Bochenia
Bochenia » Ogłoszenia » Wydarzenia » 2010 » Jeśli nie chcesz GMO działaj!!!

Jeśli nie chcesz GMO działaj!!!

''75% WYBORCÓW NIE CHCE GMO - CZY CHCECIE STRACIĆ TE GŁOSY ?'
- Pokojowy protest KOALICJI w Warszawie

KOALICJA POLSKA WOLNA OD GMO organizuje dnia 17 marca (środa) 2010 pokojowy protest w Warszawie. MIEJSCE I GODZINA: Protest odbędzie się pod Sejmem od godz. 14:00 do 16:00

Będziemy domagać się NATYCHMIASTOWEGO wprowadzenia zakazu na uprawy gentycznie zmodyfikowanych ziemniaków i kukurydzy MON 810
oraz odrzucenia nowej ustawy o GMO. To ostatnia chwila, aby działać, zanim wiosną nieświadomi zagrożeń rolnicy wysieją GMO na polskie pola!!

Prosimy wszystkich, którym zależy na zachowaniu Polski wolnej od GMO, o przyłączenie się.

Komisja Sterująca KOALICJI POLSKA WOLNA OD GMO www.polska-wolna-od-gmo.org

 Prosimy o przygotowanie i przyniesienie haseł:

1. NATYCHMIASTOWY ZAKAZ  KUKURYDZY MON810 I ZIAMNIAKA AMFLORA
2. NOWA USTAWA TO WYROK NA POLSKIE ROLNICTWO
3. WSPÓŁISTNIENIE UPRAW GMO I TRADYCYJNEGO ROLNICTWA TO FIKCJA
4. TAK DLA TRADYCYJNYCH NASION! NIE DLA GMO!
5. NOWOCZESNE ROLNICTWO TO ROLNICTWO BEZ GMO
6. WYBIERAMY PRODUKTY BEZ GMO
7. GMO TYLKO DLA SKORUMPOWANYCH NAUKOWCÓW I POLITYKÓW
8. POLSKIE NALEWKI NA ZIEMNIAKCH BEZ GMO :)
9. NIE CHCEMY ZIEMNIAKOW GMO W NASZEJ ZUPIE!
10. EUROPA NIE CHCE GMO, DLACZEGO POLSKI RZĄD CHCE?
11. GMO - RZĄD NIE DBA O LUDZI TYLKO O KONCERNY
12. GMO - TO ZNISZCZONA ZIEMIA DLA NASZYCH DZIECI
13. TWOJE ZYCIE ZALEZY OD USTAWY GMO!
4. DOŁĄCZ DO KOALICJI POLSKA WOLNA OD GMO
15. GMO - BYĆ ALBO NIE BYĆ... WYBRANYM?
16 GŁOSUJ NA ŻYCIE - NIE NA GMO
17. Obywatelu nie daj się GMOić!

 GMO – Genetycznie Modyfikowane Organizmy - Co w tym złego?

- Modyfikacje genetyczne rozprzestrzeniają się na inne rośliny poprzez zapylenie krzyżowe

- Nasiona GMO przenoszone przez wiatr, czy zgubione w transporcie zanieczyszczają uprawy tradycyjne

- Zanieczyszczenie zbiorów ziarnem GM powoduje problemy ze zbytem i utratę wiarygodności producentów tradycyjnej żywności

Niepokojące wyniki badań

- Niektóre badania pokarmowe wykazały niepokojące zmiany u zwierząt karmionych paszą zawierającą GMO

- Obserwowane zmiany dotyczą układu odpornościowego, komórek wątroby i trzustki, nerek, śluzówki przewodu pokarmowego

- Badania na zlecenie rządu Austrii wykazały przejściowe obniżenie płodności w 3-4 pokoleniu myszy karmionych kukurydzą GM

PRAWDA CZY FAŁSZ?

„Rolnicy zawsze produkowali GMO”

Fałsz!
Przed erą inżynierii genetycznej nigdy nie było możliwe przenoszenie genów między gatunkami (np. przeniesienie genu bakterii do komórek roślinnych)

Rolnicy ulepszali odmiany metodami tradycyjnymi, selekcjonując pożądane cechy w kolejnych pokoleniach

Nie wiemy, jakie mogą być odległe skutki modyfikacji genetycznych, gdyż ten eksperyment trwa dopiero około 20 lat

„Uprawy tradycyjne i GMO mogą istnieć obok siebie”

Fałsz!


Strefy buforowe nie chronią przed zapyleniem krzyżowym i przenoszeniem się modyfikacji genetycznych na rośliny tradycyjnych upraw

Nasiona GMO przenoszą się z wiatrem i gubią w transporcie zanieczyszczając uprawy tradycyjne i środowisko

„Uprawy GMO powodują zmniejszenie chemizacji rolnictwa”

Fałsz!

Wprowadzenie odmian opornych na herbicydy spowodowało zwiększone zużycie herbicydów

Zwiększone zużycie środków chemicznych wynika także z rosnącej potrzeby zwalczania superchwastów

 „Uprawy odmian GMO przynoszą większy zysk”

Fałsz
!

Plony odmian GMO są porównywalne do plonów odmian tradycyjnych lub mniejsze

Koszt rolnika jest większy o opłaty licencyjne, ziarno GM jest droższe, w przypadku odmian RR większe jest zużycie i koszt herbicydów

Problemy ze zbytem: rynki europejskie zamykają się na żywność GM, gdyż konsumenci wolą żywość otrzymywaną tradycyjnymi metodami

 „Tylko ciemny polski naród i zacofani rolnicy nie chcą upraw GM”

Fałsz!


Już 7 krajów Unii Europejskiej wprowadziło zakaz upraw GM na swoich polach (Niemcy, Francja, Włochy, Węgry, Grecja, Luksemburg, Austria) a dwa kolejne (Belgia i Irlandia) przygotowują zakazy

Konsumenci w UE nie chcą kupować żywności modyfikowanej genetycznie

 „Jeżeli Polska nie zezwoli na uprawy GM grożą nam wysokie kary finansowe”

Fałsz!


7 krajów europejskich wprowadziło zakaz upraw GMO i UE nie nałożyła na nie kar finansowych

Firma Monsanto wytoczyła proces rządowi niemieckiemu w związku z zakazem upraw kukurydzy MON810 i przegrała

Dlaczego uprawy GMO mają tak dobrą prasę mimo, że jest tak wielki społeczny opór przeciwko uprawom i żywności GM?

- Tylko w 2008 roku firma Monsanto wydała 8,8 mln USD na lobbing

- W 2005 r. firma Monsanto została skazana na 1,5 mln USD kary za przekupstwo indonezyjskiego urzędnika odpowiedzialnego za decyzję o dopuszczeniu do uprawy GM bawełny

- W 2007 r. firma Monsanto została skazana na 19 tyś. USD kary za fałszywą reklamę, w której informowano, że herbicyd Roundup jest biodegradowalny

 Źródło

na podstawie prezentacji, doc. dr hab. Katarzyny Lisowskiej, Absolwentki Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego, doktorat w zakresie nauk biologicznych, habilitacja w specjalności biologia medyczna. Pracownik działu badawczego Centrum Onkologii w Gliwicach.