Bochenia
Bochenia » Sacrum i profanum » 2018 » Listopad » Karma - duchowe prawo przyczyny i skutku

Karma - duchowe prawo przyczyny i skutku

Karma -  duchowe prawo przyczyny i skutku Wciąż w kółko męczy się i trudzi; Wciąż w kółko głupiec idzie do łona. Wciąż w kółko rodzi się i umiera; Wciąż w kółko noszą go do grobu. Ale ten, kogo mądrość jest szeroka jak świat, nie rodzi się w kółko, Bo osiągnął ścieżkę nieodradzania się… Budda Siakjamuni

linia

Historia pojęcia Karmy, czyli duchowego prawa przyczyny i skutku znana jest od niepamiętnych czasów. Była przekazywana w świętych księgach Wschodu jak również przekazywana w tradycji niepiśmiennych plemion. Szczególne podkreślenie jej roli w życiu każdego człowieka miało miejsce w buddyzmie i hinduizmie przyjmując jako dogmat wiary. Dzięki swojej prostocie, doskonale tłumaczyło ono ogólne zasady prawa przyciągania zdarzeń, dając obraz sprawiedliwego losu, który zawsze odpowiada na czyny człowieka. Nagradza dobro, karze zło.
Ponieważ jednak nasza ludzka świadomość wzrasta odkrywając coraz to nowe poziomy własnego istnienia, warto co jakiś czas przyjrzeć się powszechnie uznawanym prawom. Zacznijmy jednak od przypomnienia. Pojęcie Karmy zakłada, że każdy uczynek, wywiera wpływ, który wraca do osoby w postaci adekwatnej energii.

Każdy czyn, a nawet każda myśl wywiera skutek, który zawsze dociera do sprawcy. Czyn dobry wróci do sprawcy w postaci dobra, czyn zły zawsze obróci się przeciwko swemu sprawcy. Prawo to uczy, że każdy jest twórcą swojego losu i jest za siebie samego do końca odpowiedzialny: w dniu dzisiejszym, dźwigając swoje dziedzictwo karmiczne, dokonuję swojego wyzwolenia lub jeszcze głębiej pogrążam się na moje jutro. Wszystkie długi muszą być spłacone, a kresem jest dojście do momentu, gdy stanę się zdolny do działania bezosobowego i nie będzie we mnie śladu przywiązania do skutków dokonywanych czynów.
Prawo karmy prosto i klarownie wyjaśnia „niesprawiedliwość” tego, że jedni ludzie już rodzą się hojnie obdarzeni zdrowiem, zdolnościami, korzystną przynależnością społeczną, a inni od samego początku napiętnowani są chorobą, biedą czy zdemoralizowanymi rodzicami albo wszystkim tym naraz. Różne niepomyślności, jakie spotykają człowieka, to — w myśl tego prawa — kara za grzechy popełnione w życiu obecnym albo podczas poprzednich wcieleń. Kto sobie zasłużył na spotkanie z uzdrowicielem albo na wybawienie od niepomyślności, ten otrzyma skuteczną pomoc. Kto sobie na to nie zasłużył, żadnej pomocy nie otrzyma, bo na przeznaczenie nie ma rady: jak ma być, tak będzie.

Wśród ludzi prostych można się spotkać z opinią, że istnieje przeznaczenie do choroby, nieszczęścia, biedy lub niepowodzenia.
Prawo Karmy to prawo przyczyny i skutku - Prawo Kosmosu. Tworzysz swoje szczęście albo swoją nędzę i od ciebie zależy co się z tobą stanie: dobro czy zło. Toteż trudno tu winić kogoś obecnego za twój nędzny los... nie ma takiej opcji, abyś to ty do swojego nędznego losu nie przyłożył swojego palca.

zdjecieJaką karmę sobie stworzysz takiej doświadczysz, taka będzie twoja przyszłość. Swoją przyszłość piszemy sami, trudno za to kogoś winić... i tak kiedy straszymy ludzi np. końcem świata, wojnami, katastrofami musimy się z tym liczyć, że te dotkną nas samych... nie koniecznie tych ludzi, którymi nimi straszymy. Chyba, że poddadzą się tej samej psychozie, ulegną obcym myślom, znaczy dajemy sobie na to przeżycie wielkie szanse popadając w strach, lęk i inne psychozy. Jak widać nasza odwaga i zaufanie w boską opatrzność ma tu wiele do powiedzenia... tylko ludzie pełni zaufania w boską opatrzność bywają ocaleni nawet w najcięższych chwilach ich życia. Jak widać wiara człowieka ma potężny wpływ na jego los i potrafi czynić cuda. Zmianę naszej karmy możemy uczynić w teraźniejszości... albo przyciągamy do siebie złą karmę, albo ją oczyszczajmy. To co stworzyliśmy w przeszłości, wcześniej czy później objawi się w naszym życiu, teraźniejszość może zmienić jej kierunek.

W myśl prawa Karmy na przegranej pozycji są ludzie, którzy nie wierzą w reinkarnację, myślą sobie: odejdę z tego świata i wymiksuję się od złej karmy, która może ich dopaść w następnym wcieleniu. Ale dla tych ludzi religie wymyśliły piekło... i podobno tam się nic nie upiecze skoro człowiek sobie zasłużył... i spędzi swoje życie wieczne w tym miejscu pełnym bólu i rozpaczy.
Owszem, w stanie bardo (stan między wcieleniami) może doświadczyć tego piekła, ponieważ to nasz umysł stworzył swoje piekło, a wiadomo, że umysł podąża za nami gdziekolwiek idziemy po śmierci... na tej samej zasadzie podobne przyciąga podobne i trafiamy na poziom świadomości, na którym ukształtowaliśmy nasz umysł i w takich warunkach oczekujemy na dalsze nasze przeznaczenie (następne wcielenie), które też może być dla nas życiowym piekłem. Jak widać po tamtej stronie też obowiązuje pewna karma, podobne przyciąga podobne i lądujemy na takim poziomie, jak kto zwał to zwał: Piekło, Czyściec, Niebo... skoro wyrządził krzywdy innym teraz sam będzie tego doświadczał.

zdjecieToteż następne wcielenie może okazać się dla tego człowieka jego ciężkim życiem w zależności jaką sobie stworzył karmę. Takie wcielenie będzie również jego oczyszczeniem, a wiadomo, że oczyszczenie nigdy nie jest łatwe... więc może mieć nie tylko ciężkie życie w formie materialnej, psychicznej, może również cierpieć na różne choroby. Często ludzie niepełnosprawni przerabiają tak swoją ciężką karmę... ale wcale to nie znaczy, że muszą być potępiani w tym życiu, trzeba im pomóc oczyścić przeszłość, bo tak naprawdę nie wiemy z jakiego powodu przyszło im być w takim ciele. Są również tacy niepełnosprawni, którzy poddają się temu zadaniu jako wolontariusze, to bardzo dojrzałe dusze, które oczyszczają karmę innych, tych słabszych dusz, czasami oczyszczają całe pokolenie rodziny, w której się narodziły... to ich współczucie i miłosierdzie powoduje chęć pomocy zagubionym duszom, przez co stają się ich wybawcami i realizują wielkie zadanie oczyszczania złej światowej karmy nagromadzonej w przeszłości, nie robią tego dla siebie tylko dla całego świata.

Są to ich dobre intencje, a dobre intencje zawsze będą "dobrą karmą". Są niby małym trybikiem w tej wielkiej maszynie Wszechświata, ale podnoszą wibracje Ziemi i wszystkich istot zamieszkujących na niej.
Nasz rozwój a zarazem niwelowanie destrukcyjnych skutków karmicznych określa

12 Praw Karmy 

1. Wielkie Prawo: Zbierzesz to co zasiejesz. Jest to aspekt przyczyny i skutku. Czyń innym to, co chciałbyś by tobie czyniono.
2. Prawo Tworzenia: Nic nie dzieje się przypadkowo, życie nie przydarza ci się – wymaga twojego uczestnictwa i współdziałania. Jesteś ściśle powiązany ze Wszechświatem, zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz siebie. Wszystko co dzieje się na zewnątrz ciebie ma swój początek w twoim wewnętrznym świecie, w twoich myślach i emocjach. Najpierw stwórz w swoim umyśle, wewnątrz siebie, to co chcesz by zamanifestowało się na zewnątrz. Swoimi myślami i wyborami stwarzasz to co wydarza się w świecie zewnętrznym.
3. Prawo Pokory: To czego nie akceptujesz w swoim życiu, co wypierasz, będzie nadal istnieć w twojej rzeczywistości, często zwielokrotnione lub wyolbrzymione, byś tego nie przeoczył. Świat niczym lustro zawsze odzwierciedla i pokazuje ci twoje wewnętrzne realia.
4. Prawo Wzrostu: Dojdziesz tam, dokąd idziesz. By rozwijać się duchowo, musisz być gotowy do zmiany siebie, a nie zmieniać ludzi wokół siebie. Kiedy zmieniasz się w środku, zewnętrzna rzeczywistość zmienia się również. Spojrzenie obserwatora, zgodne z jego przekonaniami i oczekiwaniami, zmienia rzeczywistość tego co jest obserwowane.
5. Prawo Odpowiedzialności: Za każdym razem, gdy coś jest nie tak na zewnątrz, coś jest na niewłaściwym miejscu wewnątrz ciebie. Musisz wziąć odpowiedzialność za jakość i intensywność swoich uczuć i reakcji, zamiast po prostu działać pod wpływem emocji. Panowanie nad swoimi działaniami i emocjami może znacznie poprawić twoją wewnętrzną i zewnętrzną zdolność do życia w pokoju.
6. Prawo Związku i Współzależności: Nawet kiedy coś pojawia się w twoim świecie, co wydaje się bez sensu i związku z tobą, zrozum, że wszystko we Wszechświecie jest ze sobą połączone i ma swoje znaczenie. Każdy etap życia jest bezpośrednio połączony z następnym etapem. Nic nie ma początku ani końca, jest tylko proces. Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość są jednym kiedy wyrażamy siebie i swój wewnętrzny świat poprzez właściwe działanie.
7. Prawo Skupienia: Nie możesz koncentrować się na dwóch różnych rzeczywistościach w tym samym czasie. Jest to opisane w Biblii chrześcijańskiej, gdzie jest powiedziane, że nie służy się dwóm panom jednocześnie. Kiedy skupiasz się na duchowym rozwoju, nie możesz hołdować tym zwyczajom, myślom i uczuciom, które nie są w tej samej wibracji i częstotliwości drgań co poziom, który chcesz osiągnąć.
8. Prawo Dawania Przykładu: Jeśli wierzysz, że coś jest prawdą, będziesz wezwany, by być przykładem tej prawdy. Nauczanie przez przykład i dawanie uczciwego świadectwa swojej prawdy, leży w zakresie przerabiania karmicznych i dharmicznych wzorców.
9. Prawo Chwili Obecnej: Kiedy stale rozpamiętujesz przeszłe działania i wydarzenia, blokujesz ujrzenie przed sobą jasnego celu w chwili obecnej. Stare systemy wierzeń, stare schematy myślowe, stare marzenia i pragnienia utrudniają dostrzeganie nowych perspektyw. Nie oczekuj, że osiągniesz inne wyniki, kiedy ciągle robisz te same rzeczy, w ten sam sposób. Nie ma przyszłości w przeszłości.
10. Prawo Zmiany: Nietrwałość jest wartościowym pojęciem. Nic nie pozostaje takie samo. Niemniej jednak historia będzie się powtarzać, aż lekcja karmiczna zostanie przerobiona. Rzeczywistość zmienia się w formie koncepcyjnej, gdy przyswajasz sobie nauki i wzmacniasz swoją świadomość i zrozumienie.
11. Prawo Cierpliwej Nagrody: Wszystkie nagrody są owocem ciągłej, systematycznej pracy. Nic nie manifestuje się z niczego w materialnym wszechświecie. Wytrwałość, tolerancja, męstwo i chart ducha są niezbędne przy pracy w kierunku wyzwolenia karmy. Kultywowanie tych cech, naprawdę jest bardzo ważne.
12. Prawo Znaczenia i Inspiracji: Wartość czegoś w twoim życiu jest bezpośrednio związana z ilością energii, intencji i uwagi włożonej w osiągnięcie tego. Każdy osobisty wkład do życia jest również wkładem we wspólne dobro. Jedna pełna miłości inspiracja nie tylko zwiększa sens istnienia indywidualnego, ale także przyczynia się do wznoszenia i inspiracji całości. Jesteśmy Jednym.

Oczyszczanie karmy i wzorców karmicznych

Bardzo trudno opisać na czym ono polega. To dość złożony proces wybaczenia samemu sobie, tego kim się jest obecnie oraz zrozumienie tego kim się było. To rodzaj wsparcia energetycznego na drodze „puszczenia w niepamięć” pewnego wzorca, do którego przywiązaliśmy się tak mocno, że wleczemy go poprzez kolejne wcielenia. Oczyszczenie karmiczne ma też na celu odcięcie relacji jakie ciągniemy za sobą a dotyczą innych osób.

Kiedy nie kieruje nami ślepa potrzeba osiągnięcia czegoś: „chcę czegoś za wszelką cenę”, lecz głęboki, świadomy wybór, często poprzedzony trudnym doświadczeniem, wówczas możemy zmienić wszystko. Możemy zmienić naszą karmę oraz przyjęty na to życie plan duszy. Jesteśmy twórcami i mamy wolną wolę. Możemy zawrócić z obranej drogi, możemy się zatrzymać, możemy wybrać inną drogę. To my dokonujemy wyboru i zawsze go mamy, choćby się wydawało, że jest inaczej.
Często pieniądze, dobrobyt czy miłość pojawiają się dopiero wtedy, kiedy przestajemy ich namiętnie pożądać, kiedy nabieramy do nich dystansu. Są wtedy jak naturalne dopełnienie naszego życia. Nic nie dzieje się przypadkowo: jeżeli już ktoś trafia na terapię najczęściej oznacza to, że jest gotowy na zmiany.
Pamiętajmy: choćby nie wiadomo jak trudne wydawałyby się nam nasze przeżycia, to służą one naszej nauce i ewolucji. Nie ma złej drogi. Czasami tylko trwa ona dłużej, ale i lekcje wówczas zebrane są bezcenne. I… nigdy nie jesteśmy sami w naszej podróży. Towarzyszą nam niewidzialne dla naszych fizycznych zmysłów świetlane istoty, które nas wspierają, kochają bez względu na to kim jesteśmy i co robimy, i cierpliwie czekają, aż się przebudzimy ze snu nieświadomości…

Opracował: Józef ŁąckiKomentarze (0)

Napisz komentarz

Tytuł Twojego komentarza
Twoje Imię lub Pseudonim
Twój email
Twój Komentarz
Wpisz tekst po prawej
Jeśli Twój komentarz nie pojawi się od razu po wysłaniu, to znaczy, że został skierowany do moderacji i najprawdopodobniej pojawi się w najbliższym czasie. Przepraszamy za utrudnienie. Pamiętaj, że wszelką ewentualną odpowiedzialność za zamieszczone komentarze biorą ich autorzy. REGULAMIN KOMENTARZY