Bochenia
Bochenia » Sacrum i profanum

Sacrum i profanum

Sfera świętości (sacrum) i przeciwieństwo - sfera świecka (profanum) Konfesyjny i materialistyczny model opisu rzeczywistości. Mistyczna wizja świata w czasach współczesnych i historycznych

Rozważania świąteczne

Rozważania świąteczne

Cho­ciaż w święta war­to zat­rzy­mać się choć na chwilę i w cza­sie ref­lek­sji dos­trzec to, cze­go nie wi­dać w ciągłym biegu.... czytaj całość
Tajemnice do zrozumienia których dojrzewamy

Tajemnice do zrozumienia których dojrzewamy

Najpiękniejszą rzeczą, jakiej możemy doświadczyć jest oczarowanie tajemnicą. Jest to uczucie, które stoi u kolebki prawdziwej sztuki i prawdziwej nauki. ... czytaj całość
 Religia, która przeniosła się z serc na usta.

Religia, która przeniosła się z serc na usta.

Czyż nie jest dziwne, że ludzie tak chętnie walczą o religię, a tak niechętnie żyją zgodnie z jej przepisami - Lichtenberg... czytaj całość
Czy się przebudzimy?

Czy się przebudzimy?

Świado­mość nie przychodzi bez bólu... czytaj całość
Jedyne remedium na ratunek obecnego świata wg. S. Łazariewa.

Jedyne remedium na ratunek obecnego świata wg. S. Łazariewa.

Ostatnia wojna światowa będzie wojną o prawdę. Ta wojna będzie się toczyła w każdym z nas. Wojna z własną ignorancją, agresją, irytacją. I tylko gruntowna przemiana każdego poszczególnego człowieka może stać się początkiem pokojowego życia wszystkich ludzi.... czytaj całość
Świąteczne spotkanie z Joginem

Świąteczne spotkanie z Joginem

Nie jesteś kroplą w oceanie, jesteś całym oceanem w kropli-Rumi ... czytaj całość
Światło nie lęka się mroku

Światło nie lęka się mroku

Jeśli zdołamy pozbyć się strachu przed śmiercią, zdołamy też pozbyć się strachu przed życiem, lęku przed istnieniem w zgodzie z naszymi najpełniejszymi, najbardziej duchowymi możliwościami. ... czytaj całość