Bochenia
Bochenia » Ogłoszenia » Wydarzenia » 2013 » Ważny film do nagłośnienia: BOJKOT NASION GMO

Ważny film do nagłośnienia: BOJKOT NASION GMO

logoWażny film do nagłośnienia: BOJKOT NASION GMO
http://youtu.be/ZpFlalosI5A

Szanowni Państwo,


od 28 stycznia 2013 są w sprzedaży nasiona GMO!

Ustawa o nasiennictwie i rozporządzenia, które weszły w życie 28 stycznia 2013, zakazują wprawdzie uprawiania GMO, ale BRAK jest ZAKAZU SPRZEDAŻY genetycznie zmodyfikowanego materiału siewnego (chodzi o kukurydzę MON 810 i ziemniaki Amflora).
W dodatku ustawa POWAŻNIE ogranicza dostęp do tradycyjnych nasion a  rząd PO&PSL nie przewiduje zwiększenia zatrudnienia w państwowych służbach odpowiedzialnych za kontrolę realizacji rozporządzeń, jak też zwiększenia środków na działania kontrolne.

Od naszej aktywności zależy czy na wiosnę pojawią się uprawy GMO.
Rolnicy są nieświadomi zagrożeń GMO i nie czytają, podobnie jak wielu z nas, tego co napisane jest małymi literami na opakowaniach.

Tutaj www.gmo.icppc.pl są do ściągnięcia plakaty i ulotki.
UWAGA! Te same materiały wydrukowane można też dostać u nas.
Prosimy o PILNĄ pomoc w rozpowszechnieniu tych materiałów poprzez internet oraz poprzez rozwieszanie we wsiach.

Ważny film do nagłośnienia: BOJKOT NASION GMO
http://youtu.be/ZpFlalosI5A

Serdecznie pozdrawiamy,

Jadwiga Łopata i Julian Rose