Bochenia
Bochenia » Na Linii Czasu » 2011 » Kwiecień » Ocalić od zapomnienia

Ocalić od zapomnienia

Ocalić od zapomnienia Łzy nie są oznaką naszej słabości ale dowodem na to że nasze serca nie wyschły

 

Stowarzyszenie: „ Rodzina Katyńska” w Warszawie
Up. Barbara Tarkowska, ul Kołowa 4/52 Warszawa tel. 22 6784204Biogramy 24 księży kapelanów Wojska Polskiego z lat 1919-1939 zamordowanych w Katyniu, Charkowie i Kalininie wiosną 1940 r. zgłoszonych przez Stowarzyszenie „Rodzina Katyńska” w Warszawie w grudniu 2009 r. na kandydatów do procesu beatyfikacyjnego Męczenników Wschodu (1917 – 1989)

Zgłoszenie kandydatów wysłano na adres: ks.  dr Zdzisław Jancewicz, kierownik Ośrodka Dokumentacji Kanonizacyjnej Męczenników Wschodu, ul. Kościelna 10, 17-312 Drohiczyn.

1.    ks. Antoni ALEKSANDROWICZ
… Antoni Aleksandrowicz, syn Leopoplda i Antoniny z domu Terejkowicz ur. 11.07.1893 r. w Mińsku Litewskim. Diecezja mińska. Absolwent Seminarium Duchownego w Petersburgu. Święcenia kapłańskie w 1917 r. W latach 1918-1919 katecheta na terenie diecezji. Od 1920 r. zawodowy kapelan Wojska Polskiego, starszeństwo od 1.07.1919r. Uczestnik wojny polsko-bolszewickiej. W latach 1922-1939 proboszcz parafii wojskowych w Słonimiu, Wilnie i Baranowiczach. Na dzień 31.08.1939 r. starszy kapelan w stopniu majora. We wrześniu 1939 r. na froncie wojny z Niemcami. Po 17.09.1939 r. w sowieckiej niewoli, obóz w Starobielsku. Wywieziony do więzienia w Moskwie. Wiosną 1940 r. przewieziony do obozu w Kozielsku. Wywieziony z Kozielska – wykaz NKWD Moskwa nr 017/1/1940 z poleceniem przekazania do dyspozycji szefa Zarządu NKWD Smoleńskiej obłasti - akta sprawy nr 4915. Zamordowany w Katyniu w kwietniu 1940 r. Księga Cmentarna Katyń, str. 4. Pośmiertnie mianowany w listopadzie 2007 r. na stopień podpułkownika.
2.    Ksiądz Edward CHOMA
… Edward Choma. Syn Michała i Anny z domu Kosek ur. 26.12.1889 r. w Złoczowie. Diecezja lwowska. Absolwent Seminarium Duchownego i wydziału teologii Uniwersytetu im. Jana Kazimierza we Lwowie. Święcenia kapłańskie w 1913 r. W latach 1913 – 1917 wikariusz w parafiach Bolechów i Jazłowiec, administrator parafii Burakówka, kapelan w armii austriackiej. W listopadzie 1918 r. kapelan obrony Lwowa. Od 1919 r. zawodowy kapelan WP, starszeństwo od 1.06.1919 r. Uczestnik wojny polsko- bolszewickiej. Odznaczony Krzyżem Walecznych. W latach 1922-1939 proboszcz parafii WP w Skierniewicach, Baranowiczach, Słonimiu i Radomiu. Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi. Na dzień 31.08.1939 r. starszy kapelan w stopniu majora. We wrześniu 1939 r.na froncie wojny z Niemcami. Po 17.08.1939 r. w niewoli sowieckiej, obóz w Starobielsku. Wywieziony do więzienia w Moskwie. Wiosną 1940 r. został przewieziony do obozu w Kozielsku: nr wykazu NKWD …..,., nr akt sprawy…..(brak). Zamordowany w kwietniu – maju 1940 r. w Katyniu. Księga Cmentarna Katyń, str. 76. Pośmiertnie mianowany w listopadzie 2007 r. na stopień podpułkownika.

3.    Ksiądz Mikołaj CIECHOWICZ

….Mikołaj Cichowicz. Syn Jakuba i Pelagii z domu ……ur. 6.12.1895 r. w Jeżewie koło Sierpca. Diecezja płocka. Absolwent Seminarium Duchownego w Płocku. Święcenia kapłańskie w 1918 r.. W latach 1918 – 1939 wikariusz w parafiach Winnica, Szreńsk, Skępe i Raciąż, proboszcze parafii w Słupnie oraz administrator Miszewa Strzałkowskiego, proboszcz parafii w Bogurzynie i Czerwonce. Od 1939 r. kapelan rezerwy WP w stopniu kapitana. We wrześniu 1939 r. na froncie wojny z Niemcami. Po 17.09. 1939 r. w sowieckiej niewoli, obóz w Kozielsku. Wywieziony z Kozielska – wykaz NKWD Moskwa nr 025/1/1940 z poleceniem przekazania do dyspozycji szefa Zarządu NKWD Smoleńskiej obłasti- akta sprawy nr 3068. Zamordowany w kwietniu 1940 r. w Katyniu. Księga Cmentarna Katyń, str. 80. Pośmiertnie mianowany w 2007 r. na stopień majora.
4.    Ksiądz Józef CZEMERAJDA
…Józef Czemerajda. Syn Mikołaja i Konstancji z domu Dżaman, ur.20.11.1903 r. we wsi Rożdżałów pow. Chełm. Diecezja lubelska. Absolwent Wyższego Seminarium Duchownego w Lublinie. Święcenia kapłańskie w 1930 r. W latach 1930-1939 r. wikariusz parafii Wożuczyn, Częstoborowice, Zakrzówek i proboszcz parafii Czartowiec w dekanacie Tomaszów Lubelski. Od 1038 r. kapelan rezerwy WP w stopniu porucznika. We wrześniu 1939 r. na froncie wojny z Niemcami. Po 17.09.1939 r. w sowieckiej niewoli, obóz w Starobielsku. Wywieziony ze Starobielska – figuruje pod nr 3678 na Liście Starobielskiej. Zamordowany w kwietniu-maju 1940 r. w Charkowie. Księga Cmentarna Charków, str. 80. Pośmiertnie mianowany w 2007 r. na stopień kapitana.
5.    Kleryk Ignacy DRABCZYŃSKI
…Ignacy Drabczyński. Syn Ignacego i Marii z domu Kindler, ur. 8.11.1916 r. w Kętach. Diecezja katowicka. Od 1934 r. w zakonie Braci Mniejszych Franciszkanów, imię zakonne brat Dominik. W latach 1935-1939 uczeń w klasztorze św. Kazimierza w Krakowie oraz student teologii w Studium Teologicznym im. Bonawentury w Wieliczce. We wrześniu 1939 był ochotnikiem sanitariuszem w szpitalu wojskowym  w Chełmie. Po 17.09.1939 r. w niewoli sowieckiej, najpierw w obozie w Szepietówce, gdzie jak przekazał świadek ocalony z niewoli, w chwili rozdzielenia oficerów od szeregowych, kleryk Ignacy Drabczyński stanął po stronie oficerów, ubrany w habit i pelerynę wojskową z dystynkcjami porucznika WP. Odesłany z Szepietówki do obozu w Kozielsku. Wywieziony z Kozielska – wykaz NKWD Smoleńskiej obłasti – akta sprawy nr 4487. Zamordowany w maju 1940 r. w Katyniu. Księga Cmentarna Katyń, str. 114. Pośmiertnie mianowany w 2007 r. na stopień kapitana.
6.    Ksiądz Ignacy DROZDOWICZ
… Ignacy Drozdowicz (1903-1940) syn Juliana i ….. ur. 29.01. 1903 r. w Mohylewie. Diecezja mohylewska. Absolwent Instytutu Misyjnego w Lublinie. Święcenia kapłańskie  w 1931 r. W latach 1932-1939 p.o. proboszcza w parafiiSzczytniki, administratorparafii Ostromaczew i pomocniczy kapelan w parafii wojskowej DOK nr IX Brześć/ Bugiem. Od 01.01 1939 r. kapelan rezerwy WP w stopniu kapitana. We wrześniu 1939 r. na froncie wojny z Niemcami. Po 17.09.1939 r. w sowieckiej niewoli, obóz w Starobielsku. Wywieziony ze Starobielska figuruje pod nr 1026 na Liście Starobielskiej. Zamordowany w kwietniu 1940 r. w Charkowie. Księga Cmentarna Charków, str. 97. Pośmiertnie mianowany w 2007 r. na stopień majora.
7.    Ksiądz Aleksander DUBIEL
…Aleksander Dubiel. Syn Franciszka i Zofii z domu Maciąg, ur. 7.12.1906 r. we Frampolu. Diecezja lubelska. Absolwent Wyższego Seminarium Duchownego w Lublinie. Święcenia kapłańskie w 1931 r. W 1932 r. uzyskał licencjat na wydziale teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Lublinie. W latach 1933-1939 wikariusz w Lublinie, katacheta i kapelan ZHP, pełnił wiele funkcji społecznych i kierowniczych w ruchu staroharcerskim. Od 1939 r. kapelan rezerwy WP w stopniu kapitana. We wrześniu 1939 r. na froncie wojny z Niemcami. Po 17.09.1939 r. w sowieckiej niewoli, obóz w Kozielsku. Wywieziony do obozu w Ostaszkowie. Wywieziony z Ostaszkowa – wykaz NKWD Moskwa nr 019/2/1940 z poleceniem przekazania do dyspozycji szefa Zarządu NKWD Kalinińskiej obłasti – akta sprawy nr 5860. Zamordowany w Kalininie. Księga Cmentarna Miednoje str. 157. Pośmiertnie mianowany w 2007 r. na stopień majora.
8.    Ksiądz Mieczysław JANAS
….Mieczysław Janas. Syn Tomasza i Pauliny z domu Pudło ur. 2.01. 1904 r. w Świerzowej parafia Zręcin powiat Krosno. Diecezja przemyska. Absolwent Seminarium Duchownego w Przemyślu. Święcenia kapłańskie w 1928 r. W latach 1928-38 wikariusz parafii w Samborze i Rzeszowie, administrator parafii w Wesołej i Jaśle, notariusz w Kurii Diecezjalnej, redaktor tygodnika „Rola Katolicka” i sekretarz Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej. Od 1938 r. kapelan zawodowy WP w stopniu kapitana, pracował jako duszpasterz w Centrum Wyszkolenia w Lotnictwa. We wrześniu 1939 r. na froncie wojny z Niemcami. Po 17.09. 1939 r. w sowieckiej niewoli, był w obozie w Ostaszkowie. Wywieziony z Ostaszkowa – wykaz NKWD Kalinowskiej obłasti-akta sprawy nr 4818. Zamordowany w kwietniu 1940 r. w Kalininie. Księga Cmentarna Miednoje, str 287. Pośmiertnie mianowany w 2007 r. na stopień majora.
9.     Ksiądz Józef KACPRZAK
…Józef Kacprzak. Syn Tomasza i Marii z domu Golatowskiej, ur. 2.08.1886 r. w Nakwasinie powiat Płock. Absolwent Seminarium Duchownego w Warszawie. Świecenia kapłańskie w 1913 r. Był kapłanem diecezji warszawskiej, po zmianach organizacyjnych został przekazany do diecezji łódzkiej. W latach 1914-1019 wikariusz w parafiach Cyców, Dobre i Sochaczew. W 1920 r. kapelan WP, uczestnik wojny polsko-bolszewickiej. W latach 1921- 1931 katecheta  w Łowiczu, Zgierzu oraz w Łęczycy, gdzie był także kapelanem więziennym w latach 1924-1929. Następnie proboszcz parafii w Tumie i Gałkowie. Od 1932 r. przeniesiony do Łodzi pracował do września 1939 r. na froncie wojny z Niemcami. Po 17.09.1939 r. był w sowieckiej niewoli, obóz w Ostaszkowie. Wywieziony z Ostaszkowa – wykaz NKWD Moskwa nr 051/1/1940 r. z poleceniem przekazania do dyspozycji szefa Zarządu NKWD Kalinińskiej obłasti – akta sprawy nr 5048/119. Zamordowany w kwietniu 1940 r. w Kalininie. Księga Cmentarna Miednoje, str. 322. Pośmiertnie mianowany w 2007 r. na stopień majora.
10.    Ksiądz Stanisław KONTEK
… Stanisław Kontek. Syn Jana i Agnieszki z domu Jastrzębskiej ur. 6.11.1904 r. w Nieledwi powiat Zamość. Diecezja lubelska. W latach 1919-20 żołnierz, uczestnik wony polsko-bolszewickiej. W latach 1921-1927 student Wyższego Seminarium Duchownego w Lublinie. Święcenia kapłańskie w 1927 r. W następnych latach absolwent wydziału filozofii Uniwersytetu Warszawskiego. Od 1934 r. zawodowy kapelan WP w stopniu kapitana.  W latach 1934-1939 pracował jako kapelan Szpitala Wojskowego i administrator parafii wojskowej w Przemyślu DOK Nr X. Na dzień 31.08.1939 r. sowiecka niewola, był w obozie w Starobielsku. Wywieziony ze Starobielska do więzienia w Moskwie. Wiosną 1940 r. przewieziony do obozu w Kozielsku. Wywieziony z Kozielska – wykaz NKWD Moskwa nr 022/3/1940 z poleceniem przekazania do dyspozycji szefa Zarządu NKWD Smoleńskiej obłasti – akta sprawy nr 1178. Zamordowany w kwietniu 1940 r. w Katyniu. Księga Cmentarna Katyń, str. 282. Pośmiertnie mianowany w 2007 r. na stopień podpułkownika.
11.    Ksiądz Józef MIKUCZEWSKI
… Józef Mikuczewski. Syn Dominika i Marii z domu Malickiej ur. 26.09.1910 r. w Plancie pow. Wołkowysk. Diecezja pińska. Absolwent Wyższego Seminarium Duchownego w Pińsku. Święcenia kapłańskie w 1937 r. W 1938 r. pracował jako kapelan w obozie Junackich Hufców Pracy w Hrubieszowie i Niemirowie. Działacz i organizator Związku Harcerstwa Polskiego. Od 1938 r. zawodowy kapelan WP w stopniu kapitana. Pracował w kościele garnizonowym DOK NrX w Przemyślu. We wrześniu 1939 r. kapelan ochotniczych baonów Obrony Narodowej w Srebrzzyszczu i na froncie wojny z Niemcami. Po 17.09.1939 r. sowiecka niewola, był w obozie w Ostaszkowie.  Wywieziony z Ostaszkowa – wykaz NKWD Moskwa nr 038/2/1940 r. z pleceniem przekazania do dyspozycji szefa Zarządu NKWD Kalinińskiej obłasti – akta sprawy rn3671. Zamordowany w kwietniu 1940 r. w Kalininie. Księga Cmentarna Miednoje, str.582. Pośmiertnie mianowany w 2007 r. na stopień majora.
12.    Ksiądz Jan Mioduszewski
…Jan Mioduszewski. Syn Józefa i Anny z domu Biały ur. 6.04.1908 r. w Brykach parafia Wysokie Mazowieckie. Diecezja łomżyńska. Absolwent Wyższego Seminarium Duchownego  w Łomży. Święcenia kapłańskie w 1933 r. W latach 1933-1939 pracował jako wikariusz w parafii Teolin, Szumowo, Kolno i Sejny. Od 1939 r. kapelan rezerwy WP w stopniu kapitana. We wrześniu 1939 r. na froncie wojny z Niemcami. Po 17.09.1939 r. sowiecka niewola, był w obozie w Ostaszkowie. Wywieziony z Ostaszkowa – wykaz NKWD Moskwa nr 05/3/1940 z poleceniem przekazania do dyspozycji szefa Zarządu NKWD Kalininskiej obłasti – akta sprawy nr 5859. Został zamordowany w kwietniu 1940 r. w Kalininie. Księga Cmentarna Miednoje, str. 585. Pośmiertnie mianowany w 2007 r. na stopień majora.
13.    Ksiądz Andrzej NIWA
…Andrzej Niwa. Syn Jana i Antoniny z domu Ochab ur.26.11.1900 r. we wsi Chechły koło Robczyc. Diecezja tarnowska. Absolwent Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie. Święcenia kapłańskie 1923 r. W latach 1923- 1930 wikariusz w Nowym Sączu, Łącku oraz w Krużlowej, Uściu Solnym, Pogórskiej Woli. Od 1931 r. zawodowy kapelan WP, najpierw służba w Korpusie Ochrony Pogranicza Brygada KOP „Polesie” baon KOP „Sienkiewicze” W latach 1932-1939 proboszcz parafii wojskowych w Prużanie i Ostrowie Wielkopolskim. Na dzień 31.08.1939 r. starszy kapelan w stopniu majora. We wrześniu 1939 r. na foncie wojny z Niemcami. Po 17.08.1939 sowiecka niewola, obóz w Starobielsku – figuruje pod nr. 2381 na Liście Starobielskiej. Został zamordowany w kwietniu – maju 1940 r. w Charkowie. Księga Cmentarna Charków str. 372. Pośmiertnie mianowany w 2007 r. na stopień podpułkownika.
14.    Ksiądz dr Edmunt NOWAK.
…Edmund Nowak. Syn Franciszka i Zuzanny  domu Przedzik ur.3.12.1891 r. we wsi Półwiosek Stary parafia Wąsosze powiat Konin. Diecezja włocławska. Absolwent Wyższego Seminarium Duchownego w Włocławku. Święcenia kapłańskie 1915 r. W latach 1922 -1938 r. kierownik rejonu duszpasterstwa wojskowego Grodno, Wołkowysk, Tarnopol, proboszcz parafii WP w Złoczowie i Lublinie. Na Uniwersytecie  im. Jana Kazimierza we Lwowie uzyskał tytuł doktora historii. Autor kilku prac o duszpasterstwie wojskowym. Mianowany  w 1939 r. na stopień podpułkownika i dziekana DOK Nr II Lublin. Odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski i Złotym Krzyżem Zasługi. We wrześniu 1939 r. na froncie wojny z Niemcami. Po 17.09.1939 r. sowiecka niewola, obóz w Kozielsku. Wywieziony z Kozielska  do Ostaszkowa. Wywieziony z Ostaszkowa  - wykaz NKWD Moskwa nr 05/3/1940 z poleceniem przekazania do dyspozycji szefa Zarządu NKWD Kalinińskiej obłasti–akta sprawy nr 1331. Zamordowany w kwietniu 1940 r. w Kalininie.
Księga Cmentarna Miednoje str. 625. Pośmiertnie mianowany w 2007 r. na stopień pułkownika.
15.    Ksiądz Włodzimierz OCHAB
… Włodzimierz Ochab. Syn Piotra i ………………ur. ……1900 w ………… Diecezja …… W latach 1936-1939 kapelan więzienny w Drohobyczu w stopniu kapitana. W październiku 1939 r. aresztowany przez NKWDw trakcie akcji zatrzymywania personelu więziennego i odesłany do obozu w Ostaszkowie. Wywieziony z Ostaszkowa – wykaz NKWD Moskwa nr 038/2/1940 z poleceniem przekazania do dyspozycji szefa Zarządu NKWD Kalinińskiej obłasti – akta sprawy nr. 5985. Zamordowany w kwietnu 1940 r. w Kalininie. Księga Cmentarna Miednoje str. 634. Pośmiertnie mianowany w 2007 r. na stopień majora.
16.    Ksiądz Władysław PLEWIK
… Władysław Plewik. Syn Pawła i Franciszki z domu Wójtowicz, ur. 7.04.1905 r. w Bełżycach. Diecezja łódzka.  Absolwent Wyższego Seminarium Duchownego w Łodzi. Święcenia kapłańskie w 1934 r. W latach 1934-1939 wikariusz w parafii Krzepczów i katacheta szkól gimnazjalnych w Tomaszowie Mazowieckim. Od 1939 r. kapelan rezerwy WP w stopniu porucznika. We wrześniu 1939 r. na froncie wojny z Niemcami. Po 17.09.1939 r. sowiecka niewola, obóz w Starobielsku. Wywieziony ze Starobielska – figuruje pod nr 2578 na Liście Starobielskiej. Zamordowany w kwietniu – maju 1940 r. w Charkowie. Księga Cmentarna Charków str. 420. Został pośmiertnie mianowany w 2007 r. na stopień kapitana.
17.    Ksiądz Józef SKOREL
…Józef Skorel. Syn Aleksandra i Marii z domu Orlickiej ur. 12.06. 1893 r. w Nowogródku. Diecezja pińska. Absolwent Seminarium Duchownego w  Petersburgu. Święcenia kapłańskie w 1916 r. Od 1919 r. zawodowy kapelan WP starszeństwo od 1.07.1919 r. Uczestnik wojny polsko-bolszewickiej. W latach 1922-1939 kapelan w Szpitalu Wojskowym DOK Nr I w Warszawie, ukończył studia  na wydziale teologii Uniwersytetu Warszawskiego, był katechetą w Wyższej Szkole Inżynierii i Saperów oraz kapelanem w Centrum Wyszkolenia Sanitarnego. Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi. Na dzień 31.08.1939 r. st. kapelan w stopniu majora. We wrześniu brał udział w obronie Warszawy jako kapelan w Szpitalu Ujazdowskim. Po 17.09.1939 r. w sowieckiej, obóz w Kozielsku. Wywieziony do obozu w Ostaszkowie. Wywieziony z Ostaszkowa –wykaz NKWD Moskwa nr 051/2/1940 z poleceniem przekazania do dyspozycji szefa Zarządu NKWD Kalinińskiej obłasti – akta sprawy nr 051/2/1940 z poleceniem przekazania do dyspozycji szefa Zarządu NKWD Kalinińskiej obłasti –akta sprawy nr 5773. Zamordowany w kwietniu 1940 r. w Kalininie. Księga Cmentarna Miednoje, str. 815. Po śmiertnie mianowany w 2007 r. na  stopień podpułkownika.
18.    Ksiądz Kazimierz SUCHCICKI
….Kazimierz Suchcicki. Syn Mikołaja i Marii z domu Wierzbowskiej ur. 8.11.1882 r. w Piotrowie parafia Piski. Diecezja płocka. Absolwent Seminarium Duchownego w Płocku. W  1905 uzyskał święcenia kapłańskie. W latach 1905 – 1919 wikariusz w Mławie, Lekowie, Kadzidle oraz w Nasielsku i Ostrowie Mazowieckim. O 1919 zawodowy starszy kapelan WP, starszeństwo od 1.06.1919 r. Uczestnik wojny polsko bolszewickiej. Od 1922 r. w stopniu starszego kapelana majora. Od 1924 r proboszcz parafii wojskowych we Lwowie, w Obozie  Warownym Toruń i Grodnie. Mianowany  w 1936 r na stopień podpułkownika i dziekana DOK Nr IV w Łodzi. We wrześniu 1939 r. na froncie wojny z Niemcami. Wiosną 1940 r. został przewieziony do obozu w Kozielsku. Wywieziony z Kozielska – wykaz NKWD Moskwa nr 025/3/1940 z poleceniem przekazania do dyspozycji szefa Zarządu NKWD Smoleńskiej obłasti – akta sprawy nr 4909. Zamordowany w kwietniu 1940 r. w Katyniu. Księga Cmentarna Katyń str. 603. Z niewiadomych powodów ksiądz płk Kazimierz Suchcicki nie otrzymał pośmiertnej nominacji na wyższy stopień oficerski w 2007 r.
19.    Ksiądz Bronisław SZWED
… Bronisław Szwed. Syn Michała i Marianny z domu Ramockiej ur. ……… 1895 r. w Rudniku nad Sanem. Diecezja lwowska. Absolwent Seminarium Duchownego we Lwowie. Święcenia kapłańskie w 1918 r. W latach 1920-1939 najpierw był wikariuszem w Śniatyniu i Rohatyniu, później w Stanisławowie katechetą w Gimnazjum Kupieckim, profesorem w Szkole Handlowej i kapelanem więziennym w stopniu kapitana. Aresztowany przez NKWD w trakcie akcji zatrzymywania personelu więziennego we wrześniu lub październiku 1939 r. Odesłany do obozu w Starobielsku i stąd wywieziony do obozu w Ostaszkowie. Wywieziony z Ostaszkowa – wykaz NKWD nr 05/5/1940 r. z poleceniem przekazania do dyspozycji szefa Zarządu NKWD Kalinińskiej obłasti-akta sprawy nr 2753. Zamordowany w kwietniu 1940 r.w Kalininie. Księga Cmentarna Miednoje str. 906. Pośmiertnie mianowany w 2007 r. na stopień majora.
20.    Ksiądz Władysław URBAN
...Władysław Urban. Syn Andrzeja i …….., ur. 9.02.1891 r. w Pacławiu pow. Dobromil. Diecezja przemyska. Absolwent Seminarium Duchownego w Przemyślu. Świecenia kapłańskie w 1916 r. W latach 1916-1918 wikariusz w parafiach Krasne i Łańcut. Od 1919 roku zawodowy kapelan WP w stopniu kapitana starszeństwo od 1.07.1919 r. Uczestnik wojny polsko bolszewickiej. W latach 1922-1939 kapelan w rejonie duszpasterstwa WP Równe – Ostróg oraz proboszcz parafii WP w Złoczowie i Krzemieńcu. Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi. Na dzień 31. 08. 1939 r. starszy kapelan w stopniu majora. We wrześniu 1939 r. na froncie wojny z Niemcami. Po17.09.1939 r. sowiecka niewola, był w obozie w Starobielsku i został wywieziony do więzienia w Moskwie. Wiosną 1940 r. przewieziony do obozu w Kozielsku. Wywieziony z Kozielska – wykaz NKWD Moskwa nr 022/3/1940 r. z polecenia przekazania do dyspozycji szefa Zarządu NKWD Smoleńskiej obłasti – akta sprawy nr 4912. Zamordowany w kwitniu 1940 r. w Katyniu. Księga Cmentarna Katyń, str. 659. Pośmiertnie mianowany w 2007 r. na stopień podpułkownika.
21.    Ksiądz Czesław WOJTYNIAK
… Czesław Wojtyniak. Syn Walentego i Agnieszki z domu Motylak ur. 19.07. 1891 r. w Puszczykowie. Diecezja poznańska. Absolwent Seminarium Duchownego w Poznaniu i Gnieźnie. Święcenia kapłańskie w 1914 r. W latach 1915 –1918 r. wikariusz w Pniewach i Kostrzynie oraz kapelan w armii niemieckiej. Od 1919 r. zawodowy kapelan  WP, starszeństwo od 1.06. 1919 r. Uczestnik wojny polsko-bolszewickiej, dwukrotnie odznaczony Krzyżem Walecznych 1920 r. Od 1922 r. w stopniu majora, proboszcz parafii wojskowej DOK Nr VII Poznań. W latach 1929 – 1930 proboszcz Brygady KOP „Nowogródek”. Od 1931 r. proboszcz parafii wojskowej DOK Nr IX Brześć n. Bugiem, mianowany w latach następnych na stopień podpułkownika. W r. 1939 był kanclerzem Kurii Biskupiej Wojsk Polskich w Warszawie w stopniu pułkownika. We wrześniu 1939 r. na froncie wojny z Niemcami. Po 17.09.1939 r. sowiecka niewola, obóz w Kozielsku. Wywieziony do obozu w Ostaszkowie. Wywieziony z Ostaszkowa – wykaz NKWD Moskwa nr………. Z dnia 01.04.1940 r. z poleceniem przekazania do dyspozycji szefa Zarządu NKWD Kalinińskiej obłasti – akta sprawy nr ….(brak nrmeru wykazu NKWD i numeru akt sprawy). Zamordowany w kwietniu 1940 r. w Kalininie. Księga Cmentarna Miednoje, str. 1015. Pośmiertnie mianowany w 2007 r. na stopień generała brygady.
22.    Ksiądz Jerzy WRAZIDŁO
…Jerzy Wrazidło. Syn Jana i Józefy z domu Potek, ur. 5.08.1905 r. w Biskupicach pow. Zabrze. Diecezja katowicka. Absolwent Śląskiego Seminarium Duchownego w Krakowie. Świecenia kapłańskie w 1930 r. W latach 1930-1939 katecheta w Szkole Handlowej w Katowicach oraz wikariusz i katecheta w Mikołowie, Radzionkowie i Rybniku. Od 1939 r. kapelan rezerwy W stopniu kapitana. We wrześniu 1939 r. na froncie wojny z Niemcami. Po 17.09.1939 r. był w sowieckiej niewoli, obóz w Starobielsku. Wywieziony ze Starobielska – figuruje pod nr 364 na Liście Starobielskiej. Zamordowany w kwietniu – maju 1940 r. w Charkowie. Ksiega Cmentarna Charków, str. 613. Pośmiertnie mianowany w 2007 r. na stopień majora.
23.    Ksiądz Franciszek ZAKRZEWSKI
…Franciszek Zakrzewski. Syn Bronisława i Marii z domu Ciechowskiej, ur. 3.02.1902 r. we wsi Żbiki Gawronki parafia Krasne. Diecezja płocka. Absolwent Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku. Święcenia kapłańskie w 1929 r. W latach 1930- 1939 najpierw był wikariuszem w Pułtusku, później pracował w Mławie jako katecheta szkół powszechnych i Szkole Handlowej, był kapelanem więziennym w stopniu porucznika. We wrześniu 1939 r. na froncie wojny z Niemcami. Po 17.09.1939 r. w sowieckiej niewoli, obóz w Ostaszkowie. Wywieziony z Ostaszkowa -wykaz NKWD Moskwa nr 051/2/1940 r. z poleceniem przekazania do dyspozycji szefa Zarządu NKWD Kalinińskiej obłasti – akta sprawy nr 54.8. Zamordowany w kwietniu 1940 r. w Kalininie. Księga Cmentarna Miednoje, str. 1043. Pośmiertnie mianowany w 2007 r. na stopień kapitana.
24.    Ksiądz Jan Leon ZIÓŁKOWSKI
…Jan Leon Ziółkowski. Syn Jana i Marianny z domu Jarotek ur. 2.04. 1889 r. we wsi Wola Wieruszycka parafia Łapanów. Diecezja krakowska. Absolwent Seminarium Duchownego w Krakowie i wydziału teologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Święcenia kapłańskie w 1913 r. W latach 1913 – 1919 r wikariusz w parafii Babice i katecheta w Krakowie. Od 1919 r. zawodowy kapelan WP w stopniu kapitana, starszeństwo od 1.06.1919 r. Uczestnik wojny z bolszewikami. Odznaczony Krzyżem Walecznych. W latach 1922-1939 r. starszy kapelan w stopniu majora, kierownik rejonów duszpasterstwa WP Wilno, Lublin, Stanisławów, proboszcz parafii WP w Stanisławowie oraz kapelan Brygady KOP „Podole” w Czortkowie i administrator parafii WP w Jarosławiu. Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi. We wrześniu 1939 r. na froncie wojny z Niemcami – proboszcz 24 DP Armia „Kraków”. Po 17.09.1939 r. sowiecka niewola, obóz  w Kozielszczynie i Kozielsku. Wywieziony z Kozielska – wykaz NKWD Moskwa nr 015/2/1940 z poleceniem przekazania do dyspozycji szefa Zarządu NKWD Smoleńskiej obłasti – akta sprawy nr 1801. Zamordowany w kwietniu 1940 r. w Katyniu. Rozpoznany w 1943 r. podczas niemieckiej ekshumacji ofiar Katynia jako kapelan Wojska Polskiego – numer AM 0487. Księga Cmentarna Katyń str. 736 – przy biogramie omyłkowo zamieszczono fotografię innego księdza i podano błędnie sygnatury CAW – WIH. Pośmiertnie odznaczony w 2007 r. Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski i mianowany na stopień podpułkownika.

Biogramy opracowano w styczniu 2011 r. na podstawie:
·    Materiałów otrzymanych z diecezji do których księża należeli przed 1940 r.
·    Materiałów Ordynatu Polowego WP, Archiwum Straży Granicznej, Muzeum Katyńskiego oraz Centralnego Archiwum Wojskowego i Centralnego Zarządu Służby Więziennej
·    Dokumentów Polskiego Czerwonego Krzyża, publikacji wydanej przez Radę Ochrony Walk i Męczeństwa w latach 2000 – 2008 i zbiorów Muzeum im. W. Sikorskiego w Londynie.
·    Lektury katyńskiej z lat 1968-2009 różnych autorów wydawanej w Polsce i za granicą.
·    Zbiorów przekazanych przez krewnych ks. Kapelanów i przez lokalne Rodziny Katyńskie.

 Wszystkich Państwa, którzy zetknęli się z informacją o wyżej wymienionych Osobach prosimy o ewentualne uzupełnienie informacji na kontakt Stoważyszenia "Rodzina Katyńska". Bardzo z góry dziękujemy!

Barbara Tarkowska-ZiółkowskaKomentarze (0)

Napisz komentarz

Tytuł Twojego komentarza
Twoje Imię lub Pseudonim
Twój email
Twój Komentarz
Wpisz tekst po prawej
Jeśli Twój komentarz nie pojawi się od razu po wysłaniu, to znaczy, że został skierowany do moderacji i najprawdopodobniej pojawi się w najbliższym czasie. Przepraszamy za utrudnienie. Pamiętaj, że wszelką ewentualną odpowiedzialność za zamieszczone komentarze biorą ich autorzy. REGULAMIN KOMENTARZY