Bochenia
Bochenia » Ogłoszenia » Wydarzenia » 2013 » Przegląd Listów z daleka, nr 94

Przegląd Listów z daleka, nr 94

logoLeokadia Komaiszko, poetka, dziennikarka, literatka, fotografik. Stworzyła, redaguje i wydaje „Listy z daleka”, czasopismo Ogólnoświatowego Korespondencyjnego Klubu Emigrantów (1996), które zostało włączone do Biblioteki Klasycznych Tekstów Literatury Świata, realizowanej w ramach projektu UNESCO.

Przegląd Listów z daleka, nr 94
Numer ukazał się w sierpniu 2013

•    Na zdjęciu: Litwa – Wilno. Spotkanie poetów w podwórku domu Adama Mickiewicza. Fot. ze zbiorów „Listów z daleka”.

listy


•    Edytowanie - to trud – artykuł wstępny redakcji „Listów z daleka”
    ...Edytowanie - to trud. Ogromna praca. W „Listach z daleka” kto jak potrafi tak pisze, pisze i mówi po polsku, więc sentymentalnie podchodząc do rzeczy, to jest cud! Zgadzam się z Tobą, Leokadio i tym bardziej doceniam co robisz – napisała do redakcji znana od kilku lat Czytelnikom „Listów z daleka” dr Teresa Podemska-Abt z Australii, literaturoznawca, publicysta, autorka. - Teraz, jeśli krótkodystansowo, to mam Leokadio propozycję dla Ciebie; jeśli chcesz, ale naprawdę jeśli chcesz, bo nie chcę się wpraszać (a mam b. mało czasu jak wiesz), ale z podziwu dla Ciebie, widząc jaki masz piękny stosunek do tego co robisz i do ludzi, którym stwarzasz  możliwość publikowania się, mogłabym przed ostatnim wydrukiem,  wykonać „Listom z daleka” ‘proofreading’,  czyli sprawdzić po Tobie, żeby już na pewno nic się nie schowało, bo widzisz, w pojedynkę trudno skorygować cały numer. Znam tę pracę, wiem ile godzin kosztuje edytowanie. Bywasz czasem chyba tez przemęczona?
     - W czym konkretnie mogę  pomóc, Leokadio? - zapytała dołączając się do inicjatywy Teresy inna osoba związana twórczo z „Listami z daleka”, Barbara Synoracki z Wiednia w Austrii, z wykształcenia magister filologii.
         Tak więc, w nieoczekiwany sposób „Listom z daleka” zaproponowano fachową pomoc edytorską. Takiego rodzaju porywy serc, jak dzisiaj Teresy i Barbary, bezsprzecznie motywują do dalszego zaangażowania na rzecz rozwoju „Listów z daleka”. (…)
     Redakcja „Listów z daleka” dysponuje jeszcze kilkoma honorowymi etatami, a mianowicie: menedżera ds promocji, kolportera, informatyka. Czekamy na Państwa zgłoszenia.

•    Czyja kultura jest lepsza?
          … I w końcu już nie wiem, jak właściwie lepiej funkcjonować w krajach, do których się emigrowało; trzymać się naszej słowiańskiej kultury czy tez zaaprobować bez wahania obyczaje przybranego kraju?.. - pyta na łamach „Listów z daleka” korespondentka Jadwiga, opowiadając przy okazji historię z własnego życia.

•     Ciekawostki sydnejskie. Teresa Dębek z Australii przybliża nam uroki dalekiego od Europy miasta Sydney, miejsca swego zamieszkania.

•    O ks. Sarbiewskimzwanym Horacym z Mazowsza
opowiada Halina Ewa Olszewska z Polski. ...Był wybitnym polskim zarazem europejskim poetą baroku i laureatem najważniejszej wówczas nagrody literackiej świata, a dziś w ojczyźnie jest zapomniany.(...)

•    POLNISCHER SOMMER
czyli : Polskie lato w Niemczech
       ...W północnoniemieckiej krainie Schleswig-Holstein odbywa się cykliczny festiwal pod nazwą Kultursommer, poświęcony co roku kulturze innego kraju.. – autorka reportażu jest Maria Duszka z Polski.

•     Powiązany z Kresami

     ...Dymitr Szostakowicz (1906-1975) to kompozytor, pianista, pedagog, często uważany za największego symfonika XX wieku.  Warto pamiętać, że jego dziadek Bolesław Szostakowicz był Polakiem z Wilna... - dzieje tego niezbyt znanego w zachodnim  świecie artystycznym muzyka przybliża nam Joanna Mirota z Holandii.

•    60 lat      „Kuriera Wileńskiego”

        60-lecie istnienia obchodził w lipcu br. polski dziennik na Litwie „Kurier Wileński”. To jedyna na kontynencie europejskim polska gazeta codzienna ukazująca się poza Polską i najstarszy polski tytuł prasowy na Litwie, wydawany nieprzerwanie do dzisiaj. W ciągu 60 lat, zmieniając nazwę i przynależność, dziennik zachował ciągłość i tradycję, i tak jak przed laty gazeta pisze głównie o Polakach i dla Polaków mieszkających na Litwie. (…)
Więcej  o tej gazecie poczytamy na stronie 20ej dzisiejszego numeru „Listów z daleka”.

•     Pamięć silniejsza niż czas

   ...Maj na Litwie jest niechybnie jednym z najpiękniejszych okresów w roku. Temperatury są w tym czasie przyjemne, jest zazwyczaj dużo słońca, kwitną jabłonie, bzy, jaśminy. To na maj właśnie, przed dziewiętnastu laty, zostało pomyślane w polskim środowisku wileńskim spotkanie poetów. Była to okazja by przedstawić szerszej publiczności utwory własne oraz przypomnieć o piśmiennictwie wileńskim z lat dawnych, wzniesionym obecnie do rangi polskiej literatury klasycznej. Hołdowano więc niejednokrotnie twórczości Adama Mickiewicza, Ludwika Syrokomli, Czesława Miłosza... - autorką reportażu z XX Festiwalu Poezji pt „Maj nad Wilią” jest Leokadia Komaiszko z Belgii. 

•    Wczoraj, dzisiaj, jutro...
        - refleksje o ludzkim życiu, na podstawie obserwacji przyrody, tutaj afrykańskiego krzewu nazwanego Wczoraj, dzisiaj, jutro, przekazuje Czytelnikom „Listów z daleka” Barbara Kukulska z Republiki Południowej Afryki.

•    O wydarzeniach artystycznych w Nadrenii Północnej – Westfalii  na terenie Niemiec opowiada  autorka Chimera.     Tytuł relacji: Talenty powołane i... nasza emigracja.


•    O tym, że niedługo ukaże się setny numer „Listów z daleka” , a także inne rozważania naszych Autorów i Czytelników, zwiaązane z problemami migracji, znajdziemy na kolejnych stronach prozy czasopisma. Autorzy: Halina Olszewska, Grzegorz Przeszło, Maryja.

•    W dziale Poezji prezentujemy dziś wiersze następujących poetów: Bogumiły Olanieckiej z Hiszpanii, Barbary Synoracki z Austrii, Barbary Orłowski z Niemiec-Brazyli, Danuty Mucha z Polski, Ireny Moll z Niemiec, Grzegorza Przeszło z Polski, Stanisławy Zdrodowskiej z Niemiec, Marii Duszka z Polski, Anny Marii Mickiewicz z Anglii, Zygmunta Prusińskiego z Polski, Iwony Danuty Startek z Polski, Karoliny Kusek z Polski, Leokadii Komaiszko z Belgii,


•    Adam Mickiewicz, z dziejów mniej znanych
.    ...Jedna z legend głosi, iż Adam Mickiewicz przyszedł na świat w karczmie, w połowie drogi między Zaosiem a Nowogródkiem. Od razu po urodzeniu się dziecka wezwana akuszerka przecięła pępowinę noworodka na książce „chcąc go przeznaczyć na rozumnego”... - dobrała informacje specjalnie dla „Listów z daleka” Alina Trywiańska z Francji.

•    W kuchni „Listów z daleka”

        poczytamy o potrawach, które lubil i chętnie w swej twórczości promował poeta Adam Mickiewicz.

•    Poza tym – informacje, ogłoszenia, konkursy.

•    Zapraszamy Pańśtwa i Państwa Znajomych do naszego Klubu
, do współpracy z „Listami z daleka” oraz ich regularnej lektury i promocji. Pamiętajmy iż  w ten sposób promujemy nas samych oraz naszą twórczość a także  rozszerzamy zasięg naszych kontaktów - bardziej lub mniej prywatnych.

•     Kochani Milionerzy, jeśli chcielibyście poprzeć nasze emigracyjne „Listy z daleka”, to bardzo o taki mecenat  prosimy. :)