Bochenia
Bochenia » Świadomość Duchowa » 2019 » Kwiecień » Ciało i duchowa energia człowieka

Ciało i duchowa energia człowieka

Ciało i duchowa energia człowieka Dzisiaj coraz częściej mamy do czynienia z kryzysem osobistej energii. Ten kryzys energetyczny objawia się jako chroniczne zmęczenie i zmniejszona produktywność. Niski poziom energii sprawia, że ​​nie jesteśmy w stanie osiągnąć naszych celów i radzić sobie w trudnych warunkach.

Każdy z nas od urodzenia ma pewien poziom energii niezbędny do życia. I ta ilość energii jest wystarczająca, aby prowadzić godne życie. Ale z powodu braku odpowiedniej kultury ludzie tracą to bogactwo.
Sprawdźmy, czy mamy tą moc? Czy możemy zmienić świat, a jeśli tak, to w jakim kierunku? Brak energii jest poważną barierą dla dobrego samopoczucia.

linia

Każdy z nas jest energiczną osobą. Niektórzy mogą być słabym negatywem, inni silną pozytywną osobą energetyczną. Naukowcy od dawna udowodnili, że wszystko składa się z energii.
Ludzka energia składa się z dwóch rodzajów energii: fizycznej i duchowej.
Ciało zależy od środowiska, jego czystości, ludzi, z którymi się komunikujemy. Duchowa, wewnętrzna energia jest duchowym światem osoby, która składa się z jego myśli, doświadczeń i emocjonalności. Czystość myśli i działań daje nam pozytywną mocną energię.
Poniżej przeczytasz wszystko o ludzkiej energii.

ZNAKI ENERGII LUDZKIEJ


zdjecieWiele osób ma oznaki silnej energii i każda osoba, która jest blisko nośnika takiej energii, jest w stanie je odczuć. Przejawiają się one również w cechach charakteru i zachowaniu takich ludzi, charakteryzują się charyzmą, zaangażowaniem, samodzielnością, wysoką duchowością i wieloma innymi, co wskazuje na ich wysoki potencjał energetyczny.
Potencjał energetyczny, jaki posiada człowiek, to jego zdolność do generowania własnej energii, gromadzenia i pochłaniania jej z zewnątrz, a także racjonalnego jej wykorzystania. Korzystanie z energii dla dobra osoby daje podwójny ładunek zwrotny, a zatem gromadzi siłę. Wytwarzając negatywne emocje, popełniając negatywne działania, człowiek traci siłę, a zatem także zdrowie.
Dając, czyniąc szczere dobre uczynki, również otrzymujemy. Dostajemy wewnętrznie. Więc nasze zdrowie będzie kompletne, a życie radosne i szczęśliwe. Harmonijna osoba jest szczęśliwą osobą i zawsze dobrze jest być w jej towarzystwie.

zdjeciePewna siebie, szczęśliwa osoba promieniuje specjalną silną energią, ładując przestrzeń wokół pozytywem. Silna energia osoby - akumulator dla ludzi wokół i przestrzeń wokół. Wszystko kwitnie obok osoby o silnej pozytywnej energii.
Jeśli ktoś ma silną pozytywną energię, inni ludzie czują się komfortowo obok niego. Tylko dzięki wpływowi biopola osoba taka może pozytywnie wpływać na innych ludzi. Jednocześnie osoba z ujemną energią powoduje stan całkowicie przeciwny. Osoby w jego pobliżu odczuwają dyskomfort, niepokój, depresję, osoby o słabej energii mogą czuć się źle.
Zgodnie z ich potencjałem energetycznym, ludzi można podzielić na kilka typów. Typy te różnią się między sobą zdolnością do wytwarzania, gromadzenia i dawania energii i dzielą się na ludzi o złej energii i ludzi o dobrej energii.

RODZAJE ENERGII LUDZKIEJ:


Lustra energetyczne

zdjecieZarówno pozytywna, jak i negatywna energia, skierowana na osobę lustrzaną, zawsze powraca do podmiotu, który ją kieruje. Oznacza to, że ma tendencję do odbijania energii. Takie właściwości energii, które są nieodłączne dla niektórych ludzi, mogą być wykorzystywane z wielką skutecznością w celu ochrony przed negatywną energią, w tym przed jej ukierunkowanymi przepływami.
Człowiek lustrzany czuje się dobrze dla innych ludzi, gdy odbija dobrą energię a jeśli musi odbijać negatywną energię będąc blisko jej nosiciela, natychmiast rozumie, kto jest przed nim i stara się nie kontaktować z tą osobą. Jednak właściciel negatywnej energii, na poziomie podświadomości, stara się unikać takich „luster”, ponieważ jego negatywny ładunek nie wpływa na niego najlepiej, aż do dolegliwości i różnych chorób.
Dla osoby, która ma pozytywną energię, przeciwnie, komunikacja z osobą lustrzaną jest zawsze przyjemna, ponieważ odbita pozytywna energia wraca do właściciela, napełniając go nowymi pozytywnymi emocjami. Jeśli chodzi o „zwierciadło”, stwierdzając, że osoba, która się z nim komunikuje, jest nosicielem pozytywnej energii, będzie nadal chętnie kontaktował się z taką osobą i zawsze będzie utrzymywał z nim dobre relacje.

Pijawki energetyczne.

Jest wielu takich ludzi na całym świecie i prawie każdy z nas musi komunikować się z nimi każdego dnia. Mogą to być dobrzy znajomi, krewni kolegi z pracy W zasadzie „pijawki energetyczne” są takie same jak „wampiry energetyczne”. Oznacza to, że są to ludzie, którzy mają problemy z uzupełnianiem energii, a najłatwiejszym sposobem na wzmocnienie ich energii jest „trzymanie się” innych ludzi, od których po prostu pobierają swoją energię (siłę życiową).
zdjeciePijawki energetyczne są agresywne i trwałe, emitują złą energię człowieka, ich metoda pompowania energii od potencjalnych ofiar jest prosta - starają się stworzyć sytuację konfliktu, rozpocząć kłótnię lub spór, w niektórych przypadkach nawet upokorzyć osobę. Po tym, ich stan zdrowia drastycznie się poprawia, stają się ożywione i odczuwają przypływ siły, ponieważ są wystarczająco karmione przez czyjąś energię.
Osoba (dawca), która była narażona na atak „pijawki energetycznej”, wręcz przeciwnie, czuje się pusta, przygnębiona, w niektórych przypadkach pojawiają się różne dolegliwości, a istnienie takich ludzi to stała obecność darczyńców wokół nich, próbują pozostać blisko takich ludzi, trzymając się ich pole energetyczne.

Ściany energetyczne.


zdjecieŚciana energetyczna to osoba o silnej energii. Inni nazywają takich ludzi „nieprzeniknionymi”. Wszelkie kłopoty odpływają od nich jak z betonowej ściany. Ale w takiej nieprzenikalności jest negatywna strona, negatywna energia, która odbija się od nich, nie we wszystkich przypadkach powraca do osoby, która ją wysłała, ale do tych ludzi, którzy w danej chwili są bliscy „nieprzeniknionej”.

Klejenie energii.


Tacy ludzie, nawet gdy po raz pierwszy się spotykają, zaczynają wypluwać strumień negatywnej energii, nie czekając nawet na pytanie, przedstawiając wszystkie negatywne rzeczy, które się w nich zgromadziły. Podobnie jak pijawki, nie pobierają energii bezpośrednio. Ale starają się także przeniknąć do przestrzeni życiowej innych ludzi i pozostać w niej tak długo, jak to możliwe.
zdjeciePodobnie jak pijawki, klejenia to ludzie o niskiej, złej energii, mają tendencję do narzucania się, zawsze tam, nieustannie do wykonywania połączeń telefonicznych, szukania spotkań i kontaktów, proszenia o radę. Jednak później, w razie jakichkolwiek trudności, obwiniają tych, z którymi byli bliscy, o wszystko, co dzieje się w ich życiu, a zatem, bez prowokowania sytuacji konfliktowych, „klejenia energii” otrzymują czyjąś energię, w formie sympatii, jakiejś moralnej pomocy, porady. To znaczy, narzucając się innym ludziom i pośrednio zmuszając ich do nawiązania kontaktu, są zasilani energią tych ludzi, ale ludzie, którzy się z nimi komunikują, nie cierpią tak mocno, jak gdyby komunikowali się z wampirami energii.

Absorbery energii.

zdjecieW tym charakterze mogą być zarówno akceptanci, jak i darczyńcy. Tacy ludzie są bardzo wrażliwi, mają przyspieszoną wymianę informacji o energii. Uwielbiają wchodzić w czyjeś życie i próbować wpływać na czyjąś energię z wyraźnym pragnieniem pomocy. Takie osoby można wyróżnić na dwa rodzaje:
Pierwszy typ obejmuje tych, którzy pochłaniają zarówno energię negatywną, jak i pozytywną. Obrażony bez powodu, ale szybko zapomina o obrazie.
Ludzie drugiego typu przyjmują dużo negatywnej energii i dają nie mniej pozytywne. Aktywnie zagłębiają się w problemy ludzi i mają pozytywny wpływ na biopole osób wokół nich, ale ich przyspieszona wymiana negatywnie wpływa na samych siebie.

Energia Samoyedy.

Ten typ ludzi wydaje się być skupiony na swoich doświadczeniach. Są zamknięte i celowo nie chcą komunikować się z innymi ludźmi, nie wiedzą, jak redystrybuować energię dla siebie i jednocześnie tworzyć ogromne rezerwy energii negatywnej.

Rośliny energetyczne.

zdjecieTen typ ludzi ma wrodzoną właściwość dawania energii, to znaczy, w rzeczywistości, są dawcami energii. Nadmierna ciekawość jest charakterystyczna dla tego typu ludzi. Ta cecha sprawia im wiele kłopotów, powodując niezadowolenie, a nawet gniew wielu ludzi.

Filtry energii.

zdjecieFiltr energii to osoba o silnej energii, która może przejść przez dużą ilość energii zarówno pozytywnej, jak i negatywnej. Wszystkie informacje zaabsorbowane przez nią w przetworzonej formie wracają do oryginalnego źródła i niosą już zmienioną opłatę. Cały negatyw pozostaje na filtrze, do którego dodaje się dodatnią energię. Tacy ludzie są często odnoszącymi sukcesy wrodzonymi dyplomatami, psychologami, rozjemcami.


Mediatorzy energii.

Posiadaj doskonałą wymianę energii. Dobrze odebrana energia, ale nie może wytrzymać negatywnych efektów energetycznych. Na przykład pewne negatywne informacje zostały udostępnione takiej osobie, przenosząc w ten sposób część negatywnej energii. Nie będąc w stanie poradzić sobie z wynikającą z tego negatywną energią, osoba przekazuje informacje dalej. To samo dzieje się w przypadku przekazywania pozytywnych informacji. Ten rodzaj „mediatora energii” jest nieodłączny dla bardzo wielu ludzi.

Rozważając główne rodzaje energii właściwe człowiekowi, można zrozumieć, że różni ludzie mają inną bioenergię. Nawet negatywna lub pozytywna energia osoby z kolei może być podzielona na różne typy. Na tej podstawie możemy powiedzieć, że każda osoba, biorąc pod uwagę rodzaj swojej energii, ma swoje specyficzne możliwości, własny potencjał energetyczny i własne specyficzne cechy. Energia determinuje i wpływa na relacje człowieka z innymi ludźmi i otaczającym go światem.
zdjecieOsoba, która ma negatywną, negatywną energię, jest zła dla wszystkiego, co go otacza, łącznie z ludźmi, którzy są blisko niego, zawsze ma kłopoty. Nie jest w stanie żyć w harmonii ze światem zewnętrznym, a nawet ze sobą.
Wpływ energii na człowieka w dużej mierze determinuje jego codzienne życie. Jeśli energia jest pozytywna, wówczas życie człowieka przebiega w sposób harmonijny, ma pozytywny wpływ na innych. Od niego nie można oczekiwać złośliwości, oszustwa, sztuczki lub innych negatywnych przejawów. Jest otwarty, zrozumiały i wzbudza zaufanie do innych ludzi.
Wpływ energii na osobę emanującą z nośnika negatywnej energii, przeciwnie, może zaszkodzić innym ludziom. Wszakże negatywna energia jest nieodłączna dla podstępnych, zależnych, nieprzyjaznych, agresywnych ludzi, a ta negatywność często przejawia się w komunikacji z innymi i nie przynosi im nic dobrego.
Głównymi znakami ludzi z silną, pozytywną energią jest ich pragnienie życia w harmonii ze światem zewnętrznym i bliskimi im ludźmi. Są czystymi, szczerymi ludźmi o silnym rdzeniu.
Oszczędzamy energię, gdy jesteśmy absolutnie spokojni i skupieni, jak to tylko możliwe. Utrzymując stałą świadomość, możemy uzyskać kontrolę nad naszymi reakcjami i nauczyć się jak najbardziej efektywnie wykorzystywać energię.
Silna ludzka energia to gwarancja zdrowia i harmonii życia!

Tłumaczone z języka rosyjskiegoKomentarze (0)

Napisz komentarz

Tytuł Twojego komentarza
Twoje Imię lub Pseudonim
Twój email
Twój Komentarz
Wpisz tekst po prawej
Jeśli Twój komentarz nie pojawi się od razu po wysłaniu, to znaczy, że został skierowany do moderacji i najprawdopodobniej pojawi się w najbliższym czasie. Przepraszamy za utrudnienie. Pamiętaj, że wszelką ewentualną odpowiedzialność za zamieszczone komentarze biorą ich autorzy. REGULAMIN KOMENTARZY