Bochenia
Bochenia » Nasze Zdrowie » 2019 » Maj » Ukraiński Mesjasz

Ukraiński Mesjasz

Ukraiński Mesjasz Duża część postępu w nauce była możliwa dzięki ludziom niezależnym lub myślącym nieco inaczej - Chris Darimont

linia

Herdan Ryszard Aleksander - mgr inż. mechanik pojazdów szynowych, dyplomowany  audytor jakości i systemów ochrony środowiska.
MOJE KORZENIE
 
ZACHWYCONY BOŁOTOWEM

 Borys Bołotow nazywany „Ukraińskim Czarodziejem” odkrywa przed nami Prawdziwą Naturę Naszego Świata.

Pozwoliłem sobie zacytować oceny jego rodaków, ponieważ niezwykłość tego genialnego człowieka naprawdę mnie onieśmiela. chociaż posiadam wyższe wykształcenie, wobec niego czuję się zwykłym profanem. Niech więc mówią o nim jego rodacy.
zdjecieW swojej genialnej książce pisanej przez 30 lat zawarł całą swoją wiedzę o uniwersalnych prawach wszechświata opartą na długotrwałej
analizie medycyny ludowej, doświadczenia znachorów i obserwacji współczesnych uzdrowicieli. Autor proponuje najpierw teoretyczną podstawę medycyny ludowej, powołując się na matematyczne dowody swojej metody uzdrawiania. Tysiącletnie doświadczenie medycyny, w tym również ludowej, ujęto w ramy zaproponowanych przez autora systemów – „Osiem do sześcianu” i „Kwintesencja”.
Wyłożone przez autora informacje pozwalają Czytelnikowi zrozumieć obszerną literaturę na temat medycyny ludowej. Już teraz istnieją dziesiątki różnych teorii leczniczych, lecz Czytelnikowi często trudno jest rozeznać się, kto ma rację, a kto się myli.
Dzięki naukowemu podejściu autora książki niezwykle skuteczny mechanizm analizy i odkrycia prawdy będzie dostępny nie tylko dla laików, lecz również dla specjalistów w pełnym sensie tego słowa.

W niniejszej książce po raz pierwszy w lakonicznej i skoncentrowanej postaci rozważono niektóre aspekty najważniejszych problemów zdrowotnych. Podstawą tego stały się autorskie rękopisy zatytułowane „Nieśmiertelność jest możliwa”.
zdjecieKsiążka poświęcona jest problemowi kompleksowego uzdrawiania człowieka, przy czym zasadniczą uwagę poświęca się kwestiom onkologii, a także socjologicznym aspektom uzdrowienia społeczeństwa.
W pierwszej części książki przytacza się uniwersalne zalecenia na temat zdrowego stylu życia, które z powodzeniem sprawdziły się w praktyce i uzyskały wysoką ocenę milionów Czytelników starających się dbać o zdrowie. Broszura, która zawiera listę tych zaleceń, w ciągu pięciu lat była wznawiana niemal sto razy, przy czym nakład ogółem wyniósł prawie dwa miliony egzemplarzy.

zdjecieW drugiej części książki znajduje się opis niekomórkowego (na poziomie molekularnym) modelu raka opartego na reakcjach z wolnymi rodnikami. Omówiony został mechanizm neutralizacji wolnych rodników, omówiono wpływ białek roślinnego pochodzenia na kształtowanie białek pochodzenia zwierzęcego i rolę zawierających siarkę aminokwasów i mukopolisacharydów.
Prosta, lecz skuteczna metoda tłumienia procesów onkologicznych jest całkowicie dostępna do zastosowania, przy czym nie tylko w warunkach klinicznych.

zdjecieW trzeciej części książki omówiono filozoficzne aspekty uzdrowienia człowieka i społeczeństwa. Wykazano, że wzajemność chorób społeczeństwa i człowieka posiada charakter wektorowy ukierunkowany w stronę od społeczeństwa do człowieka. Stawia się tezę, że w państwowych systemach podczas uzdrawiania ludzi przede wszystkim należy troszczyć się o poprawę ich warunków socjalnych.

OTO LISTA DOKONAŃ TEGO PRAWDZIWEGO GENIUSZA:

zdjecieU podstaw prowadzonej przez Bołotowa pracy naukowej, podobnie jak w przypadku niewielu wielkich uczonych, legło odrzucenie autorytetów i utartych aksjomatów. Poddał w wątpliwość wszystko, z czym się stykał, i jak kiedyś Newton, postawił przed sobą zadanie rozwiązania wszystkich zadań od początku do końca samodzielnie. Nie odrzucał wiedzy zgromadzonej przez ludzkość. Po prostu podążał inną drogą, pamiętając o tym, co osiągnięto przed nim, lecz nie opierając się na tych uczonych, którzy tworzyli wcześniej. Specjaliści twierdzą nawet, że Bołotow zignorował fizykę wykładaną w szkołach i na uniwersytetach. Odrzucił model atomu Bohra, zrezygnował z protonów i neutronów, z których miało składać się jądro. Zbyt wiele z efektów odkrytych przez różnych uczonych nie pasowało do tego klasycznego schematu. Nowe, praktycznie nieznane w tradycyjnej chemii i fizyce jądrowej pierwiastki chemiczne Bołotow nazwał izosterami. Uczony otrzymał nietradycyjny, lecz niezwykle zaszczytny tytuł Narodowego Członka Akademii Nauk. Dlatego też stworzył własny model budowy atomu pozwalający mu zaplanować wspomniany zakończony powodzeniem
eksperyment przeprowadzony w więzieniu. Nowa tablica pierwiastków – tablica Bołotowów (została tak nazwana, gdyż w pracach nad nią uczestniczyła żona Bołotowa oraz jego syn) zawiera ponad 10 tysięcy pierwiastków chemicznych– wisi teraz w muzeum imienia Ziemińskiego w Moskwie obok tablicy Mendelejewa.

W sensie praktycznym otwiera ona wspaniałe, nieznane wcześniej perspektywy. Nietrudno sobie wyobrazić, jaką wściekłość wśród luminarzy oficjalnej radzieckiej nauki to wywołało. Podobnego przewrotu Bołotow dokonał w chemii. Znaną wszystkim chemię nazwał chemią pierwszego pokolenia, zaś naukę, którą stworzył – chemią drugiego pokolenia. Zamiast zwykłej wody jej podstawą stała się woda litowa (Li2O), która w skorupie ziemskiej ściśnięta zostaje do postaci krzemu.
W chemii Bołotowa zwykłe pierwiastki chemiczne są jedynie kwasami, zasadami i solami powstającymi w wyniku reakcji z udziałem jonów wody litowej, a przekształcenia jądrowe pierwiastków to właśnie te reakcje.
Obecnie Bołotow ma na koncie ponad 150 wynalazków, które opatrzone zostały świadectwem autorstwa. Poza tym w przypadku 384 odkryć lub technologii naukowych oraz 120 wynalazków usiłował uzyskać świadectwa stosownego urzędu w ZSRR. Ciekawe, żejego najcenniejsze idee zostały odrzucone jako niewiarygodne. Niektóre technologie naukowe Bołotowa są jeszcze zbyt skomplikowane, by zrozumieli je nie tylko urzędnicy zajmujący się
nauką, lecz również prawdziwi uczeni. Są to na przykład materiały pianowe na bazie minerałów i metali, których trwałość przewyższa wszystkie znane nam materiały.Bołotow twierdzi, że można z nich z łatwością wyprodukować wszystko, od obory i garażu po korpus rakiet. Jest to uzyskany i wypróbowany przez Bołotowa supertrwały krzem o właściwościach diamentu.

Jest to też ekologicznie czysta energia jądrowa na bazie fosforu i innych lekkich pierwiastków, do której łatwo dostosować istniejące elektrownie. Uczony twierdzi, że należy usunąć „brudne” reaktory uranowe i że możliwe jest zbudowanie kieszonkowego reaktora jądrowego ogrzewającego ciało. Twierdzi, że przy pomocy jego technologii możliwe jest uzyskanie złota z ołowiu i rtęci, a także innych cennych substancji w oparciu o chemię drugiego pokolenia. Możliwe też jest uzyskiwanie wody z powietrza, co rozwiąże wszelkie problemy regionów pustynnych. Istnieje też technologia produkcji papieru z minerałów bazaltowych i innych, która pomaga uchronić lasy przed wyrębem. Odkrył enzymy przyspieszające wzrost i zwiększające produktywność roślin uprawnych i zwierząt hodowlanych. Bołotow gotów jest zapewnić produkcję metali przy pomocy elektrolizy masy stopionej, która jest znacznie tańsza od technologii wielkopiecowej. Poza tym opracował katalizatory przyspieszające reakcje chemiczne.

Uczony postawił przed sobą też cele ekologiczne. Na przykład szybki i skuteczny sposób uzdrowienia terenu katastrofy czarnobylskiej. Wydalenie radionuklidów z organizmu porażonych promieniowaniem ludzi. Ratunek dla Morza Kaspijskiego i Aralskiego i wiele, wiele innych projektów. Obecnie nie pragnie niczego udowadniać oficjalnej nauce i woli mieć do czynienia z praktykami – miejscowymi i zagranicznymi przedsiębiorcami. Nie uznaje żadnych oponentów, gdyż sformułował Prawdę: 384 zasady, na bazie których stworzył 384 technologie naukowe obejmujące całą naukę światową.

„Mesjasz z Ukrainy”

Nieuleczalnie chorzy, z których oficjalna medycyna zrezygnowała, a którzy przeszli przez ręce Bołotowa, przyznają, że ma on w sobie potężną energię, nieznaną siłę, która wywołuje pewność wyzdrowienia. Być może właśnie ona niszczy chorobę?!
zdjecieWiosną 1977 roku Bołotow ukończył książkę „Nieśmiertelność jest możliwa”. Oprócz szczegółowego opisu środków leczniczych pochodzenia roślinnego i wielu tysięcy sposobów leczenia chorób metodami nietradycyjnymi sformułował system zasad dotyczących starzenia się organizmu ludzkiego. Opracował unikalną teorię walki z chorobami uznawanymi za nieuleczalne, na przykład z rakiem. Opiera się ona przede wszystkim na zasadzie dwoistości, która pozwoliła autorowi podejść do zagadnienia nowej formy syntezy biomasy nazwanej przez niego beta-syntezą. Beta-synteza jest zjawiskiem przyrodniczym równie ważnym jak fotosynteza, lecz nie dla komórek roślinnych, tylko dla komórek zwierzęcych (ryb, ptaków, gadów, owadów, robaków), niektórych grzybów, bakterii i wirusów. Opracowana przez autora teoria pozwoliła mu stworzyć praktyczną metodę leczenia wielu chorób i uzyskać całe spektrum niechemicznych środków leczniczych opartych głównie na zastosowaniu enzymów fermentacji kwasu mlekowego, roślin leczniczych niedysponujących szkodliwym lub toksycznym działaniem.
Rezultaty praktycznych badań w pełni potwierdziły zasadność proponowanej przez Bołotowa teorii raka. Dzięki niej uratowano wielu przychodzących do autora beznadziejnie chorych na raka IV stopnia.
Opracowane metody walki z nowotworami i przerzutami mogą być stosowane w każdym okresie choroby. Są szczególnie cenne we wczesnych stadiach, a także jako środki profilaktyczne i zapobiegawcze. Proponowana przez Bołotowa teoria otwiera przed nami wiele tajemnic przyrody. Wstrząsająca jest złożoność procesów biologicznych, szczególnie synteza białek, kwasów nukleinowych, węglowodanów i tworzenie przy ich pomocy komórek oraz tkanek organizmu.

Biolodzy twierdzą, że wszystkie te procesy znajdują się we władzy genetyki. Jednak uczony ma inne zdanie i odrzuca błędnie przypisywane genom funkcje jako niewłaściwe. Algorytm życia, jak twierdzi Bołotow, opiera się na mechanizmie ścisłej chemii negatywnej, czyli na reakcjach zobojętniania. Zachwyca nas idealna prostota i pewność reakcji zobojętniania kwasu zasadą, która z reguły przebiega z powstawaniem neutralizatu i wody. Podczas reakcji zobojętniania każdy złożony produkt powstaje z utratą energii i części substancji w postaci wody. Ponieważ aminokwas jest równocześnie kwasem i zasadą, białka okazują się idealnie prostymi produktami neutralizacji.
Dokładnie tak samo kwasy nukleinowe uzyskiwane są jako produkt neutralizacji (zobojętniania). Mechanizm uzyskiwania dowolnego neutralizatu jest bardzo prosty. W całości zależy od składu i właściwości substancji wyjściowych, lecz w żadnym wypadku nie od genów. Komórki i każdy organizm żywy bez względu na pozorną doskonałość stanowią zwykły neutralizat, czyli martwy produkt, jak sól kuchenna, który należy po kawałku i okresowo rozpuszczać do postaci aminokwasów, niejako przepuszczając przez układ pokarmowy. Jak twierdzi Bołotow, ten nie całkiem romantyczny proces to właśnie życie.

Technologie Bołotowa: świeża krew w organizmie społeczeństwa

Najważniejsze technologie Bołotowa należą do dziedziny energetyki jądrowej. Analiza kwestii energetyki jądrowej
wykazuje, że tak zwany zimny podział i synteza dają możliwość najbardziej efektywnego sposobu uzyskania taniej energii cieplnej. Zauważono, że prądowe żarzenie się lampy elektronowej nie emituje ciepła dżulowego w przeciwieństwie do zwykłego przewodnika, który przekształca prąd elektryczny w ciepło. Jednak rozpędzone elektrony, bombardując anodę, wyhamowują i emitują fale, których energia waha się w pewnym zakresie w zależności od składu anody. Bołotow zna też inne metody uzyskania energii cieplnej na elektrodzie anodowej wytwarzanej przy prądach impulsowych w zakresie 0,01–1,0 MKS z gęstością prądów do 10000–1000000 A/mm2. Stwarza to realne możliwości budowy reaktorów atomowych nowego typu, o czym świadczy zaświadczenie o odkryciu nr 51-13-57/EP,K-2572 z 12 października 1988 roku
Zjawisko emisji atomów wodoru pod wpływem elektronów”.
Zaświadczenie pojawiło się nawet wcześniej od publikacji Fleischmana i Ponsa (USA). Odkrycia te zapewniają usunięcie biologicznego niebezpieczeństwa wynikającego z twardego promieniowania i radionuklidów, zwiększeniu niezawodności pracy reaktorów, a także poszerzenie źródeł paliw dzięki dostępnym tanim pierwiastkom chemicznym. Ogromne zyski możliwe są dzięki zastosowaniu innych metod naukowych. Obliczenia wykazują, że współczesne zastosowanie technologii naukowych pozwala z samego tylko wdrożenia jednej technologii uzyskać zysk do tryliona dolarów. Technologia uzyskiwania energii metodą Bołotowa zawiera syntezę i podział lekkich atomów (fosforu, siarki, wodoru, azotu, boru, arsenu, selenu, indu, galu, antymonu, nasyconych deuterem i innymi izotopami wodoru).

Przeznaczając pewne środki na opracowania naukowe mające na celu stworzenie czystych ekologicznie źródeł energii, bardzo szybko można będzie rozwiązać wiele ważnych problemów gospodarki narodowej. Źródła takie zostały już częściowo wypróbowane przez samego Bołotowa i mogą znaleźć zastosowanie w kraju i za granicą
– w przemyśle motoryzacyjnym, transporcie, flocie, awiacji i rolnictwie. Zaproponowany wariant stworzenia energii atomowej oparty jest na zasadach akceleracji. Bołotow wypróbował przyspieszenie atomów wodoru – nie przy pomocy sił Coulomba, lecz sił amperowskich, na których działaniu opiera się cała elektrotechnika motoryzacyjna. Atomy wodoru udało się przyspieszyć do wartości wystarczających, by podział lub synteza jądrowa zachodziły na
supermałych odległościach dochodzących do angstremów. Pozwoliło to przeprowadzić przekształcenia jądrowe na prądach impulsowych, co prawda dość gęstych (około 105–108 A/mm2), lecz bardzo krótkotrwałych. Druga technologia naukowa opiera się na przeanalizowanej przez uczonego możliwości podziału i syntezy jądrowej lekkich substancji i zastosowaniu tego podziału i syntezy do rozdrobnienia ołowiu, rtęci, talu, bizmutu, aby podczas rozszczepienia uzyskać drogocenne materiały typu izosteru osmu, złota, platyny, irydu, srebra, renu, palladu i innych.

Do trzeciej technologii naukowej należy sposób topienia metali bez ich ogrzewania. Bołotow wynalazł takie rodzaje pól, które nazwał „czynnikiem nieelektromagnetycznym”. Przy pomocy tych pól udaje się topić metale ze zużyciem energii miliony razy mniejszym niż podczas zastosowania energii cieplnej. Wynaleziony sposób topienia substancji bez wykorzystania energii cieplnej pozwala na całkowite przestawienie metalurgii z ogromną oszczędnością finansów. Czwartą technologią naukową jest produkcja wody bezpośrednio z powietrza. Uczony uzyskał nowe, nieznane na świecie substancje w postaci chlorków i jodków, a także klastrów z grup hydroksylowych OH, które dysponują właściwościami rezonansowymi na częstotliwościach grupy hydroksylowej i mogą tym samym kondensować parę wodną z powietrza.
Równocześnie z kondensacją pary wydziela się energia cieplna, którą można ogrzewać pomieszczenia, nawet w regionach północnych. Szacunki wykazują, że jeden kilogram takiej substancji jest w stanie skondensować ponad tonę wody destylowanej na
dobę. Nietrudno zrozumieć, że produkt taki rozwiązuje problem niedoboru wody w dowolnym miejscu na Ziemi, a z drugiej strony powstaje towar, za który państwo może otrzymać znaczną ilość pieniędzy. Wiele innych teorii naukowych szczegółowo autor opisuje w niniejszej książce.

„Prawdy Bołotowa”

„Otwarła się głębia pełna gwiazd, Gwiazdy nie mają liczb, a głębia nie ma dna…” - M. W. Łomonosow
Właśnie tak można scharakteryzować szerokie perspektywy otwarte przez płaszczyzny wiedzy prawdy Bołotowa dlapostępu ludzkości, a w szczególności medycyny. To, co nowe i niezwykłe, zawsze wywołuje nihilizm systemu, a szczególnie zwolenników ortodoksyjnej nauki medycznej. Głównym argumentem systemu jest to, że autor nie jest z wykształcenia lekarzem. Ale przecież to właśnie jest fenomenalne! Bołotow dysponuje systemem zadziwiającej wiedzy praktycznej. Fenomenalnym odkryciem autora jest to, że u człowieka brak receptorów, które rozróżniają kwas od zasady. To znaczy, że kwaśny smak jednakowo świadczy o występowaniu kwasów, jak o występowaniu zasad. Lecz dla organizmu zasady są szkodliwe. Czyż nie dlatego tak nieprzyjemne są kwasy?
Prawda Bołotowa to prawo istnienia Wszechświata, życia, społeczeństwa w ich nierozerwalnym związku (od komórek – liderów w układach organizmu do liderów społeczeństwa) drogą oddziaływania człowieka z otoczeniem przez osiem kanałów.
Organizm jest zbudowany w taki sposób, że może urzeczywistniać taki związek za pośrednictwem określonych układów. Aby wyleczyć narząd, należy leczyć układ, w skład którego on wchodzi, oraz organizm jako całość. Wszystkie 384 płaszczyzny wiedzy poznania Prawdy bazują na jednej zasadzie – zasadzie parzystości. Na przykład istnieją dwa rodzaje promieniowania: falowe i w postaci cząstek (korpuskularne). Zgodnie z tą zasadą powstały dwa rodzaje komórek: komórki roślinne pochłaniające światło i syntezujące białka zasadowe i alkaloidy oraz komórki pochodzenia zwierzęcego pochłaniające elektrony i syntezujące białka kwaśne. W organizmie człowieka istnieją dwa układy trawienia – żołądek (dla białek kwaśnych) i układ dwunastnicy (dla białek zasadowych), dwa rodzaje krwi – krew właściwa i limfa (i odpowiednio dwa serca do pompowania krwi).

Praktyka wykazała, że samo tylko spożywanie soli według metody autora poprawia trawienie, zmniejsza intensywność przebiegu zapalenia żołądka i dwunastnicy, zapalenia prostaty i innych chorób. Wszyscy wiedzą, że kompresy octowe prowadzą do obniżenia temperatury. Przeciwzapalne niesterydowe preparaty też są kwasami, przy czym niektóre z nich stanowią pochodne kwasu octowego. Bołotow w tej dziedzinie wniósł novum do tej dziedziny. Działanie przeciwzapalne enzymów Bołotowa jest znacznie silniejsze od działania zwykłych preparatów sprzedawanych w aptece. Bez względu na naukowość podejścia i skuteczność metod leczniczych idee Bołotowa zdolne są wyprowadzić medycynę ze
stanu kryzysu, a jednak pozostają niewykorzystane przez państwo. Co więcej, organizuje się nawet kampanie dyskredytacji uczonego w organach wydawniczych („Głos Ukrainy”, nr 2, 24 października 1992) według najlepszych tradycji cynizmu i obłudy systemu.
Cel jest oczywisty – uchronić system i zakurzone półki swych prac naukowych przed odświeżającym deszczem idei Bołotowa. Ignorowanie oczywistych prawd i stosowanie niewłaściwych diet prowadzących do alkalizacji organizmu nadal czyni inwalidami setki tysięcy ludzi. Stereotypy w medycynie są żywotne i trudne do pokonania. Czyż student medycyny może powiedzieć, że właśnie pepsyny rozpuszczają porażone i stare komórki? On nadal uważa, że przyczyną zgagi jest wyrzut kwasu żołądkowego do przełyku, nie zaś trafianie żółci z dwunastnicy do żołądka i jego alkalizacja (co w rzeczywistości ma miejsce). Lecz prawda w nauce wcześniej czy później zatryumfuje. Przecież istniała swego czasu teoria przekazu ciepła przy pomocy cieplika. I gdzie podziała się ona teraz?

Bołotow dokonał praktycznie przełomu od medycyny opisowo-konstatującej do medycyny przyszłości. Jego teoria komórki rakowej otwiera drogę do skutecznej profilaktyki raka i zwycięstwa nad nim!
Na drodze do postępu i rozkwitu zawsze stały siły przeciwne. Nikt jednak i nic nie może powstrzymać idei, jeśli nadszedł jej czas - Dimitrij Naumow Lekarz z miasta Winnica

„Mądry człowiek”

Wszyscy przyzwyczajamy się do tradycyjnych osądów, teorii i zaleceń – zarówno chorzy, jak zdrowi i lekarze. Zakorzenione pojęcia to dobro i jednocześnie zło, ponieważ z jednej strony utrzymuje pewne ramy, a z drugiej przeszkadza w rezygnacji z codziennych, lecz niewłaściwych rzeczy. Dlatego niezwykle cenne jest pojawienie się nowego człowieka spoglądającego na problem pod absolutnie nieoczekiwanym kątem. Początkowo jest to z reguły nie do przyjęcia lub wywołuje ostry spór, sprzeciw, niechęć. Sędzią jest czas. Spojrzenie zadziwiającego człowieka, uczonego Bołotowa na świat w ogóle i na człowieka w szczególności jest niezwykły, daleki od standardu, niekiedy wydaje się uproszczony, nawet mechanistyczny, niemniej bardzo interesujący. Jego zalecenia dotyczące poprawy zdrowia i wydłużenia życia człowieka są proste, przystępne, oryginalne, nie zawsze bezsporne,lecz zasługują na dużą uwagę. W naszych czasach lekarz, nawet uzbrojony w cały nieodzowny osprzęt i lekarstwa, zawsze staje przed dylematem: jak leczyć z powodzeniem i nie szkodzić. Dlatego kiedy pojawiają się nowe zalecenia, proste, dostępne i dość skuteczne zarówno dotyczące leczenia, jak i profilaktyki, medycy witają je chętnie i oczywiście w każdym konkretnym przypadku wybierają dla danego pacjenta najwłaściwsze. Miałam okazję rozmawiać z wieloma ludźmi wykorzystującymi rady akademika Bołotowa i wszyscy odnotowywali pozytywny efekt przestrzegania zasad kwintesencji.
Wsłuchujemy się przecież w głos mądrego człowieka. On widzi bardziej dalekosiężnie niż my. Wnika w istotę rzeczy.
Publikacje Bołotowa „Zdrowie człowieka i społeczeństwa”, „Jak nie chorować i jak się nie starzeć”, składające się z ponad 100 stron każda, zawierają krótkie przepisy wspierające zdrowie, zwiększające siły życiowe, odporność, wydalanie zanieczyszczeń, soli metali ciężkich i radionuklidów. Wszystko to można racjonalnie wykorzystać podczas leczenia pacjentów. S. Wysokowa, lekarz wyższej kategorii, Ordynator oddziału internistycznego w Sanatorium Kardiologicznym „Worzel”

„Medycyna Bołotowa”

Zastanówmy się, dlaczego powstało pojęcie – medycyna Bołotowa. Co to w ogóle za fenomen? Rzecz w tym, że wszystkie założenia teoretyczne autora są postrzegane przez przedstawicieli medycyny oficjalnej w najlepszym wypadku jako jakieś
wymysły dyletanta nieposiadającego wykształcenia medycznego. A jednocześnie wydane przez niego broszury, takie jak „Nauczę Was nie chorować i nie starzeć się”, rozeszły się w wielotysięcznych nakładach. Ci z Czytelników, którzy zaryzykowali sprawdzenie na sobie praktycznych zaleceń wynikających z opisanych teorii, przekonali się, że niemal wszystko działa w 100 procentach! Jak to?! Oficjalna medycyna odrzuca, a praktyka dowodzi czegoś wręcz przeciwnego. Wówczas zaczęto mówić o medycynie Bołotowa. Ludziom w ostatecznym rozrachunku jest wszystko jedno, czy teoria Bołotowa odpowiada ogólnie przyjętym pojęciom medycznym (a trzeba przyznać, że pod wieloma względami pojęciom tym przeczą), dla ludzi ważna jest wysoka skuteczność metod leczenia i oczywiście ich cena.
Jednak również wśród przedstawicieli oficjalnej medycyny znajdują się lekarze z powodzeniem stosujący metody Bołotowa. Z jednym z nich, doktorem Naumowem, wielu Czytelników już się zapoznało. Mieszka i pracuje jako internista w
Szpitalu Wojewódzkim nr 3 w Winnicy na Ukrainie.
Z entuzjazmem przyjął on teorie Bołotowa, osiągając niemałe sukcesy z ich zastosowaniem, przy czym wniósł w nie wiele własnego wkładu. Na przykład jego bezczelna (według oficjalnych pojęć) wypowiedź „pacjenta nie trzeba leczyć, tylko prawidłowo odżywiać”w istocie wynika z podstaw chińskiej medycyny twierdzącej, że wszystkie choroby leczy się przez żołądek.
Medycyna chińska liczy sobie ponad pięć tysięcy lat, podczas gdy medycyna, którą my uznajemy za oficjalną – w najlepszym przypadku 500 (i to jeśli liczy się od Paracelsusa).

Wróćmy do doktora Naumowa. Z powodzeniem leczy metodami Bołotowa zapalenie błony śluzowej żołądka i zapalenie dwunastnicy, niespecyficzne wrzodziejące zapalenie jelita, zapalenie trzustki, zapalenie pęcherzyka żółciowego, ziarnicę złośliwą, niewydolność mięśnia sercowego, anemię, dysbakteriozę, choroby nerek, kamicę żółciową, opryszczkę, infekcję górnych dróg oddechowych, paradontozę, kandydozę jelit, zaparcia, zaburzenia perystaltyki, zapalenie płuc i inne choroby.
Chcę zwrócić szczególną Waszą uwagę na odruch Bołotowa – Naumowa. Znajomość tego odruchu pozwala wyleczyć większość chorób układu trawiennego przy pomocy samego tylko odżywiania. Moim zdaniem jest to przykład prawdziwego odkrycia w medycynie. Czy jednak zostanie ono kiedykolwiek oficjalnie uznane?Komentarze (0)

Napisz komentarz

Tytuł Twojego komentarza
Twoje Imię lub Pseudonim
Twój email
Twój Komentarz
Wpisz tekst po prawej
Jeśli Twój komentarz nie pojawi się od razu po wysłaniu, to znaczy, że został skierowany do moderacji i najprawdopodobniej pojawi się w najbliższym czasie. Przepraszamy za utrudnienie. Pamiętaj, że wszelką ewentualną odpowiedzialność za zamieszczone komentarze biorą ich autorzy. REGULAMIN KOMENTARZY