Bochenia
Bochenia » W kierunku mądrości

W kierunku mądrości

Różne, współczesne i starożytne metody dojrzewania do Mądrości. Mądrość jako cel i sens życia. Fizyczne i duchowe ścieżki wspomagające odkrywanie samego siebie. Poszukiwanie autorytetów i ich naśladownictwo czy własny niezależny rozwój w kontakcie z Nadświadomością w poszukaniu i rozwijaniu samego siebie.
 Zunifikowane Pole Świadomości źródłem wszelkich praw natury

Zunifikowane Pole Świadomości źródłem wszelkich praw natury

Najbardziej niezrozumiałe jest, że możemy ten świat zrozumieć - Albert Einstein ... czytaj całość
Wędrówka Układu Słonecznego po Galaktyce

Wędrówka Układu Słonecznego po Galaktyce

Każdy powinien mieć szerszy obraz tego jak działa wszechświat i nasze miejsce w nim. To podstawowa ludzka potrzeba; w dodatku umieszcza to nasze obawy w pewnej perspektywie - Stephen Hawking ... czytaj całość
Quo  vadis świecie?

Quo vadis świecie?

Im bar­dziej da­na cy­wili­zac­ja zro­zumie, że jej ob­raz świata jest fik­cją tym wyższy jest jej po­ziom nauki - Albert Einstein... czytaj całość
Dlaczego boimy się wolności?

Dlaczego boimy się wolności?

Szczęście nie jest dziełem przy­pad­ku, ani da­rem bogów. Szczęście to coś, co każdy z nas mu­si wyp­ra­cować dla sa­mego siebie - Erich Fromm... czytaj całość
W poszukiwaniu największych tajemnic Wszechświata

W poszukiwaniu największych tajemnic Wszechświata

Wszechświat jest księgą na­pisaną w języ­ku matematyki- Galileo Galilei ... czytaj całość
W poszukiwaniu równoległego wszechświata

W poszukiwaniu równoległego wszechświata

Wiara jest w gruncie rzeczy smutną koniecznością. Gdybyśmy mogli mieć wiedzę, nie potrzebowalibyśmy mieć wiary. Rzecz w tym, że nie możemy mieć wiedzy. Są rzeczy, które przerastają możliwości ludzkiego rozumu. Jest światło, które oślepia. Tak jest z Bogiem - Józef Tischner ... czytaj całość
Burkhard Heim - geniusz, fizyk, prorok

Burkhard Heim - geniusz, fizyk, prorok

Nauka nie ma żadnej ojczyzny, gdyż wiedza ludzka obejmuje cały świat - Ludwik Pasteur... czytaj całość