Bochenia
Bochenia » Ogłoszenia » Wydarzenia » 2014 » Propozycja radykalnej rewizji w psychiatrii, psychologii i psychoterapii

Propozycja radykalnej rewizji w psychiatrii, psychologii i psychoterapii

linia

 

Prof. Stanislav Grof, wybitny badacz doświadczenia psychedelicznego i jeden z głównych twórców psychologii transpersonalnej będzie gościć w Polsce na zaproszenie Fundacji Gaia Mater i czeskiego Holosu i wygłosi w Krakowie w dniach 15 i 16 września br. (2014) cykl wykładów zatytułowany:

„Propozycja radykalnej rewizji
w psychiatrii, psychologii i psychoterapii: wnioski z półwiecza badań nad świadomością”.

Stanislav Grof

Wykłady odbędą się w Auditorium Maximum. Pierwszy wykład odbędzie się 15 września w godzinach 16.30 – 20.00 zaś następne 16 września w godzinach 8.30 – 12.00 i 14.00 – 17.00.
Wykłady będą tłumaczone na polski.

Koszt udziału w całości cyklu wynosi 350 zł. Przez najbliższy tydzień (do 21.08) można sobie zagwarantować miejsce wpłacając na nasze konto stawkę promocyjną wynoszącą 250 zł, do czego gorąco zachęcamy. W tytule wpłaty należy napisać "Darowizna na rzecz Fundacji Gaia Mater, zaliczka na organizację wykładów Stanislava Grofa" oraz podać własne imię i nazwisko słuchacza wykładów.

    Nr konta 60 1940 1076 3100 2862 0000 0000

    Fundacja Gaia Mater
    Siedlecka 23 m. 10
    03-768 Warszawa

Ponieważ liczba miejsc jest ograniczona, o uczestnictwie decydować będzie kolejność wpłaty.