Bochenia
Bochenia » W kierunku mądrości » 2018

W kierunku mądrości - 2018

Różne, współczesne i starożytne metody dojrzewania do Mądrości. Mądrość jako cel i sens życia. Fizyczne i duchowe ścieżki wspomagające odkrywanie samego siebie. Poszukiwanie autorytetów i ich naśladownictwo czy własny niezależny rozwój w kontakcie z Nadświadomością w poszukaniu i rozwijaniu samego siebie.
Czy geniusz jest w każdym z nas?

Czy geniusz jest w każdym z nas?

Człowieczeństwo człowieka na tym polega, by jego istota zawsze o parę kroków lub parę lat świetnych wyprzedzała jego rzeczywistość - Zygmunt Bauman... czytaj całość
 Zunifikowane Pole Świadomości źródłem wszelkich praw natury

Zunifikowane Pole Świadomości źródłem wszelkich praw natury

Najbardziej niezrozumiałe jest, że możemy ten świat zrozumieć - Albert Einstein ... czytaj całość
Wędrówka Układu Słonecznego po Galaktyce

Wędrówka Układu Słonecznego po Galaktyce

Każdy powinien mieć szerszy obraz tego jak działa wszechświat i nasze miejsce w nim. To podstawowa ludzka potrzeba; w dodatku umieszcza to nasze obawy w pewnej perspektywie - Stephen Hawking ... czytaj całość
Quo  vadis świecie?

Quo vadis świecie?

Im bar­dziej da­na cy­wili­zac­ja zro­zumie, że jej ob­raz świata jest fik­cją tym wyższy jest jej po­ziom nauki - Albert Einstein... czytaj całość
< Wstecz 1 Dalej >