Bochenia
Bochenia » Blogi » Fotoblog - Tadeusz Hynek

Fotoblog - Tadeusz Hynek

Warto ot­worzyć swo­je ser­ce, by dos­trzec piękno świata i dob­roć ludzi. Dlatego warto zauważać piękno, które nas otacza.

linia

Z kim się zadajesz, takim się stajesz, mówi stare porzekadło.
Jest w nim zawarta większa mądrość, niż mogłoby się wydawać. Otóż to, na co zwracamy uwagę, może albo wzbogacić, albo zubożyć nasz świat, nasze życie.

Dlatego warto zwracać uwagę na piękno, które nas otacza. W moich fotografiach staram się uchwycić i uwiecznić piękno. Zapraszam na wspólną wyprawę do zakątków, które często odwiedzam. Tadeusz Hynek.