Bochenia
Bochenia » Sacrum i profanum » 2010 » Styczeń » Schowane klucze gnozy

Schowane klucze gnozy

Schowane klucze gnozy Faryzeusze i uczeni w piśmie otrzymali klucze gnozy i schowali je. Nie weszli do środka i tych, którzy chcieli wejść, nie wpuścili. Wy natomiast bądźcie roztropni jak węże i czystymi niczym gołębie. (Ewangelia Tomasza, logion 39)

 

linia

sw. Tomasz

Klucze poznania Rzeczywistego ukryte są w licznych księgach mądrości wszystkich religii, kultur i filozofii świata. Stanowią one jednak martwą wiedzę, dopóki nie ujawnią swego znaczenia żywym przykładem zawartego w nich postępowania. Otrzymane klucze zwykle ukrywane są w przepastnych zakamarkach racjonalizmu, wykorzystywane  do władzy, panowania czy manipulacji stosownie do własnych egoistycznych  potrzeb. Tylko wiedza pochodząca z serca rodzi mądrość, symbolizowaną przez węża.  Wiedza serca czyni łagodnym, tkliwym i niewinnym, czego symbolem jest gołąb.

Gnostyk lub mistyk nie grozi piekłem i potępieniem. Dla niego reguły nigdy nie są ważniejsze od współczucia i miłości.  Przemawia on z poziomu niezgłębionej egzystencji, ze źródła wszelkiego życia. Tymczasem myśl ortodoksyjna od dawna powołuje się na prawo kościelne, przepisy, dogmaty, kanony, dekrety soborów i bulle papieskie. W ten sposób ukrywa się prawdziwe klucze …  I dlatego ci, którzy ukryli owe klucze, nie mogli wejść do Królestwa, wzbraniając również dostępu tym, którzy chcieli wejść. Gdzie panuje dogmatyzm, tam nie może rozkwitnąć wiedza serca.

Jezus rzekł: Biada faryzeuszom!. Podobni są do psa, który leży w bydlęcym żłobie: Ani sam nie je, ani nie pozwala jeść  bydłu (Ewangelia Tomasza, logion 102)
To ostre słowa, wypływające z serca przepojonego miłością. Faryzeusze mieszkają również w nas samych . W nas samych czai się normująca i dzieląca świadomość, która wydaje osądy o wszystkim, co możliwe, przez co nie może się przejawiać stan niedzielącego postrzegania i przez co nie możemy wejść do misterium niezgłębionego.

I tak podobni jesteśmy w rzeczy samej do psa, który położył się wygodnie w żłobie dla bydła, podczas gdy gospodarz krząta się jeszcze w oborze. Pies zasypia i nie je karmy dla bydła, nie pozwalając jednak też jeść bydłu.
Ewangelia św. Tomasza zwanego Judaszem Didymusem Bliźniakiem,  odnaleziona w 1945 roku w Nag Hammadi w Egipcie to prawdziwa perła Gnozy. Kryje w sobie starożytną głęboką mądrość wewnętrzną, ezoteryczną wiedzę  nauk samego Mistrza Jezusa, który Mu ją przekazał, gdyż Tomasz Didymus jako jedyny z pośród uczniów doskonałe opanował słyszenie wewnętrzne. Tylko Jemu Jezus powiedział: 
Nie jestem już dłużej twoim mistrzem, ponieważ wypiłeś z kipiącego źródła, które wytrysnęło przeze mnie i cię upoiło.

ewangelia_sw_TomaszaTomasz w swojej ewangelii  pokazuje jak przezwyciężać dwoistość i w ten sposób wejść do Królestwa, zwanego też Królestwem niebieskim. Królestwo to stan świadomości, jest kwestią aktualną, a nie sferą przyszłości, jest naszym jestestwem, naszym pierwotnym i naturalnym obliczem, naszym Podłożem. Królestwo jest tylko w nas i my sami musimy odnaleźć do Niego drogę bez pośredników, których niewiedza tylko oddala nas od Niego. Każdy odpowiedzialny jest za stan swojego Podłoża, za odnalezienie w ciszy umysłu Wewnętrznego Światła.
Światło jest w człowieku światła, i rozświetla ono cały świat. Jeśli nie świeci wtedy panuje ciemność (Ewangelia Tomasza, logion 24)

Ewangelia Tomasza, wchodząca w skład cyklu Tomasza, jest najbardziej wnikliwym i kompletnym spośród rękopisów znalezionych w Nag Hammadi. Zawarte w niej mądrości Jezusa wykazują bliskie powiązania z wiedzą Wschodu. Trudno nawet zrozumieć poszczególne logiony  nie mając skojarzeń z licznymi koanami mądrości Wschodu. Uczeń rozumie wówczas, gdy już jest gotowy do przyjęcia Wiedzy – Gnozy, tak jak to było z Tomaszem. „ Gdy poznacie samych siebie, będziecie poznani i będziecie wiedzieć , że jesteście synami Ojca żywego. Jeśli siebie nie poznacie, pozostaniecie w nędzy i sami będziecie nędzą”

Upłynęło już 65 lat od pierwszych fascynacji odkryciem 114 logionów (wypowiedzi Jezusa) a około 2 tyś lat od ich napisania a człowiek w ewolucji świadomości duchowej nadal pozostał w głęboko zakorzenionej ortodoksji jak za czasów pogromu Manichejczyków i Katarów. Klucze gnozy otrzymano, a następnie je ukryto. Już u Piotra klucze te przeistoczyły się w klucze władzy i spłycenia. Nie przypadkiem nazywa go Jezus człowiekiem małej wiary, ponieważ nie był w stanie chodzić  po wodzie (Mt 14, 22-33) i potrzebował jeszcze ręki zewnętrznego nauczyciela. Piotr wciąż nie panował nad manifestacją swojej egzystencji, nadal nie potrafił jej zgłębić, nie dysponował jej wystarczającym  wglądem i dla tego nie potrafił chodzić po wodzie. Owa mała wiara wywołuje w Piotrze stan dwoistości. W przeciwieństwie do Tomasza, który był niewierzącym, bo już wiedział. Niewierzącemu Tomaszowi powierzono tajemne słowa Jezusa, ponieważ on, będąc duchowo spokrewniony z Jezusem (bliźniak), przezwyciężył dwoistość i stał się samotnym w jedności.Komentarze (4)

Schowane klucze gnozy - Gdy poznacie samych siebie....

Napisane przez Laki, 30 July 2010
Warte uwagi, choć tekst bardzo trudny. Faktycznie trzeba trochu przebudzenia by zajarzyć. Czemu powszechnie nie jest znana Ewangelia Tomasza? Czyżby hierofanci jej jeszcze nie zrozumieli?

Z Nowego Testamentu

Napisane przez Edek, 16 January 2011
hrześcijanie nie znają jeszcze prawdy o reinkarnacji, bo nie nadszedł jeszcze czas lub prawda została ukryta. Ale: Jn16:12-13 -Jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale teraz /jeszcze/ znieść nie możecie. Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy. Bo nie będzie mówił od siebie, ale powie wszystko, cokolwiek usłyszy, i oznajmi wam rzeczy przyszłe; Doktryny transmigracji sekretnie nauczano od najdawniejszych czasów w małych grupach ludzi, jako tradycyjnej prawdy, która nie powinna być wyjawiona. [Św. Hieronim "List do Demetriadesa"]

transformers games

Napisane przez hiptcheenny, 31 August 2011
dzięki dobre dla temacie

Klucze poznania

Napisane przez Edyta, 25 October 2015
Ciekawy cytat Jezusa z ew. Sw. Tomasza tak bardzo pasujący do współczesnych nam czasów, że aż wierzyć się nie chce jak genialny był Jezus w swoim wglądzie w psychologię głębi współczesnych Mu ludzi a zarazem tych, którzy po nich przyjdą. A oto ten cytat" "Stanąłem w środku świata i objawiłem się im w ciele. Znalazłem ich wszystkich pijanych. Nie znalazłem nikogo wśród nich spragnionego, a dusza moja bolała nad synami ludzkimi, gdyż są ślepi w swych sercach i nie przejrzą, że pustymi przyszli na świat i starają się wyjść z tego świata pustymi. Teraz jednak są pijani. Gdy odrzucą swoje wino, wtedy będą pokutować”.
 

Napisz komentarz

Tytuł Twojego komentarza
Twoje Imię lub Pseudonim
Twój email
Twój Komentarz
Wpisz tekst po prawej
Jeśli Twój komentarz nie pojawi się od razu po wysłaniu, to znaczy, że został skierowany do moderacji i najprawdopodobniej pojawi się w najbliższym czasie. Przepraszamy za utrudnienie. Pamiętaj, że wszelką ewentualną odpowiedzialność za zamieszczone komentarze biorą ich autorzy. REGULAMIN KOMENTARZY