Bochenia
Bochenia » Nasze Zdrowie » 2014 » Sierpień » Nowotworowe TSUNAMI

Nowotworowe TSUNAMI

Nowotworowe TSUNAMI Spójrz w oczy dziecku choremu na raka... nauczysz się kochać życie...

linia

Jak ma wyglądać walka z nowotworami w Polsce?
 
Poniższy tekst miał nie znaleźć się w tej książce (Ukryte terapie - Jerzy Zięba) ponieważ, jak usłyszałem : zepsuje on całą książkę, jej koncept… Ze względu jednak na to, że według mnie, poniżej omawiany temat jest widocznym ukrywaniem prawdy lub lekko mówiąc: „mijaniem się z prawdą”, postanowiłem zaryzykować. Dodatek ten jest poświęcony walce z rakiem w Polsce. To nie przeziębienie, tylko choroba, która budzi strach znacznie większy, niż jakiekolwiek inne problemy zdrowotne, ze względu na swoją bezlitosną naturę i bezradność dotyczącą jej leczenia przez medycynę akademicką.

Wydawało mi się, że informacje zawarte w tym dodatku będą naprawdę ważne, wręcz krytyczne dla każdego, komu na sercu leży to, żeby nie zachorować na tą straszną chorobę, która uderza niespodziewanie, bezwzględnie, nie zwracając uwagi czy to dziecko czy osoba już w bardzo podeszłym wieku.
Czy dodatek ten powinien się w tej książce znaleźć czy nie… niech każdy czytający tą książkę oceni sam. Ja tylko po raz któryś: INFORMUJĘ.
 
Ale.. zacznijmy od tego, że na początku lat 70-tych, ówczesny prezydent USA, Richard Nixon, „wypowiedział wojnę” nowotworom. Specjalnie użyto terminologii wojskowej, żeby opisać podejście nauki do tej strasznej choroby. Wydano miliardy dolarów na badania nad rakiem i poszukiwanie środków chemioterapeutycznych mających hamować jego rozwój. Teraz, po ok. 40 latach, okazuje się, że strategia walki z rakiem, jaką przyjęto głównie w USA była błędna. Nawet najskuteczniejsze procedury medyczne i leki przeciwnowotworowe nie były w stanie zahamować dynamiki nowych zachorowań na choroby onkologiczne. Niepokojące jest, że gwałtownie rosną również koszty leczenia chorób nowotworowych, które nawet w krajach najbogatszych wymykają się spod kontroli.
 
Światowa Organizacja zdrowia, w jednym ze swoich raportów stwierdza, że w stosunku do tego co dzisiaj doświadczamy, w ciągu następnych 20 lat, liczba zachorowań na nowotwory wzrośnie o prawie 60% !  Nie o 6, nie o 16, a o 60% !
O tym oczekującym nas zjawisku, otwarcie już mówi się : „Nowotworowe TSUNAMI”.
 
Innym słowy : wojna z rakiem została przegrana, nie zahamowano epidemii chorób onkologicznych. Dzieje się wręcz przeciwnie.
 
A co dzieje się lub będzie się działo w Polsce, bo to nas najbardziej obchodzi? Z ostatnich danych za lata 2010-2013 wynika, że np. w województwie opolskim wzrost zachorowań w tym okresie (w ciągu zaledwie TRZECH LAT) wyniósł 22%!!
Jak zabezpieczymy nas, nasze dzieci, nasze wnuki, przed nowotworowym TSUNAMI?
Czy indywidualne, każdego obywatela Polski z osobna, podejście do tak skomplikowanego problemu zdrowotnego będzie skuteczne? Czy nie jest potrzebna ingerencja instytucji rządowych?
Na szczęście, działania takie podjęto. Na zlecenie polskiego Rządu opracowano dokument, nazwany : „Strategia walki z rakiem w Polsce 2015-2024” i zgodnie z zasadami poddano go tzw. konsultacjom społecznym. Czyli, każdy obywatel może się wypowiedzieć. Ale… kto to przeczyta? To prawie 160 stron.
Ja to przeczytałem i nie ukrywam, dokument ten wstrząsnął mną do głębi. Niepewien mojej reakcji skonsultowałem treść tego dokumentu z kilkoma znajomymi zajmującymi się tą tematyką i… reakcje były podobne. Ale… od początku.

Wiemy już, że zapobieganie chorobie nowotworowej to nie mammografia czy kolonoskopia. Zapobieganie tej chorobie, to zadbanie o to, aby organizm miał to, czego potrzebuje i nie miał tego, co mu przeszkadza. Niestety w proponowanej Strategii (poza paleniem tytoniu i nadużywaniem alkoholu) nie ma ani jednego elementu tego rodzaju. Żadnego.
Nie ma niczego na temat powyżej omawianych witamin, minerałów czy innych substancji koniecznych do właściwego funkcjonowania układu odpornościowego.
Nie ma niczego na temat długoterminowego dbania o właściwe funkcjonowanie układu odpornościowego, który, jak już wiemy, odgrywa kluczową rolę w zapobieganiu chorobie nowotworowej. Dlaczego tego tam nie ma?

Mówi się o unikaniu zanieczyszczenia środowiska, bo te zanieczyszczenia sprzyjają powstawaniu nowotworów, ale… nigdzie nie ma nawet jednego słowa o tym, że nasze organizmy są JUŻ TERAZ zatrute i jak tych substancji toksycznych się pozbywać.
Nie ma nawet jednego słowa o witaminie D, K2, E itd… a Czytelnicy wiedzą już przecież, jakie ma to znaczenie w zapobieganiu chorobie nowotworowej. Wiemy, że to właśnie jest PODSTAWĄ zapobiegania nowotworom. Tego tam nie ma… wielu więcej istotnych rzeczy tam nie ma. A co jest? Jest tam bardzo dużo na temat stosowania radioterapii i chemioterapii i… niewiele więcej.

Jest to dokument strategiczny dla systemu zdrowia w Polsce, czyli jak nasze Państwo planuje zadbać o zdrowie swoich obywateli. Stworzenie każdej strategii obejmuje dogłębną analizę tego co było, ponieważ chodzi o niepopełnienie błędów z przeszłości.  Jest widoczne, że zespół tworzący tą Strategię takiej „oceny” dokonał :
Instytucją, która prowadzi wszelkiego rodzaju statystyki, wydaje zalecenia dotyczące leczenia choroby nowotworowej i prowadzi rejestr skuteczności leczenia nowotworów w USA, jest Narodowy Instytut ds. Nowotworów (National Cancer Institute, NCI). Instytut ten wydał ok. 90 MILIARDÓW dolarów na badania i leczenie nowotworów w okresie trwania “wojny przeciwko nowotworom” ogłoszonej przez prezydenta Nixona.
Inne źródła wspominają, że tak naprawdę, było to ok. 200 miliardów dolarów. Powstało ponad 260 różnych organizacji typu non-profit, zajmujących się walką z rakiem, których łączny budżet wyniósł 2,2 MILIARDA dolarów.

Co jest efektem prowadzenia tej „wojny”? Od 1975 r do 2007 ilość przypadków raka piersi wzrosła o… 30%, a nowotworów prostaty o…50% !! W przypadku wielu innych nowotworów nadal odnotowuje się wzrost, szczególnie w przypadku nowotworów nerki, wątroby, tarczycy, skóry i układu limfatycznego. Szczególnie niepokojącym jest znaczny wzrost występowania białaczki oraz nowotworów mózgu u dzieci.
Oficjalnie już się mówi, że w USA wojna z rakiem została przegrana, co jest efektem stosowania w tym kraju określonego rodzaju strategii walki z rakiem, która oparta była na stosowaniu chemio i radioterapii. Dane pochodzące z Narodowego Instytutu ds. Nowotworów są wręcz druzgocące. Jest to tym bardziej przerażające, że dane tej instytucji uchodzą za najbardziej wiarygodne.
Jednakże Bronisławowi Komorowskiemu, Prezydentowi RP, Donaldowi Tuskowi – Prezesowi Rady Ministrów RP i Bartoszowi Arłukowiczowi Ministrowi Zdrowia w Liście Otwartym z datą 18 grudnia 2013 Sygnatariusze i Autorzy omawianej Strategii oznajmiają, że :   
Ogłoszony w roku 1971 przez prezydenta Richarda Nixona w USA plan „The war against cancer”, czy w roku 2000 przez prezydenta Jacques Chiraca we Francji „Plan cancer” zapoczątkowały w obu krajach spektakularny postęp w wynikach leczenia nowotworów.
 
List ten można przeczytać na:

http://tinyurl.com/ktosniemowiprawdy

Rozbieżności pomiędzy informacją przekazaną Prezydentowi Państwa polskiego, Premierowi i Ministrowi Zdrowia, a danymi z USA, bezwzględnie wymagają wyjaśnienia, ponieważ są one skrajnie różne. 
To jest niezwykle ważne, bo jak widać, na podstawie tego „spektakularnego sukcesu w USA” planuje się chronić nas, nasze dzieci, wnuki itd… czyli społeczeństwo polskie, przed nowotworowym „tsunami”. Z efektem takim, jaki osiągnięto np. w USA!
 
Czy tego chcemy? Oczywiście, że nie. To co w takim razie możemy zrobić?
Przede wszystkim, należy o tym mówić, należy to nagłaśniać.  Przekazywać wszystkim swoim kontaktom. Można zacząć od dopisania się do elektronicznej petycji, którą podpisało już ponad 3 400 osób (lista, w tym prominentnych sygnatariuszy, jest widoczna na końcu petycji)  na :
 
http://tinyurl.com/zmianastrategii
 
Można też, w wyszukiwarce Google wpisać:
 
Prośba o zmianę projektu Strategii Walki z rakiem
 
Zachęcam też do przeczytania Komentarzy do wspomnianej Strategii. Nie potrzeba czytać dokumentu Strategii (chyba, że ktoś chce), wystarczy przeczytać Komentarze, żeby zorientować się o wartości merytorycznej Strategii jaką proponuje się zaadoptować.
 
Oba dokumenty można uzyskać na :
 
http://ukryteterapie.pl/strona/nowotwory
 
Zgodnie z wymaganymi procedurami, petycja została złożona.

W dniu 03 lipca 2014 odbyła się w Warszawie konferencja, na której dokonano formalnej prezentacji proponowanej naszemu Rządowi wyżej opisywanej Strategii walki z rakiem. Obecna tam jedna z osób, które podpisały petycję i opracowane wcześniej Komentarze do tej Strategii zapytała :
 
„Do Komisji zajmującej się tym projektem wpłynął dokument – komentarz, pod którym podpisało się około 3 tyś obywateli – wielu bardzo prominentnych profesorów medycyny, ostro krytykując strategię, jako zagrożenie  dla społeczeństwa polskiego. W latach 70-tych w USA wprowadzono podobną  strategię, spowodowała ona, że Amerykanie przegrali  walkę z rakiem wydając w tamtym czasie na leczenie 200 mld dolarów. Czy ktoś przeanalizował nasz dokument – Komentarz do Państwa strategii?
Dlaczego autorzy nawet nie otrzymali potwierdzenia o zapoznaniu się z dokumentem ani zaproszenia na konferencję?
 

Przewodniczący zespołu tworzącego Strategię odpowiedział, że: tak, wpłynął taki dokument, ale : dokument ten skrytykował w całości stworzoną Strategię, podpisali go studenci i jacyś uzdrowiciele, nazwiska podpisanych kilkakrotnie się powtarzały, podpisali go co prawda profesorowie medycyny, ale… nie są oni onkologami. Ponadto powiedział, że nasze Komentarze zawierały „jakieś egzotyczne zalecenia”. Jeśli dla tego pana silnie przeciwnowotworowe działanie witamin np. witaminy D lub C, substancji pochodzenia naturalnego o potwierdzonym publikacjami działaniu przeciw nowotworowym, stanowi EGZOTYKĘ, to jak widać, tytuł profesora medycyny nie gwarantuje, że osoba go posiadająca ma również najnowszą wiedzę w zakresie szeroko pojętej medycyny (farmakognozji, homeopatii, medycyny ortomolekularnej, TCM).  Tego typu uwagi miały zdyskredytować to, co podpisało ponad 3000 obywateli polskich. 
 
A przecież :
 
1.    Czy to, że autorzy petycji skrytykowali Strategię jest argumentem, do tego, aby taką petycję zignorować? Oczywiście, autorzy Strategii woleliby, żeby wszyscy potulnie zgodzili się z ich Strategią bez żadnego sprzeciwu czy krytyki. Jeśli tak, to po co udawać przed społeczeństwem, że Strategię poddaje się konsultacjom społecznym.
Konstruktywna krytyka, jaka została przedstawiona, powinna wywołać dalszą dyskusję, z korzyścią dla wszystkich obywateli Polski.  Ale… do takiego merytorycznego dialogu już nie dopuszczono. Twórcy Strategii, zabierają „swoje zabawki” i idą do domu, TYLKO DLATEGO, że ponad 3 000 (na razie) osób skrytykowało to, co zrobili. Ocenę takiego zachowania pozostawiam Czytelnikom. Pamiętajmy tylko, że nie o przeziębienie tu chodzi.
      
2.    Nasze Komentarze podpisało około 10 profesorów, kilku profesorów medycyny z tego 2 onkologów (w tym chirurg onkologiczny i histopatolog onkologiczny) oraz kilku doktorów medycyny – onkologów. Z odpowiedzi przewodniczącego zespołu tworzącego Strategię dowiedzieli się oni, że należą do grupy „uzdrowicieli”, a więc nie można ich zdania brać na poważnie. Czy to miała być kpina? Czy też wykazanie się arogancją sięgającą zenitu?
 
3.    Na liście podpisów pod naszymi Komentarzami nie ma żadnych podwójnych ani potrójnych wpisów (uniemożliwia to sam portal z petycją i jego regulamin). Pan przewodniczący z pewnością zobaczył, że np. żona i mąż podpisali się tym samym nazwiskiem i z ironią usiłował zdyskredytować znaczenie podpisów sugerując, że te same osoby podpisały się kilkakrotnie.
 
4.    W jakim celu poddaje się tak ważny dokument „konsultacjom społecznym”, skoro w sposób otwarty, lekceważy się odpowiedź społeczeństwa? Jeśli tak mają wyglądać „konsultacje społeczne” to jest to kpina z obywateli Polski. Należy więc zapytać, ale KONKRETNIE, np. Premiera czy popiera podejmowanie decyzji przez Rząd na podstawie fikcji jaką są „konsultacje społeczne” w przedstawionym wydaniu.
 
5.    Wg. pana przewodniczącego, głos studenta się nie liczy. Czy student nie należy do społeczności polskiej? Głos profesora medycyny też się nie liczy, bo… nie jest onkologiem. Jeśli tak, to po co stwarzać Polakom złudzenie, że „konsultacje społeczne” mają jakiekolwiek znaczenie oprócz przysłowiowego „kitu” i zamydlania oczu. Nazwa „konsultacje społeczne” jest chwytliwa, sprawiająca wrażenie, że od nas, tzn. od społeczeństwa coś zależy. Podczas, gdy prawda jest taka, że jak pokazano, społeczeństwo i jego głos, nie liczy się wcale.
 
Skoro nie liczy się głos nikogo, kto nie jest onkologiem, to po co przed społeczeństwem udawać, że prowadzi się „konsultacje społeczne”? Wystarczyło przesłać ten dokumenty tylko do onkologów.
 
Przecież konsultacje, to przede wszystkim rozmowa, szukanie rozwiązań, sięganie po nowatorskie rozwiązania, spoglądanie na problem w sposób najszerszy z możliwych, dzielenie się wiedzą itd…  W tym przypadku, pomimo wielkiego bicia medialnej „piany” nic takiego nie nastąpiło.
 
Dlaczego tak się dzieje? Nie ujawnię żadnej tajemnicy ani nie przekażę żadnej rewelacji, jeśli powiem, że „karty zostały już dawno rozdane”. 
Pan przewodniczący powiedział, że tym trzem tysiącom podpisanym osobom chodziło o to, że cytuję : „nie dopuszczamy ich do stołu pańskiego”(!!).
 
Hmm… do „stołu” czy do „żłobu”. Często się słyszy, że ta tendencyjnie stworzona Strategia jest wynikiem niezwykle silnego lobbowania przez przemysł farmaceutyczny.
Dlaczego, żaden z członków zespołu tworzącego tą Strategię nie ujawnił swoich połączeń, bezpośrednich i pośrednich z firmami farmaceutycznymi? No dlaczego?
Przecież w cywilizowanym świecie to absolutna podstawa. W takim przypadku jak ten, JAKIEKOLWIEK powiązania z przemysłem farmaceutycznym natychmiast taką osobę dyskwalifikują.
 
Należy w sposób BEZWZGLĘDNY żądać informacji czy i który z twórców Strategii jest opłacany przez firmy farmaceutyczne.
Jeśli jest to np. profesor to, kto płaci za jego wykłady, jakie prowadzi dla lekarzy w ramach „doskonalenia zawodowego”? Czy np. Instytut przez niego prowadzony jest w jakikolwiek sposób wspierany przez firmy farmaceutyczne?
Każda osoba biorąca udział w tworzeniu Strategii powinna podlegać takiej weryfikacji. Inaczej dojdzie do tego, że jak to się często mówi : „złodziej stanie się sędzią we własnej sprawie”, a ta „sprawa” jest zbyt poważna, bo dotyczy śmiertelnego zagrożenia zdrowia każdego Polaka bez względu na wiek !
 
Czy organizacje, jakie zaproszono do współtworzenia Strategii są w JAKIKOLWIEK sposób wspierane przez firmy farmaceutyczne? Wystarczy dokładnie przejrzeć źródła dostępne w internecie i już wszystko jest jasne, kto korzysta ze wsparcia przemysłu, którego celem jest osiągnięcie jak największych zysków ze sprzedaży leków, a nie rzeczywiste, przeciwnowotworowe działania profilaktyczne. Jeśli odrzucić członków tworzących tą Strategię, którzy mają jakiekolwiek powiązania z przemysłem farmaceutycznym, kto by pozostał, żeby to „dzieło” stworzyć? Nie wiem, bo nie widziałem takiej listy.

Dlaczego w Strategii, na siłę „wpycha” się rozwiązania, które są związane tylko i wyłącznie z przemysłem farmaceutycznym? Dlaczego nawet jednego słowa nie poświęca się substancjom NATURALNYM.
Dlaczego? Napisałem już wcześniej – bo nie da się ich opatentować. Dlaczego działanie tak prostej substancji, w przypadku nowotworów, jaką jest witamina C, naturalna i zupełnie nieszkodliwa, jest UKRYWANE przed społeczeństwem. Brak badań klinicznych? Badań czego? Środka odżywczego, jakim jest witamina C?
Dlaczego tak uparcie nie zwraca się uwagi na to, że podawanie witaminy C z chemioterapią ma znacznie lepszą skuteczność niż podawanie samej chemioterapii, co zostało już wielokrotnie potwierdzone (witamina C nie jest z resztą jedyną taką substancją)? Czy dlatego, że wtedy środka chemioterapeutycznego potrzeba byłoby mniej?
 
Dlaczego tak uparcie odrzuca się technikę podawania środków chemioterapeutycznych, gdzie takiego środka potrzeba zaledwie 10 do 20%?
Dlaczego się tego nie stosuje, skoro w tym przypadku, skutek terapeutyczny jest taki sam, a skutków ubocznych tak zastosowanej chemioterapii praktycznie nie ma?  Tak… firma farmaceutyczna, która dany środek sprzedaje, sprzedawałaby go mniej, ale pacjent by na tym zyskał! Czy tylko pacjent?
Przecież, bardzo niewydolny już system ochrony zdrowia w Polsce, ponosi ogromne koszty leczenia pacjenta onkologicznego, lecząc skutki uboczne wywołane „leczeniem” chemio czy radioterapeutycznym!  
 
Dlaczego ukrywa się przed nami informacje np. o berberynie, która niszczy silniej niż jakakolwiek chemioterapia wiele typów nowotworów? Jej toksyczność dla tkanek zdrowych jest na poziomie AŻ kilku gramów na kg masy ciała. Czyli, potrzeba jej bardzo dużo, żeby stała się toksyczna dla zdrowiej komórki. O co w tym wszystkim chodzi? Dość ironiczne jest to, że przed wieloma szpitalami onkologicznymi spotykamy pięknie przycięte krzewy berberysu, a pacjentom podaję się trucizny, które mają leczyć.
 
Jaka jest skuteczność radio czy chemioterapii? Fatalna. Dlaczego więc w Strategii jest mowa tylko i wyłącznie o chemioterapii i radioterapii? Zabieg chirurgiczny to już inna sprawa.
 
Co z proponowanymi w Strategii szczepionkami? Jak określa się skuteczność szczepionki? Jakim badaniom podlegają? Szczepionka nie jest lekiem, a więc nie podlega badaniom klinicznym!
Czy wiemy jak przygotowuje się szczepionki? Jeśli ktoś by się temu bliżej przyjrzał, to natychmiast mu odejdzie ochota na ich stosowanie. Wystarczy popatrzeć chociażby na :
 
http://tinyurl.com/przygotowanieszczepionek
 
 
Czy szczepionki żywe, uzyskane na materiale zwierzęcym, bada się na zawartość komórek nowotworowych lub bakterii wewnątrzkomórkowych? Czy WSZYSCY, którzy się szczepią to wiedzą? Wiedzą czym ryzykują? Skuteczność szczepionki określa się tylko na podstawie tego, czy wytworzy w organizmie przeciwciała. Jeśli wytworzy przeciwciała, to już się twierdzi, że jest skuteczna – co za gigantyczna bzdura!
 
Twórcy Strategii bardzo promują zastosowanie, już u kilkunastoletnich dziewczynek, szczepionki przeciw wirusowi HPV w celu zapobiegania nowotworom szyjki macicy.
Jednakże, istnieje ponad 100 rodzajów tego wirusa, gdzie tylko 15 rodzajów ma jakiś wpływ na powstanie nowotworów, a szczepionki działają tylko w przypadku DWÓCH rodzajów. Dlaczego, tego się nie mówi rodzicom ZANIM podejmą decyzje o zaszczepieniu swojej córki?
Przy czym, nikt nie wie czy te szczepionki będą miały jakikolwiek skutek, kiedy dziewczynki te, osiągną wiek 30-40 lat, czyli czas, kiedy tego typu nowotwory zaczynają powstawać.
Nie wspominam tutaj już o fatalnych skutkach ubocznych czy przypadkach śmiertelnych, jakie wystąpiły po podaniu takich szczepionek.
 
W dokumencie Strategii jej autorzy piszą :      
 
 […] Obecnie nie istnieje system ewidencjonowania szczepień przeciw HPV w Polsce i w efekcie nie ma możliwości obiektywnej oceny zdrowotnych skutków prowadzonych działań[…]
 
Jeszcze nie wiadomo czy szczepionka w ogóle będzie działać, nie wiadomo czy akurat będzie skuteczna w przypadku konkretnego rodzaju wirusa, a już się mówi o „zdrowotnych skutkach” – jest to wróżenie z fusów.
 
Dalej czytamy :
 
[…] Ewidencja szczepień przeciw HPV, stanowiąca element kompleksowego programu szczepień ochronnych stanowiłaby istotny krok w ocenie ich skuteczności, a tym samym korzyści z realizowanego działania[…]
 
Innymi słowy… najpierw podajmy szczepionkę, chociaż kompletnie nie wiemy jak będzie działać, a potem „oceńmy jej skuteczność” ! Hmm… coś tu jest nie tak, bo :
 
Jeśli wprowadzany jest do obrotu JAKIKOLWIEK lek, to najpierw, czasami przez całe lata, prowadzone są niezwykle rygorystyczne badania kliniczne, na podstawie których ocenia się jego SKUTECZNOŚĆ i BEZPIECZEŃSTWO. Dopiero potem, po latach badań, pozwala się go stosować u ludzi chorych.
W przypadku szczepionek jednak, sugeruje się nam odwrotnie : najpierw podajmy dzieciom szczepionkę, a potem, za kilka lat, bez jakichkolwiek badań klinicznych, podwójnie ślepych, z grupą kontrolną itd… oceniajmy jej skuteczność!
A co z oceną skutków ubocznych? ANI SŁOWA. Czyli, bez żadnej kontroli, na ślepo, podajmy dziecku do organizmu wirus wyhodowany na tkance żywego organizmu zwierzęcego i… zaczekajmy co będzie.
A jeśli ktoś pokusił się o obejrzenie wyżej wspomnianego filmu dokumentalnego o tym JAK przygotowywane są szczepionki, to sam sobie wyrobi na to wszystko pogląd. Ja tylko, jak zawsze, informuję.
 
Mało tego… jeśli wystąpią u dziecka skutki uboczne, jak np. paraliż, ślepota czy nawet zgon, to krótko mówiąc, rodzice dziecka mogą sobie pisać „na Berdyczów”, bo ani firma farmaceutyczna, ani lekarz, który szczepionkę zarekomendował i podał nie biorą żadnej odpowiedzialności. Jeszcze raz powtarzam, ja nikogo nie straszę, zaledwie informuję o faktach, których nam się nie przekazuje.
Każdy podejmuje decyzję sam, ale dobrze jest przynajmniej coś na ten temat wiedzieć, żeby taką czy inną decyzję podjąć.
Jeśli rodzice, zapoznają się ze wszystkimi „za i przeciw” i zdecydują swoją nastoletnią córkę zaszczepić, to jest to ich wybór, do którego ma prawo. Natomiast, nieprzekazanie WSZYSTKICH informacji rodzicom dziecka ZANIM taką decyzję podejmą powinno być karalne, a nie jest.
I to jest problem, ponieważ pozwala to łatwo manipulować lekarzami jak i pacjentami.       
 
Idąc dalej… gołym okiem widać, że twórcom Strategii zależy tylko i wyłącznie na stosowaniu środków chemioterapeutycznych i radioterapii, a to przecież nie usuwa PRZYCZYNY nowotworów. To właśnie skutki uboczne stosowanego „leczenia” często zabijają pacjenta, a nie nowotwór, na który choruje. To „wpychanie” środków chemioterapeutycznych przybiera rozmiary gigantyczne, a czasami wręcz kuriozalne.
 
Przychodzi do mnie mężczyzna z zaledwie PODEJRZENIEM raka prostaty. Mówi, że był u onkologa, który zalecił mu chemioterapię PROFLIAKTYCZNIE! Nie mogłem w to uwierzyć. Chemioterapia profilaktycznie? Dokument zaproponowanej Strategii wskazuje na działania profilaktyczne, jakim jest np.zdrowe odżywianie się.
Czy w takim razie, po spożyciu zdrowego śniadania, mamy sobie podać wlew chemioterapeutyczny? Tak… profilaktycznie?
 
Mężczyzna ten widział, że nie za bardzo chce mi się w jego słowa wierzyć. Pokazał mi więc formalne skierowanie z podpisem tego lekarza. Rzeczywiście… wlewy chemioterapeutyczne jako PROFILAKTYKA! Tak, na dokumencie był podpis tego lekarza. No i jak to ocenicie drodzy Czytelnicy?
Każdy mężczyzna po skończeniu 55-60 lat jest zagrożony powstaniem raka prostaty.
Z tego co wiedziałem, ten (z odpowiednim tytułem) lekarz też mieścił się w tej kategorii wiekowej. Czy sam brał chemioterapie ot..! tak tylko … profilaktycznie, bo przecież jest jej wielkim orędownikiem? Pewnie nie brał, ale… innym mężczyznom zalecał! Chemię podawać na lewo i prawo! Czy ktoś może nabrał podejrzeń dlaczego pan doktor tak bezmyślnie (a może wcale nie-bezmyślnie?) szafuje ludzkim zdrowiem zalecając chemioterapie jako profilaktykę? Czy ktoś z Czytelników zgodziłby się, żeby taki ktoś decydował jak leczyć raka? Nie? A może jest on jednym z twórców Strategii, która ma polskie społeczeństwo chronić przed rakiem?
 
Niestety, czarny scenariusz się spełnia. Wygląda na to, że Rząd RP przyjmie „Strategię Walki z rakiem w Polsce w latach 2015-2024”. Oznacza to, że w Polsce, nie podejmie się najlepszych z możliwych działań profilaktycznych, które mogłyby zapobiec wzrostowi zachorowalności na nowotwory.
 
Nie będziemy mieli Strategii rządowej, która w najlepszy z możliwych sposobów mogłaby ustrzec nas, nasze dzieci i wnuki przed zwiększonym ryzykiem zachorowania na nowotwór.
 
Skomentowałem to w Niezależnej Telewizji, która jest prowadzona przez red. Janusza Zagórskiego :
 
 http://tinyurl.com/nowotwory
 
Proponowana Strategia, oznacza, że NIC SIĘ NIE ZMIENI, co w świetle tego, że nowotworów jest coraz więcej, a będzie jeszcze więcej, dla wielu z nas oznaczać może w przyszłości prawdziwą katastrofę.
 
Zaproponowana naszemu Rządowi Strategia walki z rakiem jest MERYTORYCZNYM BUBLEM, ponieważ nie uwzględnia wielu, naukowo potwierdzonych faktów, szczególnie dotyczących ZAPOBIEGANIU tej chorobie.
 
Ostatnio opublikowane badania socjologiczne wskazują, że Polacy najwyżej cenią sobie … ZDROWIE. Mam co do tego pewne wątpliwości, jeśli by tak było, to petycję naszą podpisać powinno co najmniej 1 000 000 Polaków! Czyżby tylko 3 000 osób było zainteresowanych tym, żeby nie zachorować na raka? Trudno w to uwierzyć. Czy może sami jesteśmy takimi hipokrytami? Przecież w tym przypadku, chodzi o chorobę w zbyt wielu przypadkach bezlitosną, śmiertelną.
 
Petycję uwolnienia jednej z kobiet w Afryce podpisało ponad 310 000 Polaków, petycję dotyczącą ochrony Polaków przed nowotworami podpisało nieco ponad 3 000 Polaków, z Afryki nie wpisał się nikt, żeby nam, Polakom w tym pomóc, wesprzeć nas, ale to już temat dla socjologów.
 
Czy naprawdę bardziej dbamy o uwolnienie jednej kobiety w Afryce (co było aktem niezwykle humanitarnym i niezwykle dobrze świadczącym o naszej nacji) niż o zdrowie nasze, naszych dzieci i wnuków. Czy nie pomieszały się nam priorytety?
Czy naprawdę nam, jako społeczeństwu, nie zależy jednak na zdrowiu? Czy naprawdę jesteśmy tak leniwi, żeby coś dla siebie zrobić w tym względzie?
 
Owszem, sprawa uwolnienia Afrykanki była bardzo nagłaśniana przez media, a nasza petycja?  Wysłałem zawiadomienia do wszystkich partii politycznych w Polsce, organizacji pozarządowych, stowarzyszeń typu „Amazonki”, do gabinetów Prezydenta, Premiera i Ministra Zdrowia, do Komisji Zdrowia w naszym Parlamencie, do Polonii na całym świecie, organizacji społecznych, osób prywatnych itd… Zawiadomienia do swoich kontaktów wysyłało jeszcze kilka współpracujących osób.
Oczywiście zawiadomienie o naszej petycji i Komentarzach wysłałem też do polskich mediów: stacji radiowych, stacji telewizyjnych, gazet i magazynów. ZERO ODPOWIEDZI. Głowy w piasek, tematu nie ma! Dlaczego?
 
Media, w wielu przypadkach, dużą część swoich dochodów, otrzymują z firm farmaceutycznych za reklamy ich leków.
Redaktor naczelny stacji radiowej, telewizyjnej, wydawca publikacji elektronicznej, czy nieelektronicznej, publikując artykuł krytykujący przemysł farmaceutyczny i jego czasami skandaliczne poczynania musi się liczyć z reperkusjami. Takie są niby „wolne media”.
Stąd właśnie, w tego typu mediach, trudno jest doczytać się prawdy, bo uzależnienie od przemysłu farmaceutycznego powoduje, że publikowanie prawdy w tych tematach się nie opłaci.
 
Często więc, pisuję do miesięcznika o wdzięcznej nazwie „Szaman”, jego właścicielka i Redaktor Naczelna Pani Nina Grella jest zagorzałą propagatorką, zdrowego życia i prawdy o medycynie. Nie znalazła się ona w okowach przemysłu farmaceutycznego, tam mogę pisać prawdę i …piszę. A jeśli ktoś mi zarzuci, że jest to reklama tego miesięcznika, to odpowiem :  TAK, bo wspieram odważnych, prawdomównych redaktorów, którzy mają silny kręgosłup moralny. Jednym z nich jest też, wcześniej wspomniany, Janusz Zagórski, właściciel portalu niezaleznatelewizja.pl gdzie również przedstawiane są informacje dla wielu „niewygodne”, moje wystąpienia też tam są np. :
 
http://tinyurl.com/ukryte1
   
 
Nasze Komentarze zawierały 31 rekomendacji (nie chcę ich wszystkich tutaj opisywać, ale tak jak wspomniałem, można je sobie przeczytać na w/w stronach internetowych). Nie uwzględniono nawet jednej z nich. Jedną z rekomendacji, była propozycja wprowadzenia sugerowanych przez nas korekt do Strategii w JEDNYM tylko województwie, tam gdzie statystycznie jest najwięcej zachorowań.
No więc… czego się bać?  Chyba jest czego, bo co by było, gdyby się okazało, że mieliśmy rację? A uważny Czytelnik tej książki już wie, że tak by było. Komu by to nadepnęło na przysłowiowy odcisk. Ktoś by stracił, ale… ludzie, Polacy, byliby zdrowsi. Przecież nikomu by to nie przeszkadzało.
Strategia rządowa nie może powielać tego, co od dawna wiadomo, że nie przynosi wymaganego obniżenia zachorowalności na choroby nowotworowe w żadnym kraju, który ją zastosował.
Treść dokumentu Strategii sprawia wrażenie, że osoby odpowiedzialne za wprowadzanie skutecznych metod walki z rakiem zamknęły się w „kokonie” i nie widzą świata poza nim i z maniakalną upartością chcą stosować znane od lat metody, które się zupełnie nie sprawdziły oczekując, że : „teraz to się zmieni”, a przecież Albert Einstein powiedział :
„Szaleństwem jest wciąż robić to samo i oczekiwać różnych rezultatów” Trudno się z tym nie zgodzić, bo jest to oczywista oczywistość.

Przed polską medycyną pojawia się w tej chwili niezwykła okazja. Zamiast bezmyślnie kopiować rozwiązania, które się nie sprawdziły, przy okazji tworzenia Strategii walki z nowotworem można byłoby stworzyć coś, co byłoby rozwiązaniem unikatowym w skali świata. Wystarczyłoby tylko połączyć osiągnięcia medycyny akademickiej z medycyna naturalną. Tylko czy tą okazję wykorzystamy? 
Często słyszy się głosy, że lecząc pacjenta należy podchodzić do niego „holistycznie”, czyli całościowo, trzeba uwzględniać jego cały organizm, psychikę, a nie tylko jego poszczególne organy, jako oddzielne elementy. Wielka to prawda. Ostatnio jednak, jeden z publicznie występujących onkologów dokonał niezwykle karkołomnego zabiegu nad znaczeniem słowa – holistycznie.
Stwierdził on bowiem, że od tej pory onkologia, będzie podchodzić do pacjenta z nowotworem holistycznie, to znaczy, będzie się mu stosować leczenie chemioterapeutyczne, radioterapeutyczne i chirurgiczne RAZEM!

Czy teraz drodzy Czytelnicy płaczecie, śmiejecie się, czy pozostajecie w zadumie nad głupotą tego „tfurcy” nowego znaczenia słowa „holistycznie” ?
Jest takie przysłowie : „ jak trwoga to do Boga”. W przypadku nowotworu, Bóg może pomóc tylko tym, którzy tego chcą, ale… zazwyczaj chcą tego za późno.
Dlatego nie ustaję w moich wysiłkach, propagowania wiedzy o prostych metodach zapobiegania chorobie nowotworowej i jej leczeniu, ale także w mówieniu prawdy na temat choroby nowotworowej, chorób przewlekłych, tych niby nieuleczalnych, uświadamianiu społeczeństwu, że wspólnie możemy wywrzeć presję, której efektem byłaby korekta zaproponowanej naszemu Rządowi Strategii.
Po zastosowaniu zaproponowanej korekty, opisanej jako „Komentarze do Strategii” Polacy byliby zdrowsi, zmniejszy się zachorowalność nie tylko na raka, ale też na inne choroby przewlekłe. Czy jest w tym coś złego?
 
Problem jest w tym, że dopóki nas coś porządnie nie zaboli, jesteśmy na ogół zbyt leniwi, żeby cokolwiek zrobić. Oprócz dopisania się do petycji, powinniśmy skorzystać z wybrańców naszego narodu, jakim są posłowie do Parlamentu. Oni właśnie są po to, żeby reprezentować interesy każdego z nas, po to ich wybraliśmy!
Kto z Czytelników zada(ł) sobie trud, żeby do ich biur poselskich, za które płacimy, pójść i w sposób ZDECYDOWANY żądać przedstawienia tej sprawy, wyjaśnień, reakcji? No kto? Wiem, trzeba poświęcić trochę czasu, a my na ogół jesteśmy zbyt leniwi… Jednakże, kiedy postawi się nam diagnozę – rak, jesteśmy przygotowani zrobić wszystko, poświęcić majątek, żeby się ratować, żeby żyć, a w przypadku takiej diagnozy dotyczącej dziecka, rodzice czasami poświęciliby sami siebie! 
 
No więc, myślmy o tym z wyprzedzeniem, ZRÓBMY COŚ dla siebie i potomnych. Ja sam nie dam rady.  Komentarze (9)

Nowotworowe TSUNAMI - Moje przemyślenia

Napisane przez Aldona, 26 August 2014
Przeczytłam książkę. Moje ddczucia -obecnie ludzie chorzy są faktycznie pozostawieni sami sobie w kwesti dotarcia do przyczyn choroby, -człowiek chory boi się jeśc,mając świadomośc ,że jedzenie ma wpływ na jego zdraowie.Tu jest potrzebna duża wiedza. -mam wrażenie, że układ odpornościowy z jakiegoś powodu nie działa .Jest uśpiony bądż oszukany z powodu braku lub nadmiaru substancji w organiżmie -płyn lugola[robiony na zamówienie }to od wielu lat nr.1 w mojej apteczce. BARAZO DOBRA KSIĄŻKA.Chociaż po jej przeczytanie nie wiem np co i gdzie kupić[nie wina książki, lecz nie pomogło mi jej przeczytanie w podjęciu decyzji.Nie wiem czy moja percepcja poznawcza jest w tej chwili w uśpiemiu} Całe lata poszukuje dobrych pozycji książkowych.Pana jest świetna. Ja mam wrażenie,że świat oficjalnej medycyny to początek dna jeżeli chodzi o profilaktykę chorób.ALE TEŻ MY NIE CHCEMY DYĆ SWIDOMI,DLA NASZEJ WYGODY. Zamierzałam kiedyś układać diety dla ludzi,chyba dobrze ,że zrezygnowałam bo po przeczytaniu m in.Pana pozycji wiem , że nie umię takiej stworzyć nie znając parametrów równowagi składników niezędnych dla zdrowia człowieka.Może jeszcze nowa Pana książka i inna wiedza doda ludziom " podobnym" odwagi tzn.wiedzy do działania ,opartej o badania. Moja prośba jeżeli ma Pan wiedzę jakie badania poziomu odpowiednich składników pokarmowych są niezbędne to bardzo proszę o podzielenie się tą wiedzą. Zamierzem najpierw dobrą dietę iodpowiednią suplementacje stworzyć dla siebie samej.Bardzo mi tego potrzeba.Dokładnie mówiąc jakie niezbędne badania laboratoryjne należy wg.Pana wykonać ,aby znależć pryczynę niedoborów pokarmowych,które są przypuszczam powodem wielu chorób. Z poszanowaniem Łucja. -

Profilaktyka

Napisane przez Ada, 8 September 2014
Państwo powinno być zainteresowane profilaktyką prozdrowotną swojego społeczeństwa, gdyż leczenie jest kosztowniejsze niż zapobieganie. Oczywiście wiąże się to również z reformą nauczania nie tylko w szkołach medycznych, ale od najniższego szczebla, gdyż kształtowanie nawyków i profilaktyki to długofalowy proces. Dobrze, że pojawiają się takie głosy sumienia jak dr Jerzy Zięba, który poprzez swoje wykłady i internet zachęca do odkrywania prawdy o naszym zdrowiu i mobilizuje lekarzy do właściwego sposobu diagnozowania i leczenia

kto jest dla kogo?

Napisane przez Edward, 6 November 2014
To,że krajem rządzi farmacja jest wiadome od dawna.Tylko,dlaczego nie można się zjednoczyć w sprzeciwie tym manipulatorom.Bo nie jest to nigdzie opublikowane,że można coś konsultować.Jakie zrobione zostały działania,żeby dotarło to do szerokiej rzeszy ludzi.Żadne.Bo im nie zależy,żeby takie społeczne konsultacje były przeprowadzone.Zamydli się nam oczy i postawi przed faktem dokonanym,że po "szerokich społecznych konsultacjach"nie ma żadnych przeciwwskazań,żeby zastosowaćto,co już było w USA.To jest obłęd i powinno się tych,co uszyli ten dokument izolować od ludzi,bo są szaleńcami.Podpisuję się obiema rękoma pod petycją,która powinna dotrzeć do władz legislacyjnych.Może jest jeszcze czas.Oby tak było.

czas na zmiany

Napisane przez Elżbieta, 6 November 2014
Składam swój elektroniczny protest przeciw"strategii walki z rakiem w Polsce 2015-2024".Nie zgadzam się na leczenie nas metodami przegranymi u innych.Widać to najlepiej w przychodniach onkologicznych,gdzie rośnie ilość chorych na tę chorobę.Jeśli chcą społeczej konsultacji,niech zwrócą się otwarcie do społeczeństwa,to okaże się czego chcą ludzie.

brak zgody na leczenie raka metodami przegranymi w USAP

Napisane przez opty, 17 November 2014
Pa

brak zgody na leczenie raka metodami przegranymi w USA

Napisane przez opty, 17 November 2014
Protestuję przeciw takiej strategii walki z rakiem w Polsce w latach 2015-2024! Przecież widać, że takie leczenie w USA nie przyniosło sukcesu, więc dlaczego nasze władze państwowe dostały komunikat, że strategia w USA się powiodła? Podejrzewam, że to jest celowe działanie nie dla dobra chorego, tylko w obronie interesów ekonomicznych producenta leków. Im więcej będzie chorych, tym dłużej się będą leczyć i napełniać kiesę producenta leków. Nie widać tu troski o wyleczenie chorego, co powinno być celem medycyny, lecz leczenie i leczenie jak najdłużej. A skutki uboczne takiego leczenia doprowadzają do zgonów! Kiedy znajdzie się w naszych władzach człowiek mądry, światły, nieprzekupny, nie będący na garnuszku farmacji, chcący poznawać metody, stosowane przez praktyków z dobrymi skutkami i prowadzące do wyleczenia choroby! Również raka.

rozpacz i przerazenie

Napisane przez Krysia, 26 December 2014
Mam 65 lat i nie czekając aż się rozchoruje na raka / kilka przypadków w rodzinie/ /zaczynam szukać lekarza naturoterapeuty, bo lekarze pierwszego kontaktu "leczą" moje wysokie ciśnienie i cholesterol lekami syntetycznymi i choć długo się buntowałam nie umieją niczego innego zaproponować. Straszą tylko skutkami jeśli ich leków ,przypisanych bez jakichkolwiek badań dokonanych na mnie - nie wezmę.Po otwarciu internetu na hasło "naturoterapeuta" w Krakowie znalazłam chirurgów estetyki i jednego homeopatę.

Pseudoleczenie w Polsce

Napisane przez Mieczysław, 6 January 2015
No cóż. Szperam po różnych publikacjach na temat zdrowia już od 9-ciu lat. Obecnie mam 68 lat. Od 8-miu lat nawet nie byłem przeziębiony. Oczywiście do żadnych lekarzy nie chodzę, ponieważ się suplementuję FLAVONEM i witaminą C (naturalną). Zmieniłem oczywiście sposób odżywiania (jem tłusto z dużą ilością jaj + trochę warzyw i owoców). Część informacji zawartych w książce "Ukryte terapie" poznałem wcześniej, jednakże informacje z książki potwierdzają i rozszerzają jeszcze temat. (Tutaj uwaga do informacji podanej w książce "Ukryte terapie" na temat ilości zgonów w USA z powodu prawidłowo przepisanych leków - Pani Julia Schopick w książce p.t. "Nieznana Medycyna" podaje, że na podstawie oficjalnych statystyk w USA umiera z tego powodu nie 100 000 osób lecz 935 000,- osób, a to jest bardzo istotna różnica.) Oczywiście przekazuję komu tylko mogę pozyskane informacje, ale przecież wszystkie środki masowego przekazu są sponsorowane przez Farmację. Prawie wszystkie seriale produkowane w Polsce zajmują się "leczeniem" pacjentów. Z moich obserwacji wynika, że będzie bardzo trudno przebić się z tym do naszych władz. Przecież widać jakie wpływy ma "mafia farmaceutyczna" w Polsce i na Świecie. Do tego prawie kompletna ignorancja naszych współobywateli związana oczywiście z brakiem wiedzy na temat zdrowia. Nadal jestem optymistą i mam cichą nadzieję, że Rząd coś z tym zrobi. Pani Premier Kopacz już coś raz zrobiła nie kupując szczepionek(myślę, że również na podstawie listu otwartego, który otrzymała od Pani prof. Doroty Majewskiej). Tak więc takich listów z informacjami trzeba wysyłać jak najwięcej, tylko jak się przebić do całego Społeczeństwa????

Spróbować WARTO BO CHODZI O NASZE ZDROWIE

Napisane przez BOŻENA, 30 March 2016
Witam,LUDZIE BŁAGAM ZRÓBMY COŚ ŻEBY ZACZĘTO LECZYĆ LUDZI NATURALNYMI METODAMI JAKIE OPISUJE PAN ZIĘBA, TO JEST TANIE POZBAWIONE CHEMII , KTÓRA NAM SIĘ JUŻ PRZELEWA, POZDRAWIAM
 

Napisz komentarz

Tytuł Twojego komentarza
Twoje Imię lub Pseudonim
Twój email
Twój Komentarz
Wpisz tekst po prawej
Jeśli Twój komentarz nie pojawi się od razu po wysłaniu, to znaczy, że został skierowany do moderacji i najprawdopodobniej pojawi się w najbliższym czasie. Przepraszamy za utrudnienie. Pamiętaj, że wszelką ewentualną odpowiedzialność za zamieszczone komentarze biorą ich autorzy. REGULAMIN KOMENTARZY