Bochenia
Bochenia » W kierunku mądrości » 2012 » Maj » W swoich ciałach zobaczymy naszych Stwórców

W swoich ciałach zobaczymy naszych Stwórców

W swoich ciałach zobaczymy naszych Stwórców Musisz opuścić znaną ci strefę wygody i zapuścić się w nieznany dziki ląd intuicji. To co odkryjesz będzie cudowne - odkryjesz SIEBIE.

linia

Codzienne życie postrzegane przez nasze 5 zmysłów nie jest rzeczywistością. Fizyka kwantowa pokazała, że przestrzeń i czas to iluzja postrzegania. Dlatego nasze ciała nie mogą być prawdziwe jeśli zajmują przestrzeń. W 1909 roku na uniwersytecie w Manchesterze Ernest Rutherford przeprowadził doświadczenie ukazujące wnętrze atomu. Naukowcy byli zszokowani tym, że atom jest niemal w całości pustą przestrzenią. Powstało pytanie: Jak ten pusty atom tworzy materialny świat dookoła nas. Nasza prawdziwa świadomość nie znajduje się w głowie ani w naszych ciałach. Ale iluzja naszych indywidualnych ciał i ciągła dezinformacja o naszym prawdziwym pochodzeniu stworzyła koncept, że wszyscy myślimy niezależnie. Dzięki temu nieporozumieniu, wydaje się niemożliwe udowodnić naukowo: telepatii, sprzężenia umysłów, medium i innych fenomenów polegających na przesyłaniu informacji bez fizycznej komunikacji.

Ale jeśli zrozumiesz, że istnieje duchowe powiązanie pomiędzy wszystkimi rzeczami we wszechświecie, a my jesteśmy częścią jednej boskiej świadomości, to żaden fenomen nie będzie niewytłumaczalny. To proste zrozumienie wypełnia luki współczesnych religii, wyjaśnia reinkarnację, deja-vu, przewidywanie przyszłości i każde wydarzenie kiedykolwiek doświadczane przez ludzkość. Pusta materia stanowiąca podstawowy budulec widzialnej egzystencji jest budowana i modelowana poprzez intencje. To oznacza, że świadomość kształtuje naszą rzeczywistość. Zrozumiałe, iż dla większości wydaje się to trudne do zaakceptowania. We współczesnych czasach jesteśmy od dziecka uczeni jak myśleć racjonalnie i intencjonalnie. Jest to lewo- półkulowa metoda edukacji czyniąca więcej szkody niż się wydaje. Lewa półkula odpowiada za: logikę, detale, fakty, wzory praktyczność, naukę i matematykę. Prawa półkula odpowiada za: uczucia, intuicję, symbole, obrazy, podejmowanie ryzyka, filozofię i religię.

Dzięki nieustającemu wpływowi rządu na program nauczania kolejne pokolenia młodych są zmuszane do koncentrowania się tylko na faktach, figurach i liczbach. Powtarzanie wykorzystywane jest aby podświadomie trenować dzieci w przyswajaniu programu. Dzieci nie nagradza się za kwestionowanie tego, czego są uczone. Są za to wyśmiewane. Dzieci, które ślepo akceptują informacje jako prawdę i przywołują ją na komendę podczas sprawdzianu, później podejmują decyzje w rządzie o naszym prawie, w medycynie, biznesie i na każdym innym wpływowym stanowisku. Najbardziej szkodliwym efektem odejścia od holistycznego pojmowania całym mózgiem i myślenia tylko lewą półkulą jest stłumienie aspektu żeńskiego. Każdy mężczyzna i kobieta ma żeńskie i męskie aspekty. Nie ma to nic wspólnego z mężczyzną czy kobietą. To aspekty lewej i prawej półkuli. Yin i Yang, czarne i białe, jasne i ciemne, oraz inne dualizmy. Oba są istotne dla naszego duchowego i fizyczne zdrowia.

W starożytnym Egipcie to kobiety rządziły tronem. Mężczyźni, których wybierały na męża zostawali faraonami. Obrazuje to tradycję Bogini którą zniszczono by wprowadzić społeczeństwo patriarchalne, zdominowane przez mężczyzn i widoczne we wszystkich głównych religiach. Stłumienie aspektu żeńskiego i zmuszanie ludzi do myślenia lewą półkulą zamknęło ludzi na naturalną zdolność czucia ziemskiej, kosmicznej i osobistej energii. Tradycje szamanów, magików, uzdrawiaczy i innych stały się nielegalne i ośmieszane. Traktuje się je jako fantazje filmów hollywoodzkich. Każda religia tłumaczy, że jesteśmy dziećmi Boga i mamy jego cząstkę w sobie. Jeśli wymażesz antropomorficzne pojęcie Boga i załapiesz, że Bóg to nic więcej jak duchowa sieć łącząca wszystkie rzeczy, wszystkie teksty religijne nabiorą sensu. Nasze ciała to tylko statki przenoszące nasze dusze zbierające doświadczenia dla boskiego umysłu. Tak właśnie jest możliwa ewolucja. Naukowo udowodniono, że wszystkie gatunki rozwijają się w bardziej złożone istoty. Pamięć gatunkowa wszystkich istot pozwala nowo narodzonym istotom automatycznie znać szczegółowe nawyki, których matka nie musi ich uczyć. Tak więc ta wiedza pozwala gatunkom rozwijać się w bardziej złożone istoty.

Lyall Watson
stwierdził, że japońscy naukowcy zaobserwowali "efekt setnej małpy" w 1952 r. Odkryli, że nowe umiejętności nabyte przez pewien procent małp stają się naturalną umiejętnością gatunku. To kolejne świadectwo kolektywnej świadomości pośród gatunków. Wszystko ma naturalne wibracje: od atomów po krańce wszechświata. Aby zobaczyć powiązania między Ziemią a naszymi ciałami, przyjrzyj się centrom harmonijnym- lepiej znanym jako czakry. Podobnie jak punkty harmoniczne strun gitary, są to miejsca, w których skupiają się nasze wibracje. W filozofiach wschodnich, owe siedem czakr używa się do przywracania równowagi w ciałach fizycznym i duchowym. Nasza Ziemia także posiada 7 czakr położonych w równych odległościach od siebie. Na każdym kontynencie jest jedno takie centrum. Czakra Podstawy znajduje się w Mount Shasta w Kalifornii, Czakra seksu jest na Wyspie Słońca na jeziorze Titicaca w Ameryce Południowej. Czakra splotu solarnego, znajduje się w Uluru-Katatjuta, w Australii. Czakra Serca w Glastonbury-Shaftesbury w Anglii, Czakra Gardła w egipskiej Gizie, tam gdzie piramidy, Czakra 3 oka jest w Kuh-e Malek Siah w Iranie, A czakra Korony na górze Kailash w Tybecie.

Od strony naukowej można to wyjaśnić tym, że w jądrze Ziemi jest skrystalizowane stopione żelazo, które rezonuje z częstotliwością około 7 Hz. Wszędzie na Ziemi istnieją energetyczne wiry, przez które emitowana jest energia elektromagnetyczna. Jest też kilka wirów wzdłuż równika, gdzie zdarzają się dziwne anomalie, jak awarie radia, czy błędy kompasów, a także zniknięcia statków i samolotów. Mogliście słyszeć o niektórych. Tak więc nieuchwytna część naszego istnienia - emocje, są częścią prawdziwej rzeczywistości wyższej świadomości. Jeżeli emocje są częścią sfery, której nie doświadczamy pięcioma zmysłami, to jak to się dzieje, że jesteśmy świadomi swoich emocji? To co większość osób uważa za emocje, tak naprawdę nimi nie jest. Doświadczamy tylko fizycznych przejawów tych emocji. Złość powoduje zakłócenia w psychice, które objawiają się jako Ego. Takie przejawienia wywołują przyspieszenie akcji serca, wzrost temperatury ciała, oraz wiele innych fizycznych objawów świadczących o złości. Tak, jak muzyka z radia, jest fizyczną manifestacją niematerialnego sygnału, tak samo nasze doświadczanie emocji jest przejawieniem niematerialnego sygnału.

Wykazano, iż nasze emocje mają określone częstotliwości wibracyjne. Co więcej, są tylko dwa rodzaje emocji jakich doświadczają ludzie: Strach i Miłość. Wszystkie inne wywodzą się bezpośrednio od nich. Strach, ma długą i powolną częstotliwość wibracji, podczas gdy miłość ma bardzo szybką i wysoką częstotliwość. Żeby zobrazować wibracje- podstawę naszego bytu, Hanz Jenny w latach 40' opracował Cymatykę by wykazać, że gdy wibracja dźwiękowa przechodzi przez jakiś nośnik pojawi się pewien wzór. Gdy zwiększa się częstotliwość, wzór staje się bardziej złożony. To właśnie dzieje się z Ziemią i z Ludzkością. Jest 64 potencjalnych kodów aminokwasów w naszym DNA, złożonym z 4 elementów: węgla, tlenu, wodoru i azotu. Zgodnie z logiką, powinniśmy mieć aktywne wszystkie 64 kody w naszym DNA. Jednak obecnie aktywne jest tylko 20. Spośród wszystkich 64 możliwości wygląda na to, że jedynie 20 tych kodów jest teraz włączone, 20 aminokwasów. Istnieje przełącznik, który je włącza i wyłącza. Tym przełącznikiem jest to, co zwiemy emocją.

Po raz pierwszy widzimy bezpośredni związek wzorców emocjonalnych z ludzkim materiałem genetycznym. Strach jest długą, powolną falą emocji. Tak więc ta fala jest długą, powolną falą, która dotyka relatywnie niewielu punktów łańcucha DNA. Tak więc osobnik żyjący w strachu jest ograniczony ilością tych antenek, dla niego dostępnych. Osobnik żyjący w miłości - jak widać jest to wyższa częstotliwość o krótszej fali, dlatego ma więcej potencjalnych miejsc do kodowania wzdłuż tego genetycznego wzorca.
Te informacje są zdumiewające, bo po raz pierwszy mamy namacalny związek między emocjami i genetyką. Warto to pojąć, gdyż inny badacz- Władimir Poponin zmierzył ilość cząsteczek światła zwanych fotonami wewnątrz próżniowej probówki. Fotony były rozproszone. Gdy włożono do probówki fragment kodu DNA i ponownie zmierzono fotony. Odkryto iż fotony zgromadziły się wokół kodu DNA. Po usunięciu próbki DNA fotony pozostały ustawione w jego kształcie, pomimo iż DNA już nie było. Był to tzw. Eksperyment Fantomowego DNA.

Naukowcy wypełniają dziś istotną lukę między światem fizycznym a eterycznym, czy duchowym. Nasze emocje wpływają bezpośrednio na strukturę naszego DNA, które kształtuje świat fizyczny doświadczany przez nas na co dzień. Przekazy pozostawione nam przez starożytnych, były czymś więcej niż tylko przepowiedniami ogólnoświatowego rządu, czy Nowego Porządku Świata. Teraz rozumiemy, czemu studiowanie ciał niebieskich było takie ważne. Rotacje i orbity wszystkich ciał naszego wszechświata, służyły jako zegar wyznaczający wszystkie zmiany. Pomagało to starożytnym zrozumieć, że zmiany ciał niebieskich, są lustrem zmian całego istnienia. 21 Grudnia 2012 to po prostu naturalne przejście z jednej formy energetycznej do innej. Transcendentalna ewolucja człowieka. Data ta znana jest jako punkt zero. Nasze Słońce, jak i Ziemia tracą swoje pola magnetyczne, a ruch obrotowy Ziemi zwalnia. W tym samym czasie jej częstotliwość rezonansowa zwana 'Rezonansem Schumana' wzrasta zgodnie z przewidywalną sekwencją ciągów Fibonnacci'ego. Na poziomie komórkowym, nasze ciało reaguje na puls elektromagnetyczny. Starożytni nazwali to 'Świętym Układem'. Komórki otrzymują ten puls z mózgu, który dostaje go z serca, które odbiera swój puls z Ziemi. Jej puls bierze się z Układu Słonecznego, a ten z Galaktyki, a w końcu z całego wszechświata. Dosłownie dzielimy ten puls z całą egzystencją. To kolejny przykład na to, że wszystko jest jednym. Odkąd naukowcy zaczęli zapisywać ziemski puls, pozostawał on na poziomie ok. 7,8 cykli na sekundę. Była to wartość stała, aż do roku 1986/1987. Wtedy gwałtownie zaczął wzrastać do ok. 9 cykli/s w 1996 roku. Tak więc w ciągu dziesięciolecia wzrósł o 2 cykle/s. Do 2012 roku cykl ten wyniesie około 13 cykli/s zgodnie z teorią Fibonacci'ego. Co to oznacza dla ludzkości? Tak jak w Cymatyce wyższe częstotliwości powodowały bardziej złożone struktury, tak teraz doświadczamy początku wielkiej zmiany wibracji fizycznych i duchowych. Trudno pojąć co dokładnie stanie się z naszymi ciałami fizycznymi, ale starożytne teksty, religie pogańskie i monoteistyczne, szkoły mistyczne i tajne zakony- wszystkie podają wskazówki jakie to będzie doświadczenie.

"Człowiek zmienia się w formę światła nie z tego świata" Szmaragdowe Tablice Thotha. "Nie będzie cierpieć bólu śmierci, kiedy nadejdę w chwale. Zostanie zmieniony w mgnieniu oka w nieśmiertelnego". "W naszych ciałach zobaczymy naszych stwórców". Księga mormonów.
Tybetańska Księga Umarłych wyjaśnia, że różne kody wibracyjne tworzą warunki do wejścia w stan buddy. Podobne treści zawiera Egipska "Nuith". Będzie to zmiana epok. Transcendentalny okres kolosalnych zmian dla ludzkości. Ludzie nieprzystosowani, nie będą w stanie poradzić sobie z gwałtownymi zmianami w psychice. Jedynym sposobem by przygotować się na to co ma nadejść jest to, czego poszukiwaliśmy całe życie: Prawda. Nie prawda o rządzie, handlu, religii, terroryzmie lub czymkolwiek zewnętrznym, ale prawda o nas samych, o naszej psychice i naszym cieniu. W zachodniej kulturze, jesteśmy uczeni, że bycie normalnym oznacza bycie tylko szczęśliwym, nigdy smutnym. Bycie tylko kochającym i nigdy wściekłym. Wybaczającym, a nigdy zazdrosnym. Brzmi to wiarygodnie, ale tak nie jest. Nie powinniśmy tłumić żadnych negatywnych emocji, gdyż wywołuje to nierównowagę. By stawić czoła naszym emocjom, musimy się im poddać a nie zwalczać je. Musimy je uznać i pozwolić im spełniać swoje zadania ucząc się od nich. Starożytni Esseńczycy pozostawili nauki sięgające 6000 lat wstecz. Uczyli, że nasze relacje z innymi, ze światem i wydarzeniami są lustrem części naszej psychiki, która wymaga oczyszczenia. Autor Gregg Braden wspaniale wyjaśnia te kwestie w swoich pracach. Jego prace i studia nad tą tematyką, przyczyniły się znacząco do połączenia nauki i duchowości. Ważne jest by zrozumieć, że gdy boisz się straty, śmierci, wojny, terroryzmu czy zmian, w oparciu o te lęki, dajesz innym sposobność kontrolowania ciebie. Gdy walczysz z biedą, rasizmem, czy o wolność, zewnętrznie starasz się stłumić problem, któremu powinieneś stawić czoła w swoim wnętrzu. Takie sytuacje są lustrami naszych lęków. Dlatego ważne jest, by kochać i tylko kochać. Kochać tych, którzy są nam przyjaźni, ale w szczególności kochać swoich wrogów. Nie patrz na swoje lęki jako na zagrożenie, tylko zrozum, że ten materialny świat jest tylko fizyczną manifestacją lęku lub miłości obecnych w twojej świadomości. To proste.

Wszystko z czym się musisz zmierzyć w życiu jest przed tobą. Gdy chcesz zobaczyć jakie są twoje prawdziwe wewnętrzne lęki, przeanalizuj swoje pragnienia i zahamowania. Tego, co wyjaśniliśmy wcześniej o ezoterycznych planach wąskiej elity przywódców nie powinieneś się obawiać. Oni od tysięcy lat pociągają za sznurki, by manipulować ludzkością. I to działało, aż do teraz. Każdemu systemowi religijnemu czy innemu jest łatwo pogrywać na naszym poczuciu bezpieczeństwa, na wmawianiu nam, że zatroszczy się o nasze bezpieczeństwo. Przyklaskujemy temu. Nie obwiniajmy więc religii. Obwiniajmy naszą niepewność, która pozwala religii kwitnąć i która pozwala istnieć tak wielu niszczącym nas systemom. Dlatego nie możemy się uwolnić. Ron Sekley z wydziału Chemii Uniwersytetu Kalifornijskiego w Berkeley wykazał iż DNA działa jako antena zarządzająca rozwojem komórkowym. Pierwotnej funkcji, którą spełnia DNA. Jest emiterem i odbiornikiem fotonów– światła oraz fononów- dźwięku. Dla rozwoju komórkowego, co oznacza, że spiralne zwoje DNA odbierają duchową energię miłości i emitują ją, manifestując w polu kwantowym, czyli fizycznej materii ciała.

Oto częstotliwości w Hercach|(Hz), czyli cykle na sekundę, do których muzycy mogą dostroić instrumenty i eksperymentować. To skala muzyczna stwórcy: oryginalne solfeggio przez 3000 lat zagrzebane w Biblii. Tak więc antyczny kapłan wiedział jak lewitować olbrzymie kamienie by zbudować Piramidy i miał masońską (kamieniarską) wiedzę starszą niż antyczny Egipt. Posiadanie tej wiedzy, tych częstotliwości dawało możliwość tworzenia, destrukcji i czynienia cudów upoważnionym osobom, które miały do niej dostęp. Mówię o tym, z powodu tej metafory: Oto różnica między potęgą stwórcy, a czymkolwiek innym. A szczególnie złym. Możesz wejść do całkowicie ciemnego pokoju pełnego zła, ciemności i zapalić małą świeczkę, a ciemność natychmiast zniknie. Ale nie da się zrobić odwrotnie. Nie da się wejść do oświetlonego pokoju wypełnionego prawdą, mądrością i prawością, zadowoleniem, zdrowiem i harmonią z uniwersalną potęgą, nie da się wziąć żadnej ilości ciemności by wejść z nią do tego pokoju i odnieść jakikolwiek skutek. To metafora, o której często rozmyślam. Gdy wydaje mi się, że nie mam mocy. To wspaniała lekcja dla mnie i dla wszystkich: dowiedzieć się, że jesteśmy po zwycięskiej stronie. I na końcu zwyciężymy. Zrozum, że nie ma żadnej bitwy do wygrania, żadnej wojny. Nie trzeba będzie użyć żadnej broni, ani na nikogo podnieść ręki. Większość ludzi zastanawia się jak pojedyncza osoba może robić różnicę. Pytają, czy skoro wszystko to jest takie proste, a informacje te są dostępne czemu ktoś nie stawił czoła swoim lękom i nie zmienił świata dla innych? To najtrudniejsza i najpiękniejsza zagadka w naszym życiu. Twoja rzeczywistość dotyczy Ciebie i tylko Ciebie. Twoja ciekawość doprowadziła Cię do tych informacji, by spełnić pewne zadanie w Twoim życiu. By zrozumieć jak wszechświat jest prawdziwym hologramem, profesor matematyki z Uniwersytetu Yale opracował wzór, który potem obliczają komputery. Nazwany od jego nazwiska 'Zbiorem Mandelbrota' wydaje się być na pozór zdezorganizowany. Lecz niezależnie jak bardzo przybliżysz całą strukturę, zawsze odnajdziesz taki sam kształt w całości. Każdy fraktal dzielony w nieskończoność, zawsze przedstawia obraz całości. Gdy jeden fraktal zmieni swój wzór, cała struktura zmieni się razem z nim. To oznacza, że nie trzeba budzić całego świata. Nie ma sensu informować 6 miliardów ludzi świata o tym przesłaniu. Ważne jest tylko byś Ty sam nauczył się stawiać czoła swoim wewnętrznym lękom i nauczył się kochać. Gdy widzisz swoje lęki takimi jakimi są i panujesz nad emocjami, wtedy i tylko wtedy będziesz tak naprawdę wolny. Co zamierzasz zrobić?

Fragmenty zaczerpnięte z filmu „Esoteric Agenda”, a dokładnie z jego tłumaczenia.Komentarze (8)

W swoich ciałach zobaczymy naszych Stwórców - Krzywdząc innych, krzywdzimy siebie

Napisane przez Jan G. , 6 May 2012
To więcej niż zdumiewające, że każdy człowiek tak pragnie miłości, a tak trudno mu pokochać - siebie i innych.... A przecież wystarczy miłować, by zbawić świat - czyli byś sprawiedliwym, a przecież dla jednego sprawiedliwego Bóg obiecał uratować miasto. Ale im więcej ludzi uwierzy, że to nie pustka atamów, ale miłość jest istotą człowieka i świata, istotą wszystkiego we wszystkim, tym bardziej przybliży się do nas Bóg, Prawda i Szczęście. Wniosek stąd - krzywdząc innych, krzywdzimy siebie (dobrze by pamiętało o tym wielu polityków - "zmieniaczy świata"), bo wszystko jest powiązane ze wszystkim. Drugi człowiek, który jest taki jak ja sam, winien być dla mnie święty, nie zaś narzędziem dla realizacji moich celów - ekonomicznych, czy politycznych! Czy to się zmieni w zmaterializowanym świecie. Pewnie tak - bo, jak wyżej czytamy pierwotna jest energia, świadomość, a materia jest pustką. Kiedy nastąpi zmiana? Bóg raczy wiedzieć. Oby zanim człowiek zdąży zniszczyć pustkę zwaną światem.....

niesamowite

Napisane przez Maria Magdalena, 14 October 2012
Niesamowite, że dopiero dziś 14 października 2012 roku trafiłam na tę stronę ??? W pełni !!! akceptuję ten fakt, albowiem stał się potwierdzeniem mojej przebytej drogi. Bez informacji zawartych w artykule "W swoich ciałach zobaczymy naszych Stwórców" przez większość swego 60 letniego życia dochodziłam właśnie do zawartych tam informacji, wniosków, obierania kierunków swojej DROGI, stawiania drogowskazów i dokonywania wyborów z całej palety możliwości. Tak prowadziłam swoje wykłady, tak prowadziłam "terapie" dla innych, tak prezentowałam swoje czucie, bez obaw o oceny. Właśnie, gdy TERAZ czuję w sobie jakąś "wagę", która wyważa: "idź dalej za SWOIM WIELKIM uczuciem MIŁOŚCI" LUB "zrób rachunek zysków i strat ze Związku, który był NIESAMOWICIE CENNĄ, choć dość trudną LEKCJĄ" przyszedł do mnie ten artykuł ... WIEM, że to wsparcie WSZECHŚWIATA, gdyż to JA pokazując swą gotowość dla wyboru MIŁOŚCI dostałam to WZMOCNIENIE. JESTEM WDZIĘCZNA za to wsparcie. Maria Magdalena

uTollAwwmuCdI

Napisane przez Vuyyuru, 26 October 2012
Jack,  Co do alkoholu – rzzceywiście znam setki ludzi pijących alkohol okazyjnie przez całę życie dla ktf3rych alkohol nie jest żadnym problemem. (oczywiście znam i odwrotne przypadki – ale ich jest mniej). Natomiast nie znam osf3b biorących narkotyki przez całe życie i nie mających z tym problemu – może Ty znasz ? jeśli tak to podziel się tą wiedzą.Pozdrawiam. Ludzi biorących narkotyki, czyli łądujących w żyłę czy może tych, ktf3rzy czasem napiją się wf3dki albo zapalą skręta? Czy może inaczej: Twoje pytanie zawiera sprzeczność. Znasz ludzi zażywających przez całe życie alkohol, czyli narkotyki, a nie znasz ludzi, zażywających przez całe życie  narkotyki?Ja znam wielu ludzi palących konopie od wielu lat raz na jakiś czas. Normalni ludzie  rodzina, praca, dom. Brak uzależnień.Są ludzie palący trawkę, dla ktf3rych alkohol jest zbyt ciężki. Znam osobiście.  Co to twierdzenia często lansowanego że marihuana to nie narkotyk tylko lekka używka – dla mnie jest to tylko twierdzenie zagorzałego konsumenta, a porf3wnywanie jako używki do kawy jest czystą głupotą.  Twierdzenie o lekkiej używce jest  lansowane  właśnie dlatego, by wyzbyć się wrzucania do jednego worka twardych narkotykf3w i konopi i po to, by tacy jak Ty mogli wreszcie zrozumieć, że są osoby palące marychę przez całe życie, nie staczające się przez to na dno, nie degradujące swojego zdrowia, traktujące palenie trawki jak Polak-katolik wf3dkę. Po to właśnie, by narkotyzujące (jak pan Mateusz pisał wcześniej) słowo  narkotyk  przestało działać na mf3zgi wielu osf3b i by wreszcie dostrzegły one rf3żnicę między 100% pejoratywnym narkotykiem (dworcem, ćpunem, strzykawką, przytułkiem, złotym strzałem, cmentarzem, zniszczoną rodziną), a używką (zwykli dorośli, odpowiedzialni ludzie, używający.. używki).Oczywiście ten podział jest tylko umowny. O tym, co jest lekką używką, a co mocnym narkotykiem powinni decydować naukowcy na podstawie badań naukowych.I robią to. Naukowcom wyszło, że alkohol jest o wiele bardziej szkodliwy od trawki. Masz dowody obalające to twierdzenie?

soJMQrEEaRiphyFeik

Napisane przez Ken, 26 October 2012
Hej, hej  kiedys lancdyh parę lat temu byla podobna sprawa z ładowniem się stron erotycznych gdy nieopatrznie np kliknęlo się na interię a pojawiała się strona sexy interia.prv    automatycznie rejestrując się w naszym systemie( kto tam wtedy zwracal uwagę z amatorf3w na te końcf3wki) no i po jakimś czasie jakoś ustawą z tego wyszli. NO w kazdym razie pozbyliśmy się tego badziewia.Sądzę, ze i tego się pozbędziemy tylko ile to potrwa by ktoś powaznie to potraktował. Acz społeczeństwo jak sądzę już o wiele mądrzejsze jednak jak się to mf3wi głupich nie sieją jeno sami rosną (niestety)

wdziecznosc

Napisane przez stacy, 21 July 2014
trzeba przechodzic przez swoje zycie z wdziecznoscia za to ze mielismy to szczescie zaistniec.nie miec zlosci w sercu .stawiac czolo wszystkiemu co nas spotyka na naszej drodze.napominac zle czyniacym.pozdrawiac dobrych ludzi,nie miec marsowej miny usmiechac sie do napotkanych nieznajomych.czynic to co bysmy chcieli co by nam inni czynili.szanowac innych ludzi.doceniac dobrych rodicow ktorych widzimy na co dzien zajmujacych sie swymi dziecmi.swoje obowiazki w pracy i w domu rodzinie i ze znajomymi wkonywac sumiennie i przykladnie.jednym zdaniem wziasc krzyz swojego zycia na swoje ramiona i niesc go z podniesiona glowa jak powiedzial Chrystus.to cale sedno madrosci zyciowej.

Kom

Napisane przez Kok, 16 May 2015
To monolog z filmu Kymatica.

solfeggio

Napisane przez Głos Narodu, 19 November 2016
"Oto częstotliwości w Hercach|(Hz), czyli cykle na sekundę, do których muzycy mogą dostroić instrumenty i eksperymentować. To skala muzyczna stwórcy: oryginalne solfeggio przez 3000 lat zagrzebane w Biblii. " Nie "muszą". Częstotliwość jak każda inna. Jeszcze w XVII wieku w każdym kościele organy strojono do nieco innych częstotliwości. Standardy zmieniały się potem jeszcze wielokrotnie. W 99% przypadków jak laik próbuje coś napomknąć o częstotliwościach, podobieństwach pomiędzy muzyką a matematyką, jeszcze pakuje w to tematy okołoduchowe - wychodzi z tego jedna wielka kupa. Podejrzewam że fizycy czują się podobnie zażenowani jak ja teraz kiedy to się dzieje w przypadku fizyki kwantowej. Pozdrawiam

Human Uniwerse

Napisane przez Anheur M_, 4 March 2018
Obojętnie gdzie bym się znalazł cobym nie robił zgłębiał tajemnice wszelakie Nic to bez znaczenia wartości żadna bez spożycia pradawnej manny znanej dzisiaj jako biały proszek złota to cel ludzkiej egzystancji obudzenie uśpionego ciała - Śietlistego - aby być tym czym powinniśmy być.
 

Napisz komentarz

Tytuł Twojego komentarza
Twoje Imię lub Pseudonim
Twój email
Twój Komentarz
Wpisz tekst po prawej
Jeśli Twój komentarz nie pojawi się od razu po wysłaniu, to znaczy, że został skierowany do moderacji i najprawdopodobniej pojawi się w najbliższym czasie. Przepraszamy za utrudnienie. Pamiętaj, że wszelką ewentualną odpowiedzialność za zamieszczone komentarze biorą ich autorzy. REGULAMIN KOMENTARZY