Bochenia
Bochenia » W kierunku mądrości » 2019 » Lipiec » Sprawdzone pomysły na życie?

Sprawdzone pomysły na życie?

Sprawdzone pomysły na życie? Poznać, zawsze znaczy stać się oświeconym - Lao-Tsy


Już ponad 3 tysiące lat temu fenicki dziejopisarz Sanchoniathon zanotował, że ludzie od najwcześniejszej młodości przyzwyczajani są do tego, by słuchać zafałszowanych wieści, a ich umysły od stuleci tak bardzo przesiąknięte są uprzedzeniami, że strzegą fantastycznych kłamstw niby skarbów, tak, iż w końcu prawda zaczyna się im wydawać niewiarygodna a fałsz prawdziwy.

Każdy, bowiem człowiek coś wnosi do tego światowego dziedzictwa narodowego ze swoich doświadczeń, myśli czy studiów, ale nie wszystkie te informacje są godne polecenia, gdyż ludzie dzielą się na takich, jak pisał R. Lee Frost, którzy mają coś naprawdę do powiedzenia i na tych, którzy mówią bez przerwy. Ważne jest to, by z tego chaosu kłamstw, półprawd i prawd wybrać to, co konstruktywne, co się sprawdziło, co może rozwijać następne pokolenia prowadząc ludzkość do oświecenia.

Może warto więc poczytać i przemyśleć sentencje, cytaty czy aforyzmy tych ludzi, którzy mieli coś ważnego do powiedzenia i życie zweryfikowało ich prawdy będące kierunkowskazem dla innych? (JŁ)

Albert Einstein
zdjecie•  •  Człowiek jest częścią całości, którą nazywamy „wszechświatem”. Ograniczony przez przestrzeń i czas, doświadcza siebie samego. Jego myśli i uczucia są oddzielone od wszystkiego pozostałego – swego rodzaju optyczne złudzenie świadomości. Złudzenie to jest dla nas jak więzienie, które ogranicza nas do własnych upodobań oraz przychylności dla nielicznych nam bliskich. Naszym celem musi być wyzwolenie się z tego więzienia poprzez rozszerzenie horyzontów naszego współczucia, aż obejmie wszystkie żywe istoty i całą naturę w całej jej urodzie.
•  •  „Intuicyjny umysł jest świętym darem, umysł racjonalny jest jego wiernym sługą. Stworzyliśmy społeczeństwo, które szanuje sługę a zapomina o darze.
•  •  Są dwie drogi, aby przeżyć życie. Jedna to żyć tak, jakby nic nie było cudem. Druga to żyć tak, jakby cudem było wszystko.
•  •  Logika zaprowadzi Cię z punku A do punktu B. Wyobraźnia zaprowadzi Cię wszędzie
•  •  Wyobraźnia bez wiedzy może stworzyć rzeczy piękne. Wiedza bez wyobraźni najwyżej doskonałe.
•  •  Najpiękniejsza rzecz, jakiej możemy doświadczyć, to oczarowanie tajemnicą.
•  •  Je¬dynym do¬wodem na to, że is¬tnieje ja¬kaś po¬zaziem¬ska in¬te¬ligen¬cja, jest to, że się z na¬mi nie kon¬taktują.
•  •  Smutne to czasy gdy łatwiej rozbić atom niż pokonać przesąd
Najpiękniejszą rzeczą, jakiej możemy doświadczyć, jest oczarowanie tajemnicą. Jest to uczucie, które stoi u kolebki prawdziwej sztuki i prawdziwej nauki. Ten, kto go nie zna i nie potrafi się dziwić, nie potrafi doznawać zachwytu, jest martwy, niczym zdmuchnięta świeczka.
•  •  Nie staraj się być człowiekiem sukcesu. Stań się raczej człowiekiem wartościowym!
•  •  Cała nasza nauka, w porównaniu z rzeczywistością, jest prymitywna i dziecinna - ale nadal jest to najcenniejsza rzecz, jaką posiadamy.
•  •  Wyobraźnia bez wiedzy może stworzyć rzeczy piękne. Wiedza bez wyobraźni najwyżej doskonałe.
•  •  Jestem przekonany, że przerażający upadek moralności, jakiego jesteśmy świadkami w dzisiejszych czasach, jest rezultatem mechanizacji i dehumanizacji naszego życia – zgubnych produktów ubocznych mentalności naukowo – technicznej.
•  •  Moralność człowieka zależy od zdolności współodczuwania z innymi ludźmi, wykształcenia oraz więzi i potrzeb społecznych; żadna religia nie jest do tego potrzebna. Człowiek byłby zaiste żałosną istotą, gdyby kierował się w życiu wyłącznie strachem przed karą i nadzieją na nagrodę po śmierci.
•  •  Są dwie dro¬gi, aby przeżyć życie. Jed¬na to żyć tak, jak¬by nic nie było cu¬dem. Dru¬ga to żyć tak, jak¬by cu¬dem było wszystko

 Nisargadatta Maharaj

zdjecie•  •  Nic wartościowego nie przydarzy się umysłowi, który dokładnie wie, czego chce.
•  •   Kto zna tylko święte pisma, to tak jakby niczego nie znał. Wiedzieć znaczy być
•  •  Ufając słowom i nieświadomi ich ograniczoności zbliżamy się do przepaści. Mówimy o Bogu, Prawdzie, Miłości zastępując bezpośrednie doświadczenie definicjami.  Zamiast poszerzać i pogłębiać zakres swoich działań precyzujemy definicje. A potem wyobrażamy sobie, że opisy dają nam znajomość faktów.
•  •  Człowiek urzeczywistniony wie to, o czym inni zaledwie słyszą, lecz czego nie doświadczają. Intelektualnie wydają się  być przekonani, lecz w działaniu zdradzają swoje zniewolenie.
•  • 
Myśl, że znasz prawdę jest niebezpieczna – ona cię zwiąże.
•  •  „Nie zajmuj się tym, czego doświadczasz, ale skieruj uwagę na tego, który doświadcza. Zbadaj cały zasięg tego jednego w tobie, co możne z całkowitym przekonaniem powiedzieć „JESTEM”. Skieruj uwagę na to „JESTEM” i tam ją utrzymuj dopóki  odczuwanie własnego istnienia nie zacznie towarzyszyć wszystkiemu, co czynisz. Nie rezygnuj z prób, aż w pewnym momencie uchwycisz właściwą równowagę pomiędzy koncentracją i miłością. Od tej chwili każda twoja myśl, każe uczucie i każdy czyn będą promieniowały cichym szczęściem.
•  •  Pamiętaj, że nie możesz porzucić tego, czego nie znasz. Aby siebie przekroczyć, musisz siebie poznać”
 
C.G.Jung

zdjecie•  •  Nie osiąga się pełni poprzez odcinanie części samego siebie, lecz przez integrację przeciwieństw
•  •   Moje życie jest historią samourzeczywistnienia się nieświadomości.
•  •  Nerwica stała się moją kolejną tajemnicą, ale była to wstydliwa tajemnica i porażka. To ona jednak doprowadziła mnie w końcu do niezwykłej dokładności i wyjątkowej pilności. Wówczas to pojawiła się u mnie owa szczególna sumienność - nie na pokaz, nie po to, by stać się ważnym, lecz sumienność wobec siebie samego. Wstawałem regularnie o piątej rano, by pracować; niekiedy nawet uczyłem się od trzeciej w nocy do siódmej, kiedy czas było iść do szkoły.
•  •  Człowiek zawsze nosi z sobą całą swą historię, a także historię ludzkości. 
•  •  W każdym z nas jest ktoś kogo nie znamy. Przemawia do nas w snach i tłumaczy, że widzi nas zupełnie inaczej, niż my siebie 
•  •  Pełny człowiek to taki, który zarówno przechadza się z Bogiem, jak i zmaga z diabłem.
•  •  Świadomość nie przychodzi bez bólu.
 
Rumi

zdjecie•  •  Nie szukaj mnie w ludzkim kształcie. Mieszkam w Twoim spojrzeniu. Nie ma miejsca na formy, w Miłości tak intensywnej.
•  •  Cierpienie może być ogrodem współczucia. Jeśli trzymasz swoje serce otwarte na wszystko, twój ból może stać się najlepszym sojusznikiem w poszukiwaniu życiowej miłości i mądrości
•  •  Bądź wdzięczny za każdego, kto przychodzi, ponieważ został wysłany jako przewodnik z wieczności.
•  •  Myślisz, że żyjesz, ponieważ oddychasz powietrzem? Wstydź się, skoro żyjesz w taki ograniczony sposób. Nie pozostawaj bez Miłości, to nie będziesz czuł się martwy. Umrzyj dla Miłości, a żyć będziesz na wieki
•  •  Po przejściu przez trudny okres, kiedy wszystko wydaje ci się przeciwstawiać, kiedy czujesz, że nie wytrzymasz nawet jednej minuty więcej – nigdy się nie poddawaj! Bo to jest czas i miejsce, kiedy kurs się odwróc
•  •  Smutek przygotowuje do radości. Gwałtownie wymiata wszystko z twojego domu – więc nowa radość może znaleźć przestrzeń i wejść. Smutek strąca żółte liście z gałęzi twojego serca – więc świeże, zielone liście mogą rosnąć w miejscu starych. Smutek wyrywa gnijące korzenie – więc nowe korzenie ukryte głębiej mają miejsce na to, by rosnąć. Cokolwiek smutek wyrzuca z twojego serca, znacznie lepsze rzeczy zajmą ich miejsce
•  •  Gdybyś poznał siebie chociaż na jedną chwilę, gdybyś mógł dostrzec swoje najpiękniejsze oblicze – być może nie drzemałbyś tak głęboko w tym glinianym domu. Dlaczego nie przeprowadzić się do domu z radości i światła – wypełnić nimi każdą szczelinę? Przecież to ty jesteś tym, który dźwiga sekretny skarb. Ty zawsze byłeś tą właśnie osobą. Nie wiedziałeś?
 
Lao Tsy

zdjecie•  •  Jeśli się smucisz to żyjesz przeszłością. Jeśli się boisz to żyjesz przyszłością. Jeśli jesteś spokojny to żyjesz teraźniejszością.
•  •  Miłość wszelki bój zwycięży przed wszystkim obroni. Kogo Niebo pragnie uratować, tego ogarnie miłością.
•  •  Bądź zadowolonym ze zwyczajnego bycia, kim jesteś, bez porównywania się do innych i konkurowania z nimi, zaskarbiasz sobie powszechny szacunek.
•  • Kto zna innych, jest mądry, a kto zna siebie, jest bystry. Kto wygrywa z innymi, jest silny, a kto wygrywa sam ze sobą, ma Moc. Kto wie, ile mu potrzeba, jest bogaty. Kto dzielnie trwa w swym zamiarze, ma siłę woli.
•  •  Bądź zadowolony z tego, co masz; ciesz się tym, jak jest. Kiedy widzisz, że niczego nie brak, cały świat należy do ciebie
•  •  Tylko kochający człowiek jest odważny, tylko skromny jest wspaniałomyślny i tylko pokorny jest zdolny do panowania
•  •  Wiedza o innych to mądrość, znajomość siebie to oświecenie.

 A.de Mello

zdjecie•  • Ludzie nie żyją, większość z was nie żyje, jedynie podtrzymujecie swe ciało przy życiu.
To jednak nie jest życie, ale wegetacja. Nie żyjecie tak naprawdę, dopóki nie będzie wam obojętne, czy jesteście żywi czy umarli. Dopiero wtedy żyjecie.
Kiedy jesteście gotowi utracić życie – zaczniecie żyć. Ale jeśli zaczniecie chronić swe życie, jesteście martwi.
•  •  Widzimy ludzi i rzeczy nie takimi, jakimi są, ale takimi, jakimi my jesteśmy.
•  •  Jeśli nie jesteś szczęśliwy, to oznacza tylko tyle, że koncentrujesz się na tym, czego nie masz. W przeciwnym razie musiałbyś doświadczać błogostanu.
•  •  Szczęście jest motylem: próbuj je złapać, a odleci. Usiądź w spokoju, a ono spocznie na twoim ramieniu.
•  •  Gdyby ci nikt nie powiedział, że nie będąc kochanym, jest się nieszczęśliwym, byłbyś szczęśliwy. Jeszcze jedno złudzenie: że zewnętrzne zdarzenia lub inni ludzie mogą cię zranić. Nie mogą. To ty im dajesz taką władzę nad sobą.
•  •  W miarę jak coraz mniej i mniej identyfikować się będziesz ze swoim ja, zapewnisz sobie coraz lepszy kontakt ze wszystkim i ze wszystkimi. A wiesz dlaczego? Ponieważ przestajesz się bać, ze ktoś cię zrani, że nie będzie cię lubił. Nie będziesz pragnął wywierać na nikim dobrego wrażenia. Czy potrafisz wyobrazić sobie ulgę polegająca na tym, że poczujesz się uwolniony od tego wewnętrznego przymusu? Cóż za ulga! Wreszcie szczęście!
•  •  Ciekaw jestem, jakie to korzyści mamy z lądowania człowieka na Księżycu, jeśli my sami nie potrafimy żyć tu, na tej ziemi?
•  •  To nie świat i ludzie wokół Ciebie czynią cię szczęśliwym lub nieszczęśliwym, ale Twoje myśli.

 M. Gandhi

zdjecie•  •  Żyj tak, jakbyś miał umrzeć jutro. Ucz się tak, jakbyś miał żyć wiecznie
•  •  Bądź zmianą, którą pragniesz ujrzeć w świecie.
•  •  Nie znam większego grzechu niż uciskanie słabszych w imieniu Boga.
•  •  Uważam siebie za hinduistę, chrześcijanina, muzułmanina, Żyda, buddystę i konfucjanistę.
•  •  Brak przemocy jest pierwszym przykazaniem mojej wiary. Jest też ostatnim z moich przekonań.
• • Naszą najgłębszą modlitwą winno być, by hindus stał się lepszym hindusem, muzułmanin lepszym muzułmaninem, a chrześcijanin lepszym chrześcijaninem.

Opracował Józef ŁąckiKomentarze (0)

Napisz komentarz

Tytuł Twojego komentarza
Twoje Imię lub Pseudonim
Twój email
Twój Komentarz
Wpisz tekst po prawej
Jeśli Twój komentarz nie pojawi się od razu po wysłaniu, to znaczy, że został skierowany do moderacji i najprawdopodobniej pojawi się w najbliższym czasie. Przepraszamy za utrudnienie. Pamiętaj, że wszelką ewentualną odpowiedzialność za zamieszczone komentarze biorą ich autorzy. REGULAMIN KOMENTARZY