Bochenia
Bochenia » Na Linii Czasu » 2016 » Styczeń » Kosmiczne metamorfozy w przepowiedni Petyra Dynowa

Kosmiczne metamorfozy w przepowiedni Petyra Dynowa

Kosmiczne metamorfozy w przepowiedni Petyra Dynowa Czas nie daje odpowiedzi, on tylko stawia kolejne pytania.

linia

zdjecieBułgarski mistyk Petyr Dynow (1864-1944), znany również jako Beinsa Duno, był uważany za osobę o bardzo wysokim poziomie świadomości oraz niezrównanego muzyka. Nigdy nie rozstawał się ze skrzypcami i odtwarzał na nich muzykę Sfer Niebieskich . Jego uczniowie zapisywali nuty. Głosił, że muzyka automatycznie podnosi świadomość ludzi I że jest we wszystkim. Każda roślina, zwierzę, kamień, gwiazda ma w sobie muzykę. Przepowiadał nadejście dnia, w którym subtelny słuch człowieka rozwinie się tak doskonale, iż muzykę Natury usłyszą wszyscy. W jednym ze swych licznych wykładów powiedział: „Muzyka jest siłą, która przemienia energię w człowieku. Jest potężnym czynnikiem, za pomocą którego możesz zaprowadzić równowagę w swoim życiu. Odpowiedni ruch powinien wyrażać odpowiedni ton. A kiedy ruch zbiega się z odpowiednim tonem, tworzy to w sumie wielką moc”.

W 1888 roku Petyr wybrał się na studia do USA, studiował teologię, medycynę i nauki ścisłe. Na życie i naukę zarabiał, ciężko pracując, nawet jako bagażowy w porcie. O pieniądzach wiele nie myślał, twierdząc, że „Bóg zatroszczy się o wszystko”.
Gdy w 1895 roku wrócił do Bułgarii, proponowano mu posady w wielu kościołach oraz w Towarzystwie Teozoficznym. Wybrał samotną pracę nad sobą. Zamieszkał w Warnie i przez cztery lata zgłębiał wiedzę duchową. Szykował się do roli nauczyciela i przywódcy społeczności żyjącej według zasad Kultury Miłości, która miała rozkwitnąć w XX wieku. Czytał, pisał i jeździł w góry, by tam medytować. Podróżował też na Daleki Wschód. Znał astrologię, numerologię, frenologię, był jasnowidzem i uzdrowicielem. Przez całe swoje życie był przykładem czystości, mądrości inteligencji i kreatywności. Kilka dni przed
odejściem z tego świata, znajdując się w głębokim transie, wypowiedział poniższe proroctwo na temat naszych trudnych czasów, "końca tego dotychczasowego świata" oraz nowego złotego wieku ludzkości.

Świadomość ludzka przemierzyła w czasie bardzo długi okres mroku. Obecnie faza ta, którą Hindusi zwą kali jugą, dobiega końca. Jesteśmy obecnie na granicy dwóch epok: kali jugi i nowej ery, w którą właśnie wkraczamy.
Dochodzi już do stopniowej poprawy w myśleniu, odczuwaniu i działaniach człowieka, jednak wszyscy zostaną wkrótce poddani działaniu Boskiego Ognia, który oczyści i przygotuje ich do Nowej Ery. Człowiek wzniesie się na wyższy poziom świadomości nieodzownej dla jego wkroczenia w Nowe Życie. Tak właśnie należy rozumieć Wniebowstąpienie.

Upłynie jeszcze kilka dziesięcioleci, zanim nadejdzie ten Ogień, który przemieni świat i przyniesie mu nową moralność. Ta potężna fala nadchodzi z kosmosu i ogarnie całą Ziemię. Wszyscy, którzy będą się sprzeciwiali, zostaną zabrani i przeniesieni gdzie indziej. Mimo iż nie wszyscy mieszkańcy tej planety znajdują się na tym samym etapie ewolucji, nową falę odczuje każdy. Ta transformacja dotknie nie tylko Ziemi, ale i ogarnie cały Kosmos.

Najlepsze i jedyne, co może człowiek teraz zrobić, jest zwrócenie się do Boga Ojca i świadome poprawienie doskonałości duchowej, aby podnieść poziom swoich wibracji, tak by znalazły się one w harmonii z potężną falą, która wkrótce nadejdzie. Ogień, o którym mówię, który towarzyszy nowym warunkom oferowanym naszej planecie, ożywi, oczyści i zrekonstruuje wszystko: materia zostanie udoskonalona, wasze serca zostaną uwolnione od bólu, kłopotów, niepewności i staną się rozświetlone, wszystko zostanie ulepszone, podniesione, myśli, uczucia i negatywne działania zostaną pochłonięte i zniszczone.

Wasze obecne życie to niewola, ciężkie więzienie. Zrozumcie swoją sytuację i uwolnijcie się od tego. Powiadam wam: – wyjdźcie ze swego więzienia! Zaprawdę żałosny to widok, kiedy widzi się tak wiele zwodzenia, tak wiele cierpień, taką niezdolność zrozumienia, gdzie leży wasze prawdziwe szczęście?.
Wszystko, co jest wokół nas, wkrótce sczeźnie i zniknie. Nic z obecnej cywilizacji i jej perwersji nie pozostanie. Cała Ziemia dozna wstrząsu i nie pozostanie żaden ślad po tej błędnej kulturze, która trzyma człowieka w jarzmie ignorancji. Trzęsienia ziemi nie są tylko mechanicznym zjawiskiem. Ich celem jest również rozbudzenie intelektu i serc ludzkich, tak by ludzie uwalniali się od swoich błędów i swojej głupoty i zrozumieli, że nie są jedynymi we wszechświecie.

Nasz układ słoneczny przemierza obecnie region Kosmosu, w którym zniszczona konstelacja pozostawiła po sobie swoje ślady, pyłu demonicznego. To przechodzenie przez tę skażoną przestrzeń jest źródłem zatruć nie tylko mieszkańców Ziemi, ale również wszystkich planet naszej galaktyki. Jedynie słońca nie dostały się pod wpływ tego nieprzyjaznego środowiska. Regionten nosi nazwę "trzynasta strefa", inni zaś nazywają go "strefą przeciwieństw". Nasza planeta znajdowała się w tym regionie przez tysiące lat i w końcu zbliżamy się do wyjścia z tej mrocznej przestrzeni i wejścia do bardziej uduchowionego regionu, w którym żyje więcej rozwiniętych inteligentnych istot.

Ziemia znalazła się obecnie w fazie wstępującej i każdy powinien zharmonizować się z prądami Wniebowstąpienia. Ci, którzy tego nie zrobią, stracą szansę w postaci dobrych warunków do podźwignięcia się, jakie będą zaoferowane w przyszłości.
Pozostaną w tyle w rozwoju i ich dusze będą musieli czekać miliony lat na nadejście kolejnej fali wstępującej. Ziemia, układ słoneczny, Wszechświat - wszystko to zostanie zwrócone w innym kierunku pod wpływem impulsu Miłości.

Większość z was wciąż traktuje Miłość jako coś niepoważnego, ale wiedzcie, ze to najpotężniejsza ze wszystkich sił! Pieniądz i władza są wciąż otaczane czcią, jak gdyby bieg waszego życia od nich zależał. W przyszłości wszystko będzie podporządkowane
Miłości i wszystko będzie jej służyć. Ale dopiero cierpienia i trudności rozbudzą świadomość człowieka. Zapisane w Biblii przerażające przepowiednie proroka Daniela odnoszą się właśnie do tej nadchodzącej epoki.
Będą powodzie, huragany, ogromne pożary i trzęsienia ziemi, które zmiotą wszystko. Krew będzie płynęła obficie.
Wybuchną rewolucje i w licznych miejscach na Ziemi dojdzie do okropnych eksplozji. Tam, gdzie teraz jest ziemia, nadejdzie woda, a gdzie jest woda, wyłoni się ląd. Bóg jest Miłością, a mimo to będziemy świadkami chłosty, odpowiedzi Natury za zbrodnie popełnione przez człowieka przeciwko jego Matce, Ziemi, od początku nocy czasu. Po tych cierpieniach ci, którzy ocaleją, elita, doświadczą Złotego Wieku, harmonii i nieskończonego piękna. Tak więc utrzymujcie pokój i wiarę, kiedy nadejdzie czas cierpień i terroru, albowiem napisane jest, że żaden włos nie spadnie z głowy sprawiedliwego. Nie zniechęcajcie się i czyńcie tak, by osiągnąć wyższą doskonałość duszy, serca i umysłu.

Nowa era szóstej rasy


Nie macie pojęcia o wspaniałej przyszłości, jaka was czeka. Nowa Ziemia już wkrótce ujrzy swój dzień. Za kilkadziesiąt lat praca stanie się mniej ekscytująca i każdy będzie miał czas na duchową, intelektualną i artystyczną działalność. Problem relacji pomiędzy mężczyzną i kobietą zostanie ostatecznie rozwiązany i nastanie harmonia, która umożliwi każdemu realizację jego aspiracji. Stosunki w parze zyskają podstawę w postaci wzajemnego respektu i poważania.
Ludzie będą podróżować po różnych płaszczyznach przestrzeni i przekroczą międzygalaktyczną otchłań.
Będą badali ich naturę i bardzo szybko będą w stanie poznać Boski Świat, zjednoczyć się z Głową Wszechświata.
Nowa Era jest erą szóstej rasy. Wasze przeznaczenie polega na przygotowaniu się do niej, powitanie jej i życie zgodnie z jej zasadami. Szósta rasa narodzi się wokół idei braterstwa. Nie będzie już konfliktów wynikających z partykularnych interesów - aspiracje każdego będą w zgodzie z Prawem Miłości. Szósta rasa będzie rasą Miłości. Dla niej zostanie utworzony nowy kontynent. Wyłoni się on na Pacyfiku tak, że Najwyższy będzie mógł wreszcie ustanowić swoje miejsce na naszej planecie.
Założycieli tej nowej cywilizacji nazywamy: Braćmi Ludzkości i Dziećmi Miłości. Będą oni niezachwiani w sprawie dobra i będą reprezentowali nowy rodzaj człowieka. Ludzie będą tworzyli rodzinę niczym duże ciało i każdy człowiek będzie w tym ciele reprezentantem jakiegoś organu. W tej nowej rasie Miłość będzie się manifestowała w tak doskonały sposób, że dzisiejsi ludzie mogą mieć o tym tylko bardzo mgliste pojęcie.
Ziemia pozostanie terenem sprzyjającym walkom, ale siły ciemności wycofają się i Ziemia zostanie od nich uwolniona.
Widząc, że nie ma innej drogi, ludzie przyłączą się do tworzenia Nowego Życia prowadzącego do zbawienia. Trwając w swej bezsensownej dumie, niektórzy do samego końca będą trzymać się nadziei na kontynuowanie na Ziemi życia, które Boski
Porządek potępia, ale wszyscy oni w końcu pojmą, że kierowanie światem nie należy do nich.
Światło dzienne ujrzy nowa kultura. Będzie się opierała, na trzech zasadniczych podstawach: wyniesienie kobiety, wyniesienie łagodnych i skromnych, oraz ochrona praw człowieka.
Światłość, dobroć i sprawiedliwość zatryumfują - to tylko kwestia czasu. Religie należy oczyścić. Każda zawiera część
Nauk Panów Światłości, ale została zaciemniona przez nieustanny napływ ludzkich dewiacji. Wszyscy wierzący będą musieli się zjednoczyć i zgodzić z jedną zasadą, która mówi, że podstawą wszystkich wierzeń jest Miłość, bez względu na religię. Miłość i Braterstwo to wspólna podstawa!
Ziemia zostanie wkrótce zamieciona przez nadzwyczajne, gwałtowne fale Kosmicznej Elektryczności.
Za kilkadziesiąt lat istoty, które są złe i wiodą innych na manowce, nie będą w stanie podtrzymywać swojej siły życiowej.
Zostaną wchłonięte przez Kosmiczny Ogień, który strawi zło, jakie w nich tkwi. Wówczas będą żałować, ponieważ jest napisane, że "każde ciało będzie chwalić Boga".
Ziemia, nasza Matka, pozbędzie się ludzi, którzy nie zaakceptują Nowego Życia. Odrzuci ich jak zepsute owoce: Ci ludzie, tak jak i kryminaliści, nie będą mogli już wkrótce odradzać się na tej planecie. Zostaną tylko ci, którzy noszą w sobie Miłość.
Nie ma na Ziemi miejsca nie skalanego ludzką lub zwierzęcą krwią i musi ona w związku z tym poddać się oczyszczeniu.
To właśnie z tego powodu niektóre kontynenty zanurzą się w wodzie, a inne zostaną wyniesione na powierzchnię.
Ludzie nie podejrzewają, na jakie zagrożenia będą narażeni; Nadal uganiają się za błahostkami i szukają przyjemności. Ci z szóstej rasy będą z kolei w pełni świadomi wagi swojej roli i będą respektowali nawzajem swoją wolność. Będą się żywili wyłącznie produktami pochodzącymi ze świata roślin. Ich idee będą miały siłę umożliwiającą im swobodne krążenie, tak jak powietrze i światło w naszych czasach. Czytajcie rozdział 60 Izajasza, który dotyczy nadejścia szóstej rasy, Rasy Miłości.
Po tych zgryzotach człowiek przestanie grzeszyć i znowu odnajdzie drogę cnoty. Klimat na całej naszej planecie złagodnieje i nie będzie już dochodziło do jego brutalnych zmian. Powietrze znowu się oczyści, podobnie woda. Pasożyty znikną. Ludzie będą pamiętali swoje poprzednie wcielenia i będą odczuwali przyjemność z tego, że w końcu zostali uwolnieni ze swego poprzedniego stanu. W taki sam sposób, w jaki ktoś pozbywa się pasożytów i zeschłych liści na winorośli, działają rozwinięte istoty, aby przygotować ludzi do służenia Bogu Miłości. Stwarzają im dobre warunki wzrostu i rozwoju i tym, którzy chcą słuchać, powiadają: "Nie bójcie się! Jeszcze trochę czasu, a, wszystko będzie w porządku. Jesteście na dobrej drodze. Niech ten, kto chce przekroczyć podwoje Nowej Kultury, świadomie pracuje i się przygotowuje!.

Dzięki idei braterstwa Ziemia stanie się miejscem błogosławionym i nie trzeba na to długo czekać. Jednak zanim do tego dojdzie, nadejdą wielkie cierpienia, które mają obudzić świadomość. Grzechy gromadzone od tysiące lat muszą być odkupione.
Fala żarliwości emanują z wysokości i przyczyni się do zlikwidowania karmy ludzi.
Wyzwolenia nie można już dłużej odkładać. Ludzkość musi przygotować się do wielkich prób, które są nieuniknione i przyniosą koniec egoizmowi. Pod ziemią przygotowuje się coś nadzwyczajnego. Wkrótce w Naturze objawi się ambitna i kompletnie
niewyobrażalna rewolucja. Bóg zdecydował się na naprawę Ziemi i tego dokona! To koniec starej epoki. Nowy porządek, w którym Miłość będzie królowała na Ziemi, zastąpi stary. Nadszedł ostateczny czas, byśmy się obudzili!Komentarze (0)

Napisz komentarz

Tytuł Twojego komentarza
Twoje Imię lub Pseudonim
Twój email
Twój Komentarz
Wpisz tekst po prawej
Jeśli Twój komentarz nie pojawi się od razu po wysłaniu, to znaczy, że został skierowany do moderacji i najprawdopodobniej pojawi się w najbliższym czasie. Przepraszamy za utrudnienie. Pamiętaj, że wszelką ewentualną odpowiedzialność za zamieszczone komentarze biorą ich autorzy. REGULAMIN KOMENTARZY