Bochenia
Bochenia » Ogłoszenia » Wydarzenia » 2013 » II Ogólnopolska Konferencja Naukowa Duchowość a Terapia

II Ogólnopolska Konferencja Naukowa Duchowość a Terapia

II Ogólnopolska Konferencja Naukowa Duchowość a Terapia
Teoria, Historia, Praktyka
logo

We współczesnej praktyce terapeutycznej – zarówno psychologicznej, jak i medycznej – temat duchowości często jest marginalizowany lub w ogóle pomijany.

Ideą konferencji jest namysł nad przyczyną takiego stanu rzeczy oraz nad miejscem i znaczeniem duchowości w szeroko pojętej działalności terapeutycznej: psychoterapii, interwencji kryzysowej, medycynie konwencjonalnej i alternatywnej. Refleksji chcemy też poddać samo znaczenie terminu „duchowość”, to, jak jest ono konstruowane na gruncie różnych teorii, a także - last but not least - jak te teorie mają się do praktyki uwikłanej w kontekst kulturowy, społeczny, czy wreszcie instytucjonalny.

W tym roku odbędzie się druga edycja konferencji. W czasie jej pierwszej odsłony poruszano rozmaite wątki. Prof. Bogdan de Barbaro z Collegium Medicum UJ zastanawiał się nad specyfiką dialogu z pacjentem, dla którego duchowość odgrywa olbrzymią rolę; wskazywał przy tym na delikatny charakter relacji terapeutycznej, która nierzadko odnosi się także do sfery światopoglądowej obu zainteresowanych stron, a dla samego terapeuty stanowi nie lada wyzwanie. O podwójnej roli osoby konsekrowanej i psychoterapeuty mówił ks. dr Jacek Prusak. Dr Zenon Waldemar Dudek, psychiatra i wybitny znawca psychologii analitycznej Junga, wygłosił interesujący wykład, podczas którego wskazywał na szerszy, kulturowy, czy wręcz archetypowy, pryzmat przez który możemy patrzeć na cierpienie i jego paradoksalnie uzdrawiający, przekształcający człowieka, charakter. Dr Hubert Suszek z Uniwersytetu Warszawskiego mówił z kolei o czynnikach leczących w różnych podejściach terapeutycznych odwołujących się do duchowości. Swoje gościnne wykłady wygłosili także tacy krakowscy psycholodzy i badacze jak dr Andrzej Molenda czy dr Paweł Socha - ten pierwszy zresztą, znawca problemu nerwicy eklezjogennej, otworzył naszą konferencję. Pojawiły się także tematy dotyczące zastosowania w terapii technik świadomego śnienia, substancji psycho(e)delicznych w terapii, czy nawet krytyczne rozważania nad scjentologią. Nie zabrakło i refleksji nad myślą Ignacego Loyoli, a niejako z drugiej strony nad terapią reinkarnacyjną Dethlefsena. Ku uciesze co bardziej radykalnych zwolenników ‘twardej nauki’, pojawiło się zagadnienie relacji między neuronauką a duchowością.

Planujemy wydanie recenzowanej książki, która zbierze najciekawsze referaty z pierwszej i drugiej edycji konferencji, a którą wstępnie redagować zgodził się dr hab. Bartłomiej Dobroczyński.
Wszystkie dodatkowe informacje na stronie:
http://duchowosc-a-terapia.blogspot.com/