Bochenia
Bochenia » Świat od Wewnątrz » 2017 » Kwiecień » Mapy Świadomości

Mapy Świadomości

Mapy Świadomości Kto wierzy w obecność dobra w drugim człowieku, rozbudza je w nim-Jean-Paul Sartre:

linia

Każdy z nas funkcjonuje na jakimś określonym poziomie świadomości, choć nie zawsze prawidłowo ją definiujemy, czy też wyczuwamy jednoznacznie jej sens. Czym zatem  jest świadomość, jak ją poznać, zdefiniować, rozwinąć czy nawet zmierzyć?
Świadomość z języka łacińskiego to conscientia, pochodzi od słów „con” – „z” i „scientia” – „wiedza”. „Conscientia” oznacza wiedzę dzieloną z kimś, często wiedzę tajną, dzieloną pomiędzy konspiratorami, jednak w metaforycznym sensie oznacza „wiedzę dzieloną z samym sobą”, wskazując na intymny, dostępny jedynie dla doświadczającego, charakter świadomego doświadczenia.

Podczas długotrwałych badań nad reakcją mięśni ludzkich na bodźce fizyczne np. korzystne suplementy odżywcze– zwiększały siłę pewnych mięśni używanych jako wskaźnikowe, podczas gdy nieprzyjazne bodźce sprawiały, że mięśnie te nagle słabły. Na tej podstawie powstał wniosek, że na poziomie znacznie poniżej pojęciowej świadomości ciało „wiedziało”, i było w stanie zasygnalizować to w teście mięśniowym, co było dla niego dobre, a co złe.

Wyników testów obserwowanych przez wielu lekarzy i badaczy pokazały całkowitą niezależność od systemów wierzeń, osobistych opinii, rozsądku czy logiki badanych. Odpowiedzi w teście kinezjologicznym okazały się być przekonujące w różnych kulturach i populacjach oraz niezmienne z upływem czasu. W oparciu o te badania dr Georg Goodheart. zapoczątkował nową specjalność, którą nazwał kinezjologię behawioralną. Dalszy, pogłębiony sens  tej dziedzinie nauki nadał wybitny amerykański naukowiec, dr medycyny, psycholog i psychiatra dożywotny członek Amerykańskiego Towarzystwa Psychiatrycznego Dawid Howkins.

zdjecieW 1975r. dr Dawid Hawkins rozpoczął badania nad kinezjologiczną reakcją na prawdę i kłamstwo. Jego wieloletnie badania z udziałem tysięcy osób potwierdziły, że reakcja kinezjologiczna odzwierciedla zdolność ludzkiego organizmu do odróżnienia nie tylko bodźca pozytywnego od negatywnego, ale też anabolicznego (ulepszającego życie) od katabolicznego (pochłaniającego życie) oraz, co najbardziej doniosłe, prawdę od fałszu!

W miarę dalszych badań, wykorzystując test kinezjologiczny, dr Hawkins stworzył sposób tzw. kalibracji relatywnej prawdy, dzięki której stanowiska intelektualne, wypowiedzi, czy ideologie mogły zostać sklasyfikowane na skali od 1 do 1000. Liczby określające kalibracje nie odzwierciedlają wzrostu arytmetycznego, lecz logarytmiczny. Dla przykładu: poziom 300 nie jest podwojeniem poziomu 150 lecz oznacza wykładnik log. potęgi liczby dziesięć (10300). Niewielki wzrost o kilka punktów reprezentuje zatem znaczny wzrost mocy.

Miliony wykonanych kalibracji, które potwierdziły to odkrycie, ujawniły warstwowy rozkład poziomów mocy w relacjach ludzkich, odsłaniając niezwykłe rozróżnienie między mocą a siłą oraz ich odpowiednimi jakościami. To z kolei doprowadziło do wszechstronnej reinterpretacji ludzkiego zachowania, mającej wskazać te niewidzialne pola energii, które je kontrolują.

Wyniki badań Hawkinsa wskazują na to, że ludzkim zachowaniem kierują potężne wzorce energetyczne. To, co się ukazało, to schematy „pól energii”, które były aspektami samej świadomości, niezależnymi od indywidualnych tożsamości. Możemy zatem założyć istnienie nieskończonego pola nieskończonego potencjału, samej świadomości, w której zawarte jest pole atraktorowe o potężnej mocy, porządkując całe ludzkie zachowanie w to, co jest wrodzone „człowieczeństwu”. W obrębie ogromnego pola atraktorowego znajdują się mniejsze pola, o stopniowo zmniejszającej się energii i mocy. One z kolei kontrolują zachowania, tak że definiowalne schematy są zgodne we wszystkich kulturach i w czasie na przestrzeni całej ludzkiej historii. Interakcje między wahaniami pól atraktorowych składają się na historię cywilizacji i ludzkości. Badania Hawkinsa są zgodne z hipotezą „pól morfogenetycznych” Ruperta Sheldrake’a oraz z holograficznym modelem funkcjonowania mózgu Karla Pribrama.

MAPA ŚWIADOMOŚCIprzewodnik ku wyższym poziomom świadomości
Gdy przyjrzymy się mapie świadomości, stanie się jasne, że wykalibrowane poziomy są skorelowane z okre¬ślonymi procesami świadomości – emocjami, postrzeganiem czy postawami, światopoglądami i przekonaniami duchowymi.

zdjecie

Jest to tabela, która poglądowo pokazuję Poziomy Świadomości, jakie musi przejść jednostka, do tego stanu, który nazywa się Oświeceniem. Kalibracje od 20 – 200 należą jeszcze do strefy ego, czyli są warunkowane przez wydarzenia stricte dotyczące świata zewnętrznego i potrzeby posiadania, która rzekomo ma dać szczęście. W tym miejscu chciałbym zachęcić do lektury książki „Przekraczanie poziomów świadomości”, gdzie każdy poziom jest opisany w sposób bardzo szczegółowy.

Na poziomach poniżej 200
podstawowym impulsem jest dążenie do przetrwania, pomimo że na samym dole skali, czyli w sferze beznadziei i depresji, brakuje nawet tego bodźca. Poziomy Strachu i Złości, znajdujące się wyżej, charakteryzują się egoistycznymi pobudkami, biorącymi się z popędu do osobniczego przetrwania. Na poziomie Dumy motyw przetrwania może ulec rozszerzeniu, obejmując także przetrwanie innych. W miarę jak przekroczy się linię graniczną pomiędzy negatywnymi i pozytywnymi aspektami Odwagi, dobrobyt innych ludzi staje się coraz bardziej istotny. Zanim osiągnie się poziom 500, szczęście innych jawi się już jako podstawowa siła motywacyjna. Poziomy powyżej 500 charakteryzują się zainteresowaniem uważnością duchową, tak w przypadku samego siebie, jak i reszty ludzi, a w miarę zbliżania się do 600 dobro ludzkości i dążenie do osiągnięcia oświecenia stają się najważniejszymi celami. Od 700 do 1000 życie zostaje poświęcone zbawieniu całej ludzkości. Poziom 1000, będący najwyższym możliwym polem energii w ludzkiej sferze w dziejach świata osiągany był jedynie przez niewielu, określanych mianem Wielkich Wcieleń (założycieli głównych religii świata jak Jezus Chrystus, Budda, Zaratustra czy Krishna). Doznali oni oświecenia przez Boską Obecność, która zastąpiła ich liniowy, ograniczony, przeciętny ludzki umysł przez nieliniową Rzeczywistość.

Już samo zastanowienie się nad tą mapą może wzbudzić ogromny przypływ empatii dla całego życia, we wszystkich jego formach. Jeśli przyjrzymy się rzekomo mniej „chwalebnym” posta-wom emocjonalnym, uświadomimy sobie, że nie są one ani dobre, ani złe. Sądy moralne są jedynie funkcją światopoglądu, wynikają z niego. Możemy na przykład dostrzec, że osoba na poziomie Żalu, który jest wykalibrowany na niskim poziomie energii 75, znajdzie się w o wiele lepszym położeniu, jeśli wzniesie się na poziom Złości, wykalibrowany na 150. Złość, sama w sobie będąca destruktywnym uczuciem, wciąż pozostaje niskim stanem świadomości, jednakże – jak pokazuje historia dziejów – Apatia potrafi uwięzić całe subkultury, jak i jednostki. Jeżeli osoby, ogarnięte poczuciem beznadziei, mogą zechcieć czegoś lepszego (Pożądanie, 125), a następnie przy pomocy energii Złości na poziomie 150 rozwinąć Dumę (175), mogą wtedy być zdolne do sięgnięcia po Odwagę, wykalibrowaną na 200 i posuwać się w kierunku ulepszenia ich własnych lub ogólnoludzkich warunków.
I na odwrót, osoba, która osiągnęła już nawykowy poziom bezwarunkowej Miłości, będzie traktować wszystko, co znajduje się poniżej, jako nie do zaakceptowania. Ludzie, znajdujący się dużo niżej na skali świadomości, mogą odbierać te same postawy jako dopuszczalne i nawet otwarcie stawać w obronie ich słuszności. W miarę jak zwiększa się rozwój indywidualnej świadomości, postęp staje się samonapędzający i samokorygujący, sprawiając, że samodoskonalenie staje się sposobem na życie.

Przez 20 lat wykonywania podobnych kalibracji, dr Hawkins był w stanie przeanalizować pełne spektrum poziomów ludzkiej świadomości, rozwijając fascynującą mapę geografii doświadczeń człowieka. Ta „anatomia świadomości” oddaje kształt całej ludzkiej kondycji, pozwalając na wykonanie obszernej analizy emocjonalnego i duchowego rozwoju jednostek, społeczeństw i rasy ludzkiej w ogóle. Daje nam nie tylko nowe zrozumienie ludzkiej podróży we wszechświecie, ale też pokazuje nam miejsce, w którym my sami i nasi bliźni znajdujemy się na drabinie duchowego oświecenia, oraz odnośnie naszej własnej, osobistej podróży do stania się tym, kim moglibyśmy się stać.

Na podstawie literatury wg. Dawida HowkinsaKomentarze (0)

Napisz komentarz

Tytuł Twojego komentarza
Twoje Imię lub Pseudonim
Twój email
Twój Komentarz
Wpisz tekst po prawej
Jeśli Twój komentarz nie pojawi się od razu po wysłaniu, to znaczy, że został skierowany do moderacji i najprawdopodobniej pojawi się w najbliższym czasie. Przepraszamy za utrudnienie. Pamiętaj, że wszelką ewentualną odpowiedzialność za zamieszczone komentarze biorą ich autorzy. REGULAMIN KOMENTARZY