Bochenia

Ogłoszenia - Nauka

Konferencja Medytacja w szkole

[01-10-2012 :: Nauka]Sri Aurobindo: „Medytacja jest pogłębieniem i wzmocnieniem świadomości" czytaj całość

Warsztaty według Pięciu Umów Don Miguela Ruiza i Don Jose Ruiza

[11-06-2012 :: Nauka]Nnie wierz mnie, nie wierz sobie i nie wierz nikomu. Prawda nie wymaga, byś w nią wierzył; prawda po prostu jest i będzie istnieć, obojętnie, czy uwierzysz w nią, czy nie. To kłamstwa potrzebują twojej wiary. czytaj całość

Neuro Bio Terapeuticum. Terapie- Grzegorza Halkiewa

[25-03-2012 :: Nauka]Każda zamierzona działalność, której efektem jest wpływ na świadomość/podświadomość drugiej osoby jest hipnozą…. A to oznacza, że hipnoza jest nauką o świadomości. czytaj całość

Giganci Polskiej Wynalazczości

[24-02-2012 :: Nauka]Dobrze zrozumiana nauka chroni człowieka przed pychą, gdyż ukazuje mu jego granice - Albert Schweitzer czytaj całość