Bochenia
Bochenia » Sacrum i profanum » 2020 » Kwiecień » Prawda, Prostota i Miłość - droga zbawienia ludzkości… Szri Babadżi

Prawda, Prostota i Miłość - droga zbawienia ludzkości… Szri Babadżi

Prawda, Prostota i Miłość - droga zbawienia ludzkości… Szri Babadżi O, Panie! Niech pozostaniesz tylko Ty, Niech ja zniknę zupełnie! Jesteś tylko Ty, ja nie istnieję. Dopóki żyję, pozwól mi oddawać Tobie to życie, i niech moje "ja" zostanie zniweczone.

Z wystąpienia Szastridżiego. kwiecień 1983 roku

linia

zdjecie

Jogasutry  Patańdźalego (sansk.Yogasutra Patańjali)


zdjecieJogasutry to jedno z najważniejszych dzieł filozoficznych, jakie kiedykolwiek powstały. Dzieło zawiera zbiór 196 zwięzłych „spostrzeżeń” na temat świadomości i wyzwolenia. Patańdźali prezentuje zestaw działań, które pozwolą każdemu z nas zrealizować podstawowe cele istnienia świadomości: dostrzec prawdziwą naturę rzeczy i uwolnić się od cierpienia.
Pomimo, iż dzieło powstało ok. 2000 lat temu, stale pozostaje źródłem wciąż aktualnej samowiedzy. Wiedzy szczególnie cennej, z uwagi na zagubienie się wielu z nas w pędzącym na oślep świecie. Stanowi przeciwwagę dla dominującego w wielu umysłach materializmu.
W dziele tym autor w „prosty” sposób powiązał dążenie do poszukiwania szczęścia z poznaniem tajemnic życia, świadomości i śmierci – naturalnych i uniwersalnych pragnień poznania ludzi niezależnie od kultur oraz czasu.                    Oczywistym jest, iż dzieło samo w sobie wymaga poświęcenia mu należytej ilości czasu. Moim zamiarem było jedynie przywołanie opisanej w nim tzw. mapy nieograniczonych ludzkich możliwości, które - w wyniku rozwoju - na określonym poziomie duchowej przemiany zbliżają się do możliwości Boga Stwórcy.  Gdy przed Światem stawały (stają) bardzo trudne problemy, zdarzało się, iż sam Bóg przyjmował ludzką inkarnację aby wskazać jedyną słuszną drogę, jaką należy podążać. Mało ludzi rozpoznawało w takiej osobie Boga. Jedynie ci, którym Bóg chciał się objawić, uświadomili sobie, iż jest On kimś więcej, niż tylko zwykłym człowiekiem. Taką ludzką postać przybrał  Szri Babadżi
 
- Mistrz duchowy, który pojawił się w czerwcu 1970 roku w jaskini na przedgórzu indyjskich Himalajów, u stóp góry Kailas. Nie miał rodziców ani rodziny. Od razu przyszedł na świat jako młodzieniec mniej więcej osiemnastoletni, mimo wieku od początku przejawiał cechy boskie-wielką mądrość  i moc. Dobrze znał Święte Pisma zarówno w sanskrycie jak i hindi. Jego przyjście zostało zapowiedziane przez starożytne Pisma i przez nauki i przepowiednie Indyjskiego Świętego XX wieku zwanego Mehendrą Babą lub Mahendrą Maharadżą, jako ten, który poprzez wieki pojawiał się, aby uczyć ludzi , materializując Swoje ciała w każdym z tych przyjść, a nie rodząc się zwykłą ludzką drogą.
Jego słowa były przeznaczone dla całej ludzkości, którą traktował jak jedną rodzinę Boga. Istnieje wiele zarejestrowanych świadectw o uczynionych przez Niego cudach: uzdrawianiu ludzi, wskrzeszaniu zmarłych, zmienianiu swojej formy, karmieniu tłumów małą ilością pożywienia, znajdowaniu się jednocześnie w kilku miejscach, podtrzymywaniu świętego płomienia wodą…. Większe i mniejsze cuda, które codziennie czynił, przed swoimi czcicielami, umiejętności czytania ich myśli i odpowiadania na niewypowiedziane pytania. O swojej ludzkiej formie mówił następująco: „To ciało jest niczym. Jest tu tylko po to, by służyć ludziom.”
 
Celem ostatniego przyjście na ziemię Szri Babadżiego była zmiana serc i umysłów wszystkich ludzi w obliczu nadchodzącej (zapowiadanej) rewolucji.
Jego podstawowe nauki są ponadczasowe – niezmiernie aktualne:
Podążanie  drogą Prawdy, Prostoty i Miłości i jej demonstrowanie – to najważniejszy obowiązek człowieka.(…) Wszyscy powinni dążyć do spełnienia swojego obowiązku w najlepszy sposób. Służenie dla dobra ludzkości jest podstawowym obowiązkiem. Bądźcie śmiali, bądźcie pracowici, pracujcie wytrwale i miejcie odwagę!  Służenie ludzkości – to właśnie służenie i  oddawanie czci Bogu.

zdjecieSzri Babadżi opuścił Swoje śmiertelne ciało 14 lutego 1984 roku (o tym  roku swojego odejścia mówił już na początku Swojego ziemskiego życia).
Babadżi często uprzedzał, że rewolucja (mahakranti) nadchodzi. Rewolucja, którą przyszedł zapoczątkować, to rewolucja myśli i uczuć, umysłu i serca. Uprzedzał, iż nie będzie ona mogła przebiegać bez fizycznej i materialnej formy, zdolnej do zburzenia przestarzałego społeczeństwa i dawnego sposobu myślenia.
O Swoim przyjściu mówił tak: Przyszedłem, aby skierować ludzkość na wielką Drogę. Nie wyznaję jakiejkolwiek religii, ale szanuję wszystkie.  Marzę o wzlocie duchowym całej ludzkości. Babadżi tak tu siedzący jest obecny w sercach wszystkich ludzi. Ci którzy są fizycznie daleko stąd, są również blisko Mnie.

Jego Przesłanie każdy powinien przeczytać z otwartym umysłem :

Należy szukać harmonii we wszystkim, co czynicie. Trzeba odrzucić zazdrość i zawiść, jako czyniące duże zło.
Zapomnijcie o narodowościach: wszyscy jesteśmy jednością tutaj. Jesteśmy wszechświatową rodziną. Odrzućcie idee odrębności, odrzućcie poczucie obcości. Służcie ludziom umysłem, ciałem, pieniędzmi i wiedzą. Wszyscy jesteśmy równi, niezależnie od tego w jakim kraju urodziliśmy się; dlatego różnice narodowościowe powinny być pomijane. Wszyscy jesteśmy jednością.
Pracujcie jako jedna grupa; nie istnieją ani kasty, ani różne wierzenia; nie istnieją żadne różnice. Babadżi błogosławi każdego, kto szczerze wypełnia swoją powinność, w pełni się jej oddając. Realizujcie swoje obowiązki z miłością.

Zapal Światło w sobie, potem w innych. Podobnie jak światło rozprzestrzenia się po pokoju od jednej świecy do drugiej, powinniśmy rozprzestrzeniać miłość od serca do serca.. Jeżeli jesteście godni, pokażę wam wolność większą, niż ta, o której kiedykolwiek marzyliście.
Być mocnym, to nie znaczy być brutalnym i bez serca. Stać się silnym, to znaczy wznieść się nad rozkosz i ból, być ponad upałem i chłodem.
Efektem wytrwałej pracy jest szczęście, a z lenistwa wynika ból.
Teraz nastąpią zmiany na ogromną skalę, jak w czasach Mahabharaty. Nie cofajcie się, lecz postępujcie w pracy. I w każdej chwili, wraz z każdym oddechem, w czasie posiłku, snu i pracy - pamiętajcie o imieniu Pana. Nawet słońce i księżyc mogą zmienić swoje orbity, lecz wiara powinna być niezachwiana. Nigdy nie ulegajcie fałszywym doktrynom. Dopóki wasze umysły serca są nieczyste- jak Bóg może mieszkać w waszych sercach. Wodą zdolną do oczyszczenia waszych serc jest imię Boga; dlatego uczcie wszystkich, by wszędzie powtarzali imię Boga. Nie potrzebuję ludzi biernych.  Nie chcę, aby imię Boga było podobne do stojącej mętnej wody, lecz pragnę aby było jak skrząca się , płynąca woda. Pracujcie – i bądźcie Światłem; i powtarzajcie imię Boga. Skupiając umysł powtarzajcie zawsze imię Boga.

Przywiązanie do rzeczy materialnych przywiązuje człowieka także do życia (do życia w ciele, do ciała). Jeżeli jesteście przywiązani do życia i boicie się śmierci, to umieracie wraz ze strachem i ten ciężar was dusi.  Jeżeli zaś umieracie bez strachu, z imieniem Boga w pamięci, to dusza pozostawiając ciało jest wolna od tego strachu i przywiązania. Jeżeli potem przyjmujecie nowe narodziny, dusza pozostaje wolna od strachu. Wtedy, gdy umieracie w „Jedności” ( w jedności z Bogiem,  w połączeniu z Jego Świadomością) to uwalniacie się od ponownych narodzin, jeżeli tylko sami nie zapragniecie ich.
Zawsze powinniście mieć czyste myśli jeden wobec drugiego. Wszyscy ludzie będą zbawieni, jeżeli przeważą dobroć i miłosierdzie. Powinniście pracować dla duchowego rozwoju ludzkości wykorzeniając pychę, zawiść i nienawiść. Jednoczcie się w miłości w celu duchowego rozkwitu. Każdy z was powinien dziś przyrzec, że poświęci wszystko, by osiągnąć tę jedność. Odrzucajcie przywiązanie i bądźcie gotowi nawet spalić swoje ciała dla powszechnego dobra i prawości.

Po co przywiązujecie swoje umysły do przemijających rzeczy tego świata ? Przywiązujcie się do Boga!
Usuńcie nienawiść i zawiść. Tego samego nauczał Chrystus. Gdzie jest nienawiść i zawiść, tam nie ma Boga.
Pracujcie wytrwale! Co pokażecie Bogu, gdy umrzecie ? Pracujcie wytrwale!
Nie zażywajcie narkotyków, lepiej uczcie się ofiarności i czystości. Zażywanie narkotyków jest surowo zabronione. Jeżeli to robicie – to nie osiągnięcie żadnego postępu…
Każde pieniądze, które otrzymacie, wydatkujcie na dobre cele. Pracować, mieć dobre myśli i poświęcać swoje życie dla ludzkości – to najważniejsze. Myślcie o dobru! – Bądźcie dobrymi!- Czyńcie dobro !
Człowiek może wyznawać dowolną religię, podążać dowolną drogą lub zajmować się dowolną praktyką, lecz powinien być dobry i współczujący.

Myślcie o ziemi jak o Matce. Ziemia jest jedna. Niczego nie rozdzielajcie myśląc o sobie jak o należącym do tego lub innego kraju. Należymy do tej samej ziemi.
Ludzie przywiązując się do pojęć „mnie” i „moje” zapominają o swoim obowiązku rozwoju duchowego, zapominają o Bogu. Każdy powinien usuwać różnice między sobą a innymi i pracować w jedności z całym światem
Zawiść i nienawiść to dwie przyczyny , które wywołują zgubę ludzi. W waszym życiu nie powinno ich być.
Aby prowadzić prawdziwe życie, człowiek potrzebuje niezachwianej stanowczości i uświadomienia sobie, że we wszystkich ludziach przebywa jedna Dusza.
Walczcie o Prawdę! Aby śmiało patrzeć życiu w oczy, trzeba mieć odwagę.
Jest wiele doktryn. Trzymajcie się jednej zasady, którą jest Prawda Prostota i Miłość.

JEST tylko jedna droga zbawienia ludzkości -  to droga przemiany serc ludzi. JEST FAKTEM, że wielki ogień grzechów i żalu płonie na całym świecie. Każdy wcielony idzie przez ten ogień i pracuje nad nim. Śmierć tańczy przed oczami wszystkich. Zdarzające się w tym świecie klęski są nieuniknione. Tylko ten, kto jest bardzo zdeterminowany , by czynić dobro i kto całkowicie oddał się Bogu- może to przeżyć. Tylko ten jest bezpieczny, kto całkowicie powierzył siebie we władanie Boga.
KAŻDY musi kierować się zdrowym rozsądkiem i spełniać swój obowiązek nie oczekując, aż mu inni o tym powiedzą.
Chwała Wszechświatu!

Ja jestem wszędzie.
Przyszedłem, aby pomóc wam zrealizować Jedność,
Pozbawioną wszelkiej odrębności.
Pokażę wam wolność poza wszelkimi wyobrażeniami.
Odnajdujcie Harmonię we wszystkim, co czynię. Jestem Harmonią.
Napełniajcie się wiarą — od wiary zależy wszystko.
Kochajcie i służcie całej ludzkości.
Pomagajcie każdemu.
Bądźcie uprzejmi.
Bądźcie jak dynamomaszyna, wytwarzająca nieustającą radość.
Znajdujcie to co boskie i dobre w każdej twarzy.
Nic ma świętego bez przeszłości i grzesznika bez przyszłości.
Chwalcie każdego. Jeżeli nie możecie kogoś pochwalić,
To niech on odejdzie z waszego życia.
Bądźcie oryginalni. Bądźcie pomysłowi.
Bądźcie odważni. Ciągle na nowo napełniajcie się odwagą.
Nie zginajcie się. Bądźcie mocni. Stójcie prosto.
Nie szukajcie wsparcia u innych.
Myślcie samodzielnie. Bądźcie sobą.
Niech Miłość Boga uczyni was wolnymi.
Niech wasze życie stanie się życiem róży
w ciszy przemawia językiem aromatu.

Szri Babadżi


Wykorzystano obszerne fragmenty książki Władimira Antonowa - " Przesłanie Babadżi"
https://www.youtube.com/watch?v=w02fzNLB6_s&NR=1
Opracował Paweł BartkiewiczKomentarze (0)

Napisz komentarz

Tytuł Twojego komentarza
Twoje Imię lub Pseudonim
Twój email
Twój Komentarz
Wpisz tekst po prawej
Jeśli Twój komentarz nie pojawi się od razu po wysłaniu, to znaczy, że został skierowany do moderacji i najprawdopodobniej pojawi się w najbliższym czasie. Przepraszamy za utrudnienie. Pamiętaj, że wszelką ewentualną odpowiedzialność za zamieszczone komentarze biorą ich autorzy. REGULAMIN KOMENTARZY