Bochenia
Bochenia » Świadomość Duchowa

Świadomość Duchowa

Pistyczny poziom wiary (niski), wiara widząca (myśląca), mistycyzm ( miłość Boga i zjednoczenie się z Nim). Nauka i mistyka. Świat według Mędrców Wschodu i Zachodu, paralele i różnice. Ekologiczne widzenie świata jako podstawa partnerskiego traktowania Przyrody.

Co najważniejsze w życiu?

Co najważniejsze w życiu?

Świadomość nie przychodzi bez bólu - Carl Gustav Jung ... czytaj całość
Cel Istnienia

Cel Istnienia

Wszystko w świecie i poza nim jest wibracją harmonijnych, kosmicznych dźwięków, współgrających ze sobą od początku istnienia życia w każdej z przejawionych jego form.Każdy z nas jest zminiaturyzowanym odzwierciedleniem Wszechświata, wpisanego w istotę ludzką-dr Nelly Radwanowska... czytaj całość
 Wiekopomne mądrości w życiowych lekcjach przekazanych przez Rumi'ego

Wiekopomne mądrości w życiowych lekcjach przekazanych przez Rumi'ego

Na poziomie duchowym, wszyscy jesteśmy jednością. Tak naprawdę nie ma między nami żadnej odrębności. Różnice religijne to iluzja zrodzona z głupoty lub ślepoty - Rumi... czytaj całość
 Nasze życie malowane barwami aury.

Nasze życie malowane barwami aury.

Naukowcy są zgodni, że każdy z nas ma fizyczną aurę złożoną z materii i pól energetycznych, które ją otaczają. ... czytaj całość
Jak być szczęśliwym?

Jak być szczęśliwym?

Szczęście nie jest rzeczą łatwą : trudno je znaleźć w sobie, ale nie sposób gdzie indziej... czytaj całość
Czy nauka Ramthy to świt Superświadomości?

Czy nauka Ramthy to świt Superświadomości?

Ten, kto zna innych jest mądry, ten, kto poznał siebie jest oświecony - Lao Tzu ... czytaj całość
W stronę Światła

W stronę Światła

Ludzkość jest stru­mieniem światła płynącym ze skończo­ności w nieskończoność - Khalil Gibran... czytaj całość