Bochenia
Bochenia » W kierunku mądrości » 2014 » Luty » Wszechświat jest mentalny tzn. istnieje w Umyśle WSZYSTKIEGO

Wszechświat jest mentalny tzn. istnieje w Umyśle WSZYSTKIEGO

Wszechświat jest mentalny tzn. istnieje w Umyśle WSZYSTKIEGO Ten, który uchwyci prawdę mentalnej natury Wszechświata jest bardzo zaawansowany na drodze do perfekcji - Hermes Trismegistus

linia

Czy zastanawiałeś się nad tym w jaki sposób powstają  w Twojej głowie procesy myślowe, jak rodzą się uczucia, w jaki sposób komunikujemy się z otaczającym nas światem zewnętrznym? Zwykle, z różnych powodów, najczęściej  wygody, ignorancji lub podświadomych leków, uciekamy od grzebania w wśród  miliardów komórek swojego  mózgu, by nie szukać tam  źródła rodzącej się myśli, naszego samopoczucia czy sposobu komunikowania się ze światem zewnętrznym.
Skala problemu w swojej złożoności musi budzić strach a  szacunek wśród odważnych. Szukanie przysłowiowej igły w stogu siana wydaje się niedorzecznym wybrykiem ludzkiej fantazji a oczekiwane odkrycie graniczące  z dotknięciem boskiej tajemnicy stworzenia. Podobnie też pojmował ten problem już w zamierzchłej przeszłości Hermes Trismegistus. Ten starożytny mędrzec, którego wiedza przetrwała częściowo do naszych czasów, podaje informacje tak zadziwiające i tak głębokie w swojej treści o ludzkim umyśle, że na bazie obecnej wiedzy dopiero zaczynamy swobodniej poruszać się w gąszczu jej zawiłości i pojęć. 

Hermes, „Po trzykroć wielki” (Trismegistus) - jak go ówcześni  nazywali, w swoich naukach przedstawił Siedem praw Wszechświata będących w synkretyzmie z ludzkim umysłem. Wszechświat jest mentalny tzn. istnieje w Umyśle WSZYSTKIEGO ( Boski Umysł). Rozum ludzki jest tylko narzędziem w przepływie informacji wyrażających się impulsami elektrycznymi. Wszystkie te impulsy wynikające z działania zmysłów: smaku, dotyku, słuchu, wzroku, węchu i również myśli, stanowią dopiero ludzki umysł. Przepływające przez nasz mózg informacje to znikoma ilość sygnałów wypływających z UMYSŁU WSZYSTKIEGO. Zależnie od naszego rozwoju fizycznego, moralnego a szczególnie duchowego ilość i jakość tych informacji określa mądrość człowieka. W starożytnym Egipcie bramą ludzkiego umysłu było tzw. Oko Horusa, symbol złożony z sześciu znaków reprezentujących wszystkie zmysły + myślenie. Oko to połączone z przysadką mózgową i z szyszynką dawało tzw. Trzecie Oko. Zapewne znamy cytat z Ewangelii

„Światłem ciała jest twoje oko. Jeśli twoje oko jest zdrowe, całe twoje ciało będzie w świetle, lecz jeśli jest chore, ciało twoje będzie również w ciemności” – [Łk. 11,13]. Nie oczy tylko OKO! 

„Nieskończony UMYSŁ WSZYSTKIEGO jest łonem Wszechświatów. Podczas gdy wszystko jest we WSZYSTKIM, równie prawdziwym jest, to, że również WSZYSTKO jest we wszystkim i ten, kto prawdziwie rozumie tę prawdę, doszedł do wielkiej wiedzy”. Szersze rozwinięcie tematu, które przedstawię niebawem na „Bochenii”, wymaga przynajmniej podstawowych informacji o budowie naszego mózgu, tworzenia w nim umysłu, powstawania informacji itp.

Mózg człowieka: u mężczyzny waży około 1375 g, u kobiety 1225 g, a masa mózgu niemowlęcia to zwykle około 350 g. Liczba komórek - 1,1 biliona w tym 100 miliardów neuronów

Czym jest neuron i jaka jest jego budowa?
logoNeuron to komórka nerwowa znajdująca się w mózgu mająca za zadanie przekazywać informacje. Robi to za pomocą impulsu elektrycznego, przekazywanego innym neuronom. W korze mózgowej człowieka jest około 100 miliardów neuronów. W mózgu występują również komórki glejowe, których jest aż 10 razy więcej od neuronów. Mają one za zadanie między innymi odżywiać sieci neuronów, utrzymywać je w przestrzeni (gleon= klej?).
Neurony mają ok. 0,1 mm średnicy i są zbudowane z ciała komórki (w środku którego znajduje się jądro), jednego aksonu i dendrytów. Każdy neuron ma do 10 tysięcy dendrytów. Ich struktura wygląda jak rozgałęzione na wszystkie strony drzewo. Każdy dendryt to cieniutkie i krótkie włókno, które ma za zadanie odbierać impulsy od synaps (20 tyś synaps) innych komórek nerwowych. (patrz rysunek)
W każdym neuronie znajduje się za to tylko jeden akson. Jest to długie (o długości nawet do kilku metrów!) włókno za pomocą którego komórka nerwowa wysyła impulsy do innych neuronów. Aksony są otoczone osłonką mielinową. Im jest ona grubsza, tym szybciej przekazywany jest impuls. Na grubość osłonek mielinowych wpływa częstość aktywacji neuronu i sposób naszego odżywiania. Każdy akson jest na końcu rozgałęziony i posiada synapsy, które są miejscem styku z innym neuronem.
 
 Jak działają neurony?
Wszystkie komórki nerwowe w mózgu tworzą wielką sieć połączeń. Każda z nich potrafi utworzyć nawet do 20 tysięcy połączeń z innymi neuronami. Niesamowite jest również to, że powstają one w tempie trzech miliardów połączeń na sekundę. Gdy dwa neurony aktywują się w dokładnie tym samym momencie, powstaje między nimi połączenie.
Neurony przekazują informację za pomocą synaps.

logo

Synapsa zawiera substancję chemiczną (neuroprzekaźnik lub inaczej neurotransmiter). Gdy do synapsy przez akson dociera impuls (na obrazku po lewej), synapsa uwalnia neuroprzekaźnik (po środku), który pobudza inny neuron i również wywołuje w nim impuls (po prawej). Jeśli połączenie jest słabe, to siła synapsy jest mała. Uwalnia się wtedy za mało neuroprzekaźnika, żeby wywołać impuls w innym neuronie. Poniższy obrazek pokazuje również, że neurony tak naprawdę nie stykają się ze sobą. Jest między nimi minimalna przestrzeń, przez którą przepływają owe neurotransmitery.
 
 Neurogeneza (narodziny neuronów)  Jeszcze do niedawna sądzono, że nowe neurony tworzą się tylko w mózgach dzieci i pewnym momencie proces neurogenezy ustaje. Naukowcy odkryli jednak, że neurony tworzą się w naszych mózgach przez całe życie, nawet gdy jesteśmy dorośli. Jest to dla nas świetna informacja, bo motywuje nas do dodatkowych działań w celu utrzymywania mózgu w dobrej formie. Wszelkie ćwiczenia fizyczne i psychiczne bardzo sprzyjają tworzeniu się nowych neuronów.
Jak wykorzystać wiedzę o działaniu neuronów?
Jest jeszcze bardzo ważna rzecz, o której nie wspomniałem wcześniej. Każda nasza myśl w jakiejkolwiek formie to fizyczna aktywność pewnego obszaru w naszym mózgu. Myśli mają więc postać materialną (są nią impulsy elektryczne). Oznacza to, że neurony tworzą i utrwalają połączenia nie tylko w momencie gdy doświadczamy naszymi zmysłami otaczającej nas rzeczywistości ale również wtedy gdy wyobrażamy sobie tą rzeczywistość tylko w naszej głowie.
Co więcej, mózg praktycznie nie rozróżnia rzeczywistego doświadczenia od wyobrażenia o nim.

Naukowcy przeprowadzili eksperyment, w którym kazali pewnym biegaczom przez jakiś czas tylko wizualizować sobie, że biegają. Kazali im sprawić, żeby te wyobrażenia były bardzo dokładne i wyraźne. W tym czasie naukowcy badali ich mózgi. Okazało się, że wyobrażanie sobie biegania aktywuje dokładnie te same obszary w mózgu, co rzeczywiste bieganie (oczywiście słabiej, ale wciąż są to te same obszary). Ponadto, nastąpił przyrost masy mięśni używanych podczas biegania, mimo że sportowcy Ci nawet się nie ruszyli podczas wykonywania ćwiczenia! Te informacje są bardzo przydatne dla ludzi zainteresowanych rozwojem osobistym.

Wyobrażanie sobie czegokolwiek aktywuje te same neurony, które są aktywowane podczas rzeczywistej akcji. Okazuje się więc, że na przykład wizualizując swoją osobę będącą pewną siebie podczas wystąpienia publicznego aktywujemy i utrwalamy połączenia odpowiedzialne za pewność siebie podczas wystąpień publicznych. Jest to dowód na to, że wizualizacja dokonuje materialnych zmian w naszym mózgu. I świetny powód do tego, aby utrwalać tylko obszary mózgu odpowiedzialne za radość, ambicję, szczęście i pozytywne myślenie!  Wszystkie przewodzone informacje są tym co określamy UMYSŁEM. 100 miliardów neuronów teoretycznie daje szansę 100034 połączeń to jest jeden  z milionem zer. By zbudować taki komputer potrzeba by było połączyć najmocniejsze komputery w takiej ilości, że zajęłyby powierzchnię trzech boisk sportowych.

logoW starożytnym Egipcie Oka Horusa było bramą do naszego umysłu (siedziba umysłu), gdzie ogniskowały się wszystkie przenoszone przez mózg bodźce, było niczym lustro odbijające naszą prawdziwą naturę. W jego obszarze zlokalizowana jest  przysadka mózgowa o bardzo istotnym znaczeniu dla życia i funkcji człowieka. Przysadka mózgowa o wadze zaledwie od 0,5 – 0,7 g wydziela aż 7 hormonów i kontroluje wiele gruczołów dokrewnych.

W samym środku mózgu ulokowany jest maleńki gruczoł, wielkości ziarenka ryżu, jest to szyszynka (pineal gland). Gruczoł ten powstaje dokładnie w 49 dniu od poczęcia i wg. starożytnych przekazów jest najważniejszym ośrodkiem dla komunikacji ciała człowieka z jego duszą. W 49 dniu od poczęcia, szyszynka wydziela bardzo tajemniczy hormon DMT – dimetylotryptominę decydujący o życiu duchowym człowieka oraz wglądzie w transcendentny wymiar poznania. Wydzielany przez szyszynkę hormon DMT produkowany jest również przez niektóre  rośliny i grzyby. Jego działanie powoduje przeżycia psychodeliczne typu regresji hipnotycznej, przeżycia śmierci czy inne kontakty ze światem duchów.

Dbałość o wyżej wymienione gruczoły ma niebagatelne znaczenie dla duchowej, mentalnej i fizycznej strony człowieka. Szyszynkę i przysadkę mózgową bardzo szybko można uszkodzić poprzez odziaływanie lekarstw, rtęci, pestycydów itp. Ich defekt w jakiejkolwiek postaci i stopniu może ograniczyć nasze duchowe i mentalne postrzeganie świata, szczególnie w zakresie tych najsubtelniejszych energii  naszego umysłu.

Zdaniem Hermesa Trismegistusa   nasz umysł jest uzależniony od sprawnie funkcjonującego mózgu wraz ze wszystkimi gruczołami w nim działającymi i stanowi narzędzie w przekazie z NIEOGRANICZONEGO  UMYSŁU WSZYSTKIEGO . Wszelkie ograniczenia w funkcjonowaniu mózgu stanowią niejako nałożony na mózg filtr poprzez, który ilość Informacji z boskiego Pola Świadomości zostaje uszczuplona. Wszystkie techniki typu medytacja, doskonalenie umysłu czy, tak modne ostatnio - mindfulness (uważność)  to metody ściągania filtrów z naszego mózgu, celem  powiększenia umysłu a tym samym poszerzenia świadomości i końcowym efekcie Oświecenia.
Czy starożytna wiedza przekazana przez Hermesa jest sprzeczna ze współczesnym paradygmatem nauki? Być może, że jeszcze do niedawna tak, ale biorąc pod uwagę Teorię Superstrun  w jej teoretycznej interpretacji wyczuwa się analogię w końcowym obrazie poznania Wszystkiego.

Józef ŁąckiKomentarze (3)

Wszechświat jest mentalny tzn. istnieje w Umyśle WSZYSTKIEGO - Mentalność Wszystkiego

Napisane przez filozof, 18 February 2014
Ciekawy artykuł. Skoro to wszystko tak "biega" to wówczas dotychczasowe paradygmaty ulegają zmianie. Człowiek sam z siebie może tylko dokonać uwolnienia się z ograniczeń zablokowanych filtrów. Im więcej zburzonych ograniczeń tym większy strumień świadomości wpływałby do naszego umysłu, tym lepsze zdrowie, radośc życia, rozwój wewnętrzny, samorealizacja. Faktycznie cała mądrość Wschodu szła w tym kierunku, odblokowania kanałów energetycznych do przepływu energii budzącej uśpione czakry. Rozbudzone czakry czyli wiry energetyczne dawałyby szansę połączenia się z Uniwersalnym Polem Świadomości?

Oswiecenie

Napisane przez Elf, 10 April 2014
Oświecenie,która człowiek może otrzymać od źródła może kwestionować ówczesną naukę lub ją potwierdzać.Od nas samych zależy jaka będzie ta podróż w głąb swojej świadomości.Kto szuka ten znajdzie a modrość,którą czlowiek dostąpili stanie się miarą i wolą wszechrzeczy . Jest wszechobecna jak Bóg bo to on jest miara wola przestrzenią,to jego milość znajdziemy w naszych sercach dla innych i wszystkiego co żyje.Jestem który jestem zaprowadzi tam każdego "poszukiwacza"a nagroda będzie wielka.

Umysł

Napisane przez Eda, 16 May 2014
Artykuł świetny, ogromna ilość informacji, które faktycznie wyjaśniają najistotniejsze zagadnienia umysłu. Wskazane by takich informacji było dużo wiecęj
 

Napisz komentarz

Tytuł Twojego komentarza
Twoje Imię lub Pseudonim
Twój email
Twój Komentarz
Wpisz tekst po prawej
Jeśli Twój komentarz nie pojawi się od razu po wysłaniu, to znaczy, że został skierowany do moderacji i najprawdopodobniej pojawi się w najbliższym czasie. Przepraszamy za utrudnienie. Pamiętaj, że wszelką ewentualną odpowiedzialność za zamieszczone komentarze biorą ich autorzy. REGULAMIN KOMENTARZY