sięgnął zenitu.... czytaj całość
Od śmierci w Nieśmiertelność mnie prowadź!

Od śmierci w Nieśmiertelność mnie prowadź!

Od nierzeczywistego w Rzeczywiste, z ciemności ku Światłu, a od śmierci w Nieśmiertelność zawsze mnie prowadź! ... czytaj całość
Duchy i dusze – lęk przed nieznanym

Duchy i dusze – lęk przed nieznanym

Tylko miłość wyzwala zamkniętego w ciele ducha - Lew Tołstoj... czytaj całość