Bochenia
Bochenia » W kierunku mądrości » 2017 » Maj » Burkhard Heim - geniusz, fizyk, prorok

Burkhard Heim - geniusz, fizyk, prorok

Burkhard Heim - geniusz, fizyk, prorok Nauka nie ma żadnej ojczyzny, gdyż wiedza ludzka obejmuje cały świat - Ludwik Pasteur

linia

fotoBurkhard  Heim (1925-2001) to jeden z najwybitniejszych współczesnych niemieckich naukowców. W wieku 19 lat, pracując przy materiałach wybuchowych, uległ poważnemu wypadkowi w wyniku, którego amputowano mu dwie ręce, stracił też wzrok i słuch. W ramach rehabilitacji zajął się studiowaniem  Einsteina i wykształcił u siebie niezwykłą pamięć akustyczną. Pracował  głównie w samotności i niechętnie  dzielił się wynikami swojej pracy .
Po przejściu szeregu operacji, intensywnie studiował fizykę z pomocą towarzyszy na Uniwersytecie w Getyndze. Po zakończonych studiach pracował w Instytucie Astrofizyki Maxa Plancka.
Swym wyjątkowym uporem wprowadził do nauki wiele cennych odkryć, niektóre jeszcze do dzisiejszego dnia nie są w pełni zrozumiałe, gdyż jego indywidualne drogi własnej matematyki wymagają najpierw dokładnego jej poznania, by zrozumieć wyprowadzone dowody. Brak publikacji tych materiałów, spowodowany nie wyrażeniem zgody autora na tłumaczenie na język angielski, opóźniło zainteresowanie tak wartościową wiedzą. 

Według Burkharda Heima istnieje Pole Informacyjne w 12 wymiarowym  Wszechświecie, w którym spotykają się wszystkie fizyczne i mentalne procesy i pozostają tam jako wzór informacyjny. W myśl tej teorii wszystko co robimy, czy to fizycznie czy umysłowo, co mówimy i wszystkie nasze uczucia, uczynki, nasze przeżycia emocjonalne, nasz rozwój duchowy, wszystko to jest zapisane w Polu Informacyjnym. Informacja ta jest formą energii, jest niezniszczalna, wieczna i w każdej chwili dostępna przy odpowiednich narzędziach dojścia do niej.
Tak zapisane informacje, to nie tylko przywilej człowieka, ale każdego systemu kierującego się świadomością, intencją i inteligencją. Zatem są tam informacje świata zwierząt, roślin, wszelkich organizmów żywych czy też organizacji społecznych, instytucji, grup religijnych itp.
Cała ta ogromna wiedza zgromadzona w tym 12 wymiarowym Wszechświecie jest dla nas wszystkich dostępna i jest naszą kroniką życia i całego Wszechświata.
Starożytni jogini nazywali ją Kroniką Akaszy.
Powyższa teoria nie jest zwykłą opowiastką, ale oparta na ścisłych dowodach Burkharda Heima

fotoChoć teoria Heima wychodzi poza ramy fizyki, jest to w zasadzie teoria czysto fizyczna, która obejmuje ogólną teorię względności A. Einsteina, prowadzi jednak dalej, mianowicie do kwantyzacji przestrzeni i ma na celu ujednolicenie fizyki.
Programem jest tu całkowita geometryzacja, czyli nie tylko mamy tu geometryzację przestrzeni i pola (jak u Einsteina), ale także fizyczne pole źródeł (cząstki) może być interpretowane geometrycznie.
Ta szersza perspektywa teorii Heima (przejście do R12) pozwala również na wgląd w struktury trans-materii, zwłaszcza o ile wpływają one na coś, co wyraźnie odrzuca aktualna fizyka.

Teoria Heima najpierw formułuje rozszerzenie czasoprzestrzeni R4 o 2 dodatkowe współrzędne opisujące stopień organizacji procesów.
Dalej nakreśla ona podział świata na cztery poziomy istnienia: fizyczny, bios, psychika i pneuma. Tak więc pracuje ona z myślą, że istnieją pozamaterialne obszary rzeczywistości.
Używa on metod matematycznych rachunku tensorowego, rachunku różnicowego (Metron) i abstrakcyjnej teorii mnogości.
Udaje się, przy pomocy pojęć Metronu i kondensacji, wskazać bardzo dokładne parametry fizyczne cząstek elementarnych Wynikają one z jednolitego podejścia. Wyniki (masy i liczby kwantowe) są tak dokładne, że mogą dziś być używane jako standard pomiaru w akceleratorach cząstek (DESY, CERN, itp.). 
Następnie, pojęcie informacji prowadzi do wniosku, że naturalne prawa, które rządzą materialnymi zdarzeniami pochodzą z pierwotnego niematerialnego obszaru, co stanowi znaczne rozszerzenie widzenia świata (przejście do R12).
To rozszerzenie pozwala, po raz pierwszy w historii fizyki, na określenie czasu życia cząstek elementarnych.
 
Heim formułując swoją teorię był świadom faktu, że jeśli ludzie polecą kiedykolwiek ponad Księżyc, to z pewnością nie rakietami o napędzie chemicznym. Potrzebna jest najpierw nowa fizyka i nowa technologia bazująca na podstawie sprzężenia pól elektromagnetycznych z grawitacyjnymi. Tę wizję niewidomy Heim zamienił w swoją teorię. Chodziło mu - jak każdemu szanującemu się fizykowi - o jednolitą teorię pola. Jego hiper wymiarowa teoria - podobnie jak wiele innych tego typu teorii pola jednolitego - zaczyna się od pięciowymiarowej teorii Theodora Kaluzy; Heim bierze pod uwagę więcej niż cztery wymiary ogólnej teorii względności, gdzie czas jest uznawany za czwarty wymiar i... dodaje do nich dodatkowe, unikalne cechy. Uświadomił sobie bowiem, że jeśli jego teoria ma być w przyszłości zamieniona w praktykę i służyć ludzkości,  należy  po prostu uwzględniać wnioski pochodzące z mechaniki kwantowej i z tej przyczyny należy zjednoczyć nie tylko grawitację z elektromagnetyzmem, ale także silne i słabe siły jądrowe znane mechanice kwantowej...

Teoria Burkharda Heima zakłada silne powiązania pomiędzy oddziaływaniami EM i grawitacyjnymi, a nawet wprowadza cząstki zwane grawito-fotonami, a konkretniej w tym napędzie silne pole magnetyczne miałoby wytwarzać pole grawitacyjne i w jakiś sposób napędzać statek.
Niemiecki uczony Burkhard Heim, publikując swoją rewolucyjną kwantową teorię grawitacji, w gruncie rzeczy przełożył język wielu zjawisk niewyjaśnionych na język nauki. W swojej wielotomowej pracy naukowej Heim skonstruował wszechświat wielowymiarowy, w którym czas i odległość nie odgrywają istotnej roli. Jego zdaniem w transwymiarach istnieją złożone struktury energii, które uczony ten ochrzcił mianem metropleksów – dzięki nim może zachodzić swobodna wymiana informacji między poszczególnymi wymiarami. Co więcej, obliczenia matematyczne tworzące teorię Heima logicznie wyjaśniają istotę zachodzenia komunikacji z innymi światami, czego naukowiec był świadom. A nawet z tego powodu obawiał się początkowo rozpowszechniania swojej teorii, co uczynił za namową innych wielkich geniuszy fizyki i kosmologii swoich czasów.
Dziś Heim studiowany jest przez najtęższe i wspaniale opłacane głowy wybitnych uczonych. Nota bene: medycyna holopatyczna stworzona przez doktora nauk med. Christiana Steinera z Austrii bazuje właśnie na teorii Burkharda Heima. Człowiek, a więc każdy pacjent jest przecież mikrokosmosem w makrokosmosie.

 foto

Niewidomy i okaleczony geniusz fizyki z małżonką

Józef ŁąckiKomentarze (2)

Burkhard Heim - geniusz, fizyk, prorok - Wiedza z Pola Informacyhnego

Napisane przez Frank, 9 June 2017
Geniusz połączony z mistyką. To tak jak Capra (Tao fizyki) Chyba jeszcze trochu upłynie czasu zanim świat nauki rozpracuje jego teorie dla powszechnego stosowania w praktyce.

pytanie o książkę

Napisane przez Magdalena, 24 April 2018
Badania Burkhardta Heim zostały przybliżone dla przeciętnego zjadacza chleba przez Marcusa Schmieke w książce "Pole życia"(LEbensfield) podobno ze względu na treści nie została ona przetłumaczona na język angielski i raczej tłumaczona nie będzie. Ponadto w badaniach Heima istotne jest to, że niektóre tzw. Wielkie Umysłynp Stephen Hawking odmówiły komentarza do prac Heima, ponieważ prace te wydało mało znane wydawnictwo - argument jak na naukowca dość miałki, nieprawdaż? Dlatego mam pytanie czy ktoś wyda w Polsce w końcu książkę Schmieke o pracach Heima?? Pozdrawiam
 

Napisz komentarz

Tytuł Twojego komentarza
Twoje Imię lub Pseudonim
Twój email
Twój Komentarz
Wpisz tekst po prawej
Jeśli Twój komentarz nie pojawi się od razu po wysłaniu, to znaczy, że został skierowany do moderacji i najprawdopodobniej pojawi się w najbliższym czasie. Przepraszamy za utrudnienie. Pamiętaj, że wszelką ewentualną odpowiedzialność za zamieszczone komentarze biorą ich autorzy. REGULAMIN KOMENTARZY