Bochenia
Bochenia » Na Linii Czasu » 2009 » Kwiecień » Projekt Wing Makers niezwykły "testament" kosmicznej rasy ?

Projekt Wing Makers niezwykły "testament" kosmicznej rasy ?

Tymczasem dwóch uczonych z zespołu badawczego wysunęło teorię, że do zapisanych na dysku informacji można dotrzeć poprzez zrozumienie malowideł ściennych w każdej z 23 komór. Według nich w grę nie wchodziło skomplikowane rozwiązanie techniczne, lecz raczej język czy też jego przekład.

Po długich namowach ACIO wyraziło zgodę na stworzenie kopii zawartości kapsuły czasowej. Złożyły się na nią szczegółowe rysunki oraz fotografie wszystkich artefaktów z 23 komór, w tym także ściennych malowideł. Dwójce naukowców zezwolono kontynuować badania, pod warunkiem że zachowają całkowitą tajemnicę, a o swoich odkryciach będą natychmiast meldować szefowi ACIO i dyrektorowi projektu.

Optyczny dysk został zabezpieczony w podziemiach budynku ACIO. Prace nad projektem oficjalnie wstrzymano, a związany z nim personel skierowano do innych zadań. Wokół projektu Ancient Arrow miało zapanować milczenie do czasu, aż technologia lub jakieś inne środki pozwolą odczytać dysk i poznać jego zawartość.

Dwaj naukowcy przez blisko pięć miesięcy bezskutecznie usiłowali rozszyfrować artefakty z Ancient Arrow. W tym czasie ACIO regularnie eksperymentowała z nowymi technologiami oraz metodami, wszystkie jednak okazały się nieskuteczne i zapis na dysku wciąż pozostawał tajemnicą.

Pewnego dnia pod koniec lata 1996 roku jeden z tych dwóch uczonych (ekspert z zakresu lingwistyki) wpadł na pomysł odczytania dysku poprzez odniesienie symboli występujących w malowidłach ściennych do najbliższych im odpowiedników ze starożytnych tekstów sumeryjskich. Choć sumeryjski jest językiem wymarłym, uczony ten znał go na tyle, że zdołał odczytać symbole z malowideł i ustawiając 23 słowa w kolejności odpowiadającej komorom Ancient Arrow znalazł klucz do informacji zapisanych na optycznym dysku.

Powiązanie kapsuły czasowej z językiem sumeryjskim okazało się przełomem, na jaki czekał zespół ACIO. Prosty zestaw 23 słów pozwolił uzyskać ponad 8 000 stron danych. Niestety, dane te były zupełnie niezrozumiałe, ponieważ komputer nie posiadał zestawu znaków, którymi mógłby zastąpić hieroglify i niezwykłe symbole tamtego języka. Należało zatem opracować odpowiedni font', co zabrało uczonym kolejnych sześć miesięcy.

W końcu, po wprowadzeniu do komputera tego zestawu znaków, wszystkie dane można było wydrukować bądź obejrzeć na monitorze w postaci hieroglifów. Następnie należało je jeszcze przetłumaczyć na angielski. Proces przekładu okazał się niezwykle żmudny, bowiem z uwagi na subtelności oraz zawiłe powiązania tego języka z malowidłami naskalnymi i piktografami z Ancient Arrow nie można było skorzystać z pomocy komputerów.

W miarę postępu prac nad tekstem okazało się, że nawet zapisane na optycznym dysku dane były podzielone na 23 jednostki, z których każda odpowiadała określonej komorze. Po przystąpieniu do przekładu dwóch pierwszych jednostek uczeni przekonali się, że zawierają one filozoficzne i naukowe rozprawy, poezję, muzykę, a także wprowadzenie do kultury ich twórców.

Twórcy czasowej kapsuły określali siebie mianem "Stwórców Skrzydeł" i reprezentowali ludzkość z przyszłości, która ma nastąpić za około 750 lat. Nazywali sobie Krzewicielami Kultury lub tymi, którzy przynoszą ludzkości zalążki sztuki, nauki i filozofii. W sumie w różnych częściach świata pozostawili siedem kapsuł czasowych, które mają być w odpowiednim czasie odkryte zgodnie z ich planem. Ich celem jest udzielenie kolejnym pokoleniom pomocy w stworzeniu globalnej kultury - jednolitego systemu filozofii, nauki i sztuki.

Na początku roku 1997 naukowiec, który odkrył dostęp do zapisanych na optycznym dysku danych, zaczął wyraźnie utożsamiać się z misją Stwórców Skrzydeł. Był przeświadczony, ze ACIO nigdy me dopuści do upowszechnienia tego odkrycia, które było jego zdaniem zbyt ważne, aby mogło pozostawać w tajemnicy. Utrzymywał ponadto, ze pozostaje w kontakcie ze Stwórcami Skrzydeł, którzy obserwują poczynania ACIO i w odpowiednim momencie sprawią, ze kapsuła czasowa wraz z jej zawartością stanie się dostępna dla wszystkich.

Stwierdzenia te zaniepokoiły ACIO, a zwłaszcza szefa projektu Ancient Arrow, który wyprawił w końcu tego uczonego na urlop, a następnie usunął go z zespołu Uczony ten, bojąc się, ze jego wspomnienia mogą zostać zmienione lub zablokowane w jego umyśle, jako pierwsza osoba w historii zdezerterował z ACIO.

Wkrótce potem zniknął bez śladu. Nim jednak do tego doszło, zdążył przekazać część materiałów na temat Stwórców Skrzydeł oraz ich kapsuł wybranemu na chybił trafił dziennikarzowi. Dziennikarzem tym jest autorka niniejszego opracowania. Posiadam fotografie, muzykę, poezję, dzieła sztuki, indeks znaków, kopie tajnych dokumentów oraz szereg tekstów filozoficznych uzyskanych w ramach projektu Ancient Arrow Przedsięwzięłam wszelkie środki ostrożności, zęby zachować anonimowość i uniknąć namierzenia. Jestem przekonana, ze materiały te są publikowane wbrew woli tajnej organizacji dysponującej prawdopodobnie władzą, z której zasięgu nawet nasz rząd me zdaje sobie do końca sprawy.

Zanim naukowiec z ACIO, którego będę od tej chwili nazywała drem Andersenem, skontaktował się ze mną, kwestie podróży w czasie, istot pozaziemskich, tajnych organizacji i tak dalej niewiele mnie obchodziły. Gdy po raz pierwszy usłyszałam tę historię, wydała mi się ona niedorzeczna, lecz powodowana dziennikarskim obiektywizmem spotkałam się z drem Andersenem. W końcu, z oporami, musiałam przyznać, ze pojedynczy człowiek me byłby w stanie sfabrykować takiej historii, poprzeć jej mnóstwem szczegółów oraz dowodów i do tego obstawać przy zachowaniu anonimowości.

Dr Andersen zaprezentował mi kolekcję zdjęć i rysunków ukazujących dziwne urządzenia, na obudowach których widnieją wyżłobione niezwykłe symbole, raporty z badań nad tłumaczeniami, gwiezdne mapy oraz dziesiątki notatek z kierownictwa ACIO poświęconych projektowi Ancient Arrow. Wszystko to, nie wyłączając około 400 stron tekstów filozoficznych, tchnęło autentycznością, której me sposób odrzucić bądź zignorować.

Zwracając się do osób uważających, ze powinnam była przeprowadzić niezależne badania przed opublikowaniem tych materiałów, pragnę oświadczyć, ze potwierdzenie tej historii jest niemożliwe z uwagi na samą naturę ACIO Tym niemniej osobiście wierzę dr Nerudzie, który o nic mnie me prosił. Nie pragnął pieniędzy ani sławy. Chciał tylko, abym w jak najlepszy sposób przekazała te materiały opinii publicznej. Radził mi tez, abym nie zwracała się do ACIO, ponieważ NSA zastosuje wówczas taktykę dezinformacji, co narazi mnie tylko na stratę czasu i znacznie utrudni publikację tych materiałów.

Nie kontaktowałam się również z żadną organizacją rządową. Dr Andersen powiedział, ze taki kontakt naprowadziłby na mój ślad ACIO posiadające wysoko postawionych przedstawicieli zarówno w NSA, jak i CIA.

Jestem w posiadaniu pewnych dokumentów, których na razie nie zamieszczam na stronie internetowej, gdyby jednak coś mi się stało, trafią one do dużych sieci informacyjnych. Owe dokumenty są moim jedynym zabezpieczeniem.

Jeżeli chodzi o mnie, zależy mi wyłącznie na przedstawieniu niniejszych materiałów opinii publicznej, która sama zadecyduje, co z mmi zrobić dalej. Czytelnicy mogą na przykład wywrzeć nacisk na swoich polityków lub podjąć inne działania - wybór należy do nich. Osobiście jestem przekonana, ze sprawa ta jest zbyt ważna, aby pozostawić ją w rękach jakiejś elitarnej organizacji zainteresowanej wyłącznie odtworzeniem technologu znalezionych w Ancient Arrow l zastosowaniem ich do własnych celów, bez względu na to, jak szlachetne by one nie były.

Zdaję sobie również sprawę, ze Internet Service Provider zamieszczający niniejszą stronę może być poddany presji mającej na celu zmuszenie go do jej usunięcia. Jeśli do tego dojdzie, to prawdopodobnie rozpowszechnię wspomniane wcześniej dokumenty, które zawierają niezbite dowody na istnienie tajnej organizacji o nazwie ACIO oraz nazwiska jej zarządców.

Kilka ostatnich miesięcy upłynęło mi na rozważaniach nad sposobem prezentacji tych materiałów. W końcu uznałam, ze najlepiej będzie umieścić je w Internecie, dzięki czemu dostęp do nich uzyska ludność całego świata. Niniejszą stronę stworzył mój przyjaciel, którego darzę całkowitym zaufaniem. Dzięki temu nikt (nawet mój sieciowy gospodarz) nie wie, kim jestem.

Ktoś mógłby zapytać, dlaczego ujawniając materiały otrzymane od drą Nerudy me korzystam ze środków masowego przekazu. Przede wszystkim dlatego, ze me chciałam stwarzać wokół tego odkrycia atmosfery cyrku. Oczywiście cała sprawa może w końcu do nich trafić, ale mój instynkt podpowiada mi, abym me robiła zamieszania ani wokół tych materiałów, ani wokół siebie. Postępując w ten sposób, mam nadzieję zachować chociaż w części godność tego całego znaleziska.

Nigdy dotychczas me miałam do czynienia z tak poważną sprawą i jestem pewna, ze jeśli spędzicie nieco czasu na tej stronie i powściągniecie choćby na kilka minut niedowierzanie, dostrzeżecie wagę odkrycia czasowej kapsuły Najlepszą pomocą z waszej strony będzie zwrócenie się do swoich politycznych przedstawicieli i otwarcie im oczu na odkrycia dokonane w Ancient Arrow. Jeśli posiadacie własne strony internetowe, proszę, połączcie je ze stroną Stwórców Skrzydeł.

Dr Andersen ostrzegł mnie, ze ACIO dysponuje zaawansowaną wersją technologu opartej na, jak to określił, "zdalnym widzeniu". O ile dobrze rozumiem, zdalne widzenie to zdolność określania miejsca pobytu ludzi za pomocą pewnej odmiany "psychicznego widzenia", którą można rozwinąć u pewnych osób poddanych specjalnemu treningowi. Wiem, ze brzmi to niewiarygodnie, ale dr Andersen z uporem przekonywał mnie, ze dysponują oni takimi umiejętnościami i ze jest to technologia, której ludzie z ACIO obawiają się najbardziej, gdyż pozwala ona kontrolować ich lojalność. Niestety, z tego właśnie powodu będę zmuszona pozostać w ukryciu i w ciągu najbliższych miesięcy często zmieniać miejsce pobytu, toteż nie oczekujcie zbyt wielu zmian na tej stronie.

Wiem, ze cała ta historia może wydać się nieprawdopodobna. W tym miejscu mogę tylko stwierdzić, ze widziałam szczegółowe rysunki oraz fotografie przedmiotów zabranych z Ancient Arrow. Moim zdaniem nie są to przedmioty z tego czasu albo świata. Wyglądają bowiem inaczej niż wszystko, co dotychczas widziałam. Albo Stwórcy Skrzydeł istnieją naprawdę, albo ktoś zadał sobie mnóstwo trudu, aby wzbudzić we mnie takie przekonanie. Jeszcze raz pragnę podkreślić, ze jestem zwykłą dziennikarką zupełnie nie obeznaną z tajnymi operacjami rządu, istotami pozaziemskimi, podróżami w czasie bądź śladami pobytu obcych inteligencji.

Nie zamierzam nikogo przekonywać. Chcę tylko ujawnić ten materiał i pozwolić, aby każdy wyciągnął własne wnioski. Dodam do tego kolejne dokumenty i zdjęcia przedmiotów z Ancient Arrow, kiedy uznam, że jest to bezpieczne. W chwili obecnej strona ta zawiera dosyć materiałów, aby każdy, kto zechce, mógł zapoznać się z kulturą Stwórców Skrzydeł.

Mam nadzieję, że znajdziecie czas, aby się w nie zagłębić. Jeśli to uczynicie, może spotkać was miłe zaskoczenie.

Anna (to nie jest moje prawdziwe imię)

Czytaj  całość na stronie: http://www.wingmakers.pl/

< Wstecz12Dalej >


Komentarze (7)

Projekt Wing Makers – niezwykły „testament” kosmicznej rasy ? - Bzdura

Napisane przez Andr45, 27 September 2009
Jeśli "kapsuła czasu" jest z przyszłości(czyli MY) to wszystko wiedzieli ,kiedy i w jaki sposób zostanie to odczytana .Po co tu mieszać Sumer?. I wszystkie inne Bzdury.Wystarczyło by popatrzyć w historię i wiadomo jak ich przodkowie mają siebie w przeszłości odcz\ytać- Czyli wszystko nie Trzyma się logiki. Andr45

Już teraz - kup spuściznę kulturalną obcej cywilizacji

Napisane przez Rezoner, 20 November 2009
Niech ktoś mi wytłumaczy - dziennikarka poczuła ideologicznego kopniaka i postanawia, że każdy ma prawo dostępu do tak wiekopomnych informacji - szczytne i piękne. Więc dlaczego - pod szyldem "Extraterrestriali" na swojej stronie udostępnia muzykę ( tylko i wyłącznie odpłatnie ) ( w doatku tworzoną przez zwykłych ludzi ). Do tego cała strona krąży wokół SPRZEDAŻY jakichś płyt pękających od tandetnych animacji komputerowych. Zwróćcie też uwagę na znaczki - WingMakers(TM) - zarezerwowana marka handlowa WingMakers LLC ( po naszemu Spółka Z.O.O. ) No brzmi rzeczywiście mega ideologicznie i misjonarsko.

WIERZĘ

Napisane przez AMIDA, 25 January 2012
Przeczytalam duzo materialów na wingmakers.pl i uwazam, że jest to coś NIESAMOWITEGO i do mnie przemawia. Ci , którzy mnie znaja , wiedzą, ze nie jestem naiwna i łatwowierna ale tej historii zaufalam, rozpowszechnilam wsód znajomych i czekam spokojnie , co będzie dalej ?

Płyty -WingMakers LLC

Napisane przez skywalker41000, 15 April 2012
Płyty są Bardzo Dobre i wytrzymałe,to by było podejrzenie ,że już teraz wszystko materializują,a innym nie daja wiedzy jak to się robi-pod szyldem Exstraterrestrial -a przez zwykłych Ludzi -pyta się ktoś kto jeszcze nie wie kim jest Człowiek-odpowiedź Człowiek jest bardzo Zaawansowaną Kosmiczną Istotą tak starą jak Wszechświat i w wyniku różnych czynników wprowadzony w błąd kim nie jest, zapomniał kim jest,WingMakers-LLC=Człóowiek....Deep Truth....

człowiek portal

Napisane przez Mieczysław Jacek Skiba, 2 January 2016
Witajcie Czytam piąty wywiad z dr Nerudą. Mówi w nim m.in. o Jedności i Równości - o Ja Jestem My Jesteśmy. Mnie jest to znane ponieważ znam i ciemną hierarchiczną stronę mocy [panowie-nadzorcy-niewolnicy] oraz poznałem stan nowego i starego nieba - gdzie nie ma żadnej hierarchii - gdzie wszyscy jesteśmy sobie równi - jesteśmy Pełnią Światłości/Miłości [tzw 6 gęstość] lub Pełnią Miłości, Miłosierdzia, Wiedzy - wiecznym TERAZ [tzw 7 gęstość]. My jak wiadomo żyjemy w 3-ciej gęstości. Ale ja po swych doświadczeniach widzę już tylko jedność i równość całego stworzenia. Czy jestem człowiekiem portalem ? Sami oceńcie po moich materiałach [w tym projektach książek] dostępnych na mojej stronie www.przeslanie.com oraz na chomiku: http://chomikuj.pl/mjacek2013/Dokumenty. Z serca Was pozdrawiam. Jacek - Mieczysław Jacek Skiba.

Gdzie prawda, a gdzie fałsz?

Napisane przez Lucek, 18 April 2016
To wszystko czyli cała etyka, moralność związane z człowieczeństwem cały czas istnieją w formie mniej lub bardziej zwyrodniałych religii. Nie wiem po co więc podniecać się tym samym tylko w nowym opakowaniu, w techno otoczce i z techno nowomową. Człowiek potrzebuje ciągle nowych podniet, czyli bodźców dla ego. Co z tego wynika dla Ducha, dla wewnętrznego rozwoju? Jeśli to ma uzasadnienie dla lepszej komunikacji ważnych wewnętrznie treści, ponieważ stara symbolika zużyła się z powodu defraudacji wartości jej kapłanów to wszystko ok. Jeśli jednak nowe opakowanie służy demonom dezinformacji?

Prawda jest w Was i Waszych sercach i umysłach! Dlatego nie czytajcie komentarzy innych!

Napisane przez normalny, 10 January 2017
Komentarze innych służą do dezinformacji Waszego mniej czujnego umysłu, umysłu przez wiele lat sterowanego przez tych, którzy by chcieli mieć nad Wami władzę oraz ślepo podążającymi za ich słowami klakierów. Wszystkie komentarze napisali ich poplecznicy. Macie piękne umysły z których w ogóle nie korzystacie, dajecie sobą manipulować każdego dnia. PO tym wszystkim stajecie się zwykłymi przekorami jak ci wyżej piszący, oceniajcie wszystko sami, nie pozwalajcie nikomu nigdy wpłynąć na Wasze decyzje i Wasze przemyślenia, bo intuicja zawsze Wam dobrze podpowiada, a kierując się słowami innych popełniacie błędy z których oni się cieszą. Szatan też się cieszy kiedy dzieje się Wam krzywda. Myślcie samodzielnie, nie pozwalajcie nikomu wpłynąć na Wasze myśli. Zapamiętajcie, że liczy się tylko wasza opinia.
 

Napisz komentarz

Tytuł Twojego komentarza
Twoje Imię lub Pseudonim
Twój email
Twój Komentarz
Wpisz tekst po prawej
Jeśli Twój komentarz nie pojawi się od razu po wysłaniu, to znaczy, że został skierowany do moderacji i najprawdopodobniej pojawi się w najbliższym czasie. Przepraszamy za utrudnienie. Pamiętaj, że wszelką ewentualną odpowiedzialność za zamieszczone komentarze biorą ich autorzy. REGULAMIN KOMENTARZY