Bochenia
Bochenia » Na Linii Czasu » 2009 » Maj » Linia Czasu

Linia Czasu

Terapia na Linii Czasu

Żeby Linia Czasu mogła mieć praktyczne zastosowanie musimy mieć wiedzę, jak stworzyć jej konstrukcję w wyobraźni człowieka. Musimy też wiedzieć, do uzdrawiania których elementów psychiki może być przydatna.

Przytoczę więc kilka sposobów konstrukcji Linii Czasu, oraz przykłady praktycznego zastosowania w konkretnych przypadkach.

Jednym z praktycznych i łatwych do opanowania sposobów konstrukcji Linii Czasu  jest technika NLP. Sam ją stosuję i uczę na moich kursach. Potrzebna jest kilkumetrowa przestrzeń podłogi, najlepiej w pokoju, gdzie nikt nie przeszkadza. Dajemy klientowi do ręki plik karteczek z bloczku w jednym kolorze i prosimy, aby ułożył z nich linię czasu wg swojego wyobrażenia. Tak, by zmieściła się w przestrzeni jaką dysponujemy. Sam ma sobie wybrać miejsce, gdzie zaznaczy tu i teraz oraz moment swoich narodzin.

Właśnie w tym momencie rozpoczyna się proces, gdyż klient zmuszony jest korzystać ze swoich wewnętrznych zasobów i użyć swojej wyobraźni do stworzenia własnej Linii. Wtedy jego myślenie, cała uwaga zostaje przekierowana z eksternalnej na internalną. Czyli z zewnętrznej na wewnętrzną, żeby przy pomocy wewnętrznej interpretacji stworzyć własne wyobrażenie swojej Linii Czasu.

Dalej polecamy jemu uzupełnić środek Linii pomiędzy narodzinami i dniem dzisiejszym ważnymi dla niego emocjonalnymi przejściami. Podpowiadamy, że mogą to być takie wydarzenia jak pójście do przedszkola, szkoły, komunia. Koniec jednaj szkoły i rozpoczęcie innej. Matura, pierwsza miłość, studia, pierwsza praca czy związek partnerski. Może to być służba wojskowa, ważne sukcesy zawodowe i inne wydarzenia aż do dzisiaj. Każde wydarzenie zabarwione większą dozą emocji pozostawia ślad w naszej psychice i możemy tam dotrzeć. Klient układając pojedyncze kartki wypełniające Linię musi wchodzić w głąb siebie, aby wydobyć z pamięci pewne ważne ramy składające się na jego rzeczywistość.

Tak więc nazywając pojedyncze kartki już teraz wchodzi w odmienne stany świadomości związane z tamtymi wydarzeniami. Kiedy skończy układanie swojej Linii może teraz spojrzeć na nią z boku, coś uzupełnić, dodać. Teraz też instruujemy go, że kiedy stanie na pozycji tu i teraz, przodem do przyszłości i tyłem do swojej przeszłości, będziemy go prowadzić wstecz do kolejnych wydarzeń życiowych, a on będzie jeszcze raz przeżywał wszystkie emocje związane z tymi doznaniami.

Zakładam, że mamy już wcześniej przygotowany i zakotwiczony sposób na dysocjację. Wchodząc na Linię Czasu musimy sobie zdawać sprawę, że klient mógł w swoim życiu doświadczyć bardzo głębokich urazów emocjonalnych, które wyparł do podświadomości. Wejście w tego typu doznania przywołują bolesne doświadczenia z tamtego czasu i wtedy nasza reakcja musi być bardzo zdecydowana. Musimy go zdystansować mentalnie i fizycznie, żeby na owo zdarzenie umiał patrzeć z innej pozycji.

Idąc dalej w naszym procesie polecamy, żeby klient stanął na pozycji tu i teraz tyłem do swojej Linii Czaus. Teraz mamy czas, by przy pomocy technik NLP jeszcze bardziej przekierować jego uwagę do wnętrza, żeby mógł zmierzyć się z tym, co go spotka.

Prowadząc przez kolejne kartki wstecz wyciągamy z każdej sytuacji jak najwięcej obrazów, dźwięków, uczuć i zapachów, wszystkiego, co miało wpływ na konstrukcję emocjonalnego doznania. Idąc wstecz miejmy na uwadze, żeby trzymać się głównie wyświetlania emocji pozytywnych. Sugerując jednocześnie żeby mentalnie zebrał swoje zasoby do plecaka, bagażu pozytywnych emocji, które w przyszłości pomogą jemu zniwelować ewentualne emocje negatywne.

W trakcie penetracji Linii staramy się zająć wszystkie poziomy reprezentacji zmysłowych, żeby cała uwaga była ciągle skierowana na tamte doznania. Wracając od miejsca narodzin poszukujemy negatywnych doznań i urazów, które na bieżąco staramy się uzdrawiać.

Pomimo, że proces tego rodzaju daleki jest od tradycyjnej hipnozy, to wprowadza on w odmienne stany świadomości zezwalające na głęboką przebudowę.

Przybliżę teraz inny sposób tworzenia Linii Czasu przy pomocy hipnozy. Sposób, który możemy zastosować dla jednej osoby, jak również dla grupy uczestników. Doskonale się sprawdza na kursach terapii hipnozą.

Prosimy uczestnika lub grupę ludzi o sięgnięcie wspomnieniem w przeszłość do najwcześniejszych doświadczeń życiowych, żeby odnaleźć czynność, którą wykonuje przez całe swoje życie. Może to być np. modlitwa poranna, mycie zębów lub normalna czynność fizjologiczna. Kiedy każdy z uczestników ma na myśli czynność, którą przez większość życia wykonywał systematycznie wprowadzamy grupę w trans. Prowadząc dalej sugerujemy, by wyobraził sobie siebie jak wykonuje tę codzienną czynność na rozpoczęcie dnia i jednocześnie wiąże się to z opieczętowaniem jednej kartki papieru specjalną życiową pieczęcią. Sięgając wstecz do pierwszych wspomnień przywołuje jakiś wiek ze swojego dzieciństwa, w którym pierwsze kartki zaczęły tworzyć jakiś stosik papierków.

Przenieśmy potem uwagę do późniejszego wieku 6 – 7 lat, żeby zobaczył siebie wykonującego tę czynność i swój stosik kartek z zaliczonych lat. Każdy rok to 365 kartek. Stosik rośnie z każdym rokiem. Prowadzimy dalej zatrzymując się w paru miejscach, żeby przyjrzeć się swojemu stosikowi opieczętowanych kartek. Doprowadzając aż do dnia dzisiejszego, każdy z uczestników zebrał pokaźny, indywidualny stosik karteczek świadczący o przeżyciu wszystkich dni swojego tutaj pobytu.

Dalej sugeruję, aby każdy zabrał dorobek swojego życia i udał się w najbardziej satysfakcjonujące i ulubione miejsce w przyrodzie. Niech postawi stosik obok siebie i z dumą patrzy na swój dorobek oraz na miejsce, w którym się znajduje. Podkręcić obrazy, dźwięki, szum wiatru i zapachy wybranego miejsca.

Potem, w którymś momencie podkręcając emocje wprowadzamy nagły podmuch wiatru, który rozwiewa stosik papierków, czasami bardzo daleko, tworząc w ten sposób linię. Linię Czasu, która może mieć różne kształty, różną długość. Wszystkie szczegóły sugeruje wyobraźnia. Kiedy to się stanie i wszystkie kartki spoczną na ziemi spójrzmy na obraz, jaki one tworzą.

Jest to pierwsza część związana z tworzeniem Linii, którą można stosować dla grupy uczestników. W drugiej części sugestia może poprowadzić uczestników ponad linią, żeby mogli przyjrzeć się dokładniej wszystkim zakrętom i załamaniom, które odzwierciedlają jakieś wydarzenia.

Możemy zobaczyć stany emocjonalne, które powodują zagęszczenie się karteczek. Czego one dotyczą? Które miejsca na Linii są zaciemnione i należy do nich wrócić w późniejszej terapii indywidualnej. I wreszcie sugestia może zezwolić na sfrunięcie na Linię w wybrane miejsce, gdzie były pozytywne emocje, żeby się nimi „podładować”.

W indywidualnym podejściu do takiej terapii możemy mieć wiele wglądów w różne stany emocjonalne, pamiętając o zabezpieczeniu w skuteczną dysocjację.

Inne prostsze sposoby w hipnozie mogą sugerować kręcone schody mające tyle stopni ile klient ma lat, lub jazda windą wieżowca posiadającego wysokość równą piętrami do wieku. Przemieszczanie się po stopniach schodów lub piętrach wieżowca może mieć odniesienie do wyobrażanej Linii Czasu i dotarcie do zasobów nieświadomości.

Do krótkoterminowych terapii jakie możemy przeprowadzać za pomocą Linii Czasu należą między innymi emocjonalne urazy wyparte ze świadomości. Czyli podział na personę i cień opisane przez K.W. w „Niepodzielone”. Niektóre fobie nabyte we wcześniejszym wieku, jeśli wiemy, że dana fobia nie funkcjonowała w dzieciństwie. Możemy też zwrócić nadawcy zniewalające przekonania, jakimi w młodym wieku nas zaprogramowano. Inne, irracjonalne reakcje w stosunku do osoby, którą długo znamy.

Pamiętając, że opisana tutaj Linia Czasu działa na przestrzeni tworzenia się osobowości, a więc od urodzenia do chwili obecnej. Tylko ten sektor czasowy nasza Linia obejmuje. Chociaż dla samego uzdrowienia niektórych urazów, jak też dla skuteczności dysocjacji możemy stosować ponadosobowe elementy psychiki. O czym będzie mowa w dalszej części.
 Komentarze (0)

Napisz komentarz

Tytuł Twojego komentarza
Twoje Imię lub Pseudonim
Twój email
Twój Komentarz
Wpisz tekst po prawej
Jeśli Twój komentarz nie pojawi się od razu po wysłaniu, to znaczy, że został skierowany do moderacji i najprawdopodobniej pojawi się w najbliższym czasie. Przepraszamy za utrudnienie. Pamiętaj, że wszelką ewentualną odpowiedzialność za zamieszczone komentarze biorą ich autorzy. REGULAMIN KOMENTARZY