Bochenia
Bochenia » Ogłoszenia » Wolontariat » 2009 » Pracuj dla Polskiej Akcji Humanitarnej

Pracuj dla Polskiej Akcji Humanitarnej

 na adres internetowy:  nabor@pah.org.pl

    Można zgłosić się na konkretne stanowisko lub wysłać aplikację ogólną. Aktualne ogłoszenia o pracę publikujemy na  stronie internetowej lub za pośrednictwem innych portali internetowych.

W Polskiej Akcji Humanitarnej można pracować przy różnych programach i w różnych działach:

        * program edukacji humanitarnej i rozwojowej;
        * program pomocy uchodźcom i repatriantom;
        * program Pajacyk;
        * program misji zagranicznych;
        * dział PR.

    Biura regionalne PAH znajdują się w Krakowie i Toruniu. Biura regionalne uczestniczą w realizacji programów PAH. Osoby zainteresowane pracą w biurze regionalnym PAH, prosimy, podobnie jak w przypadku pracy w centrali w Warszawie, o złożenie swojej aplikacji na adres nabor@pah.org.pl. Można również złożyć swoją aplikację bezpośrednio do naszych biur regionalnych.

Praca na misjach zagranicznych

    PAH prowadzi misje w Afganistanie, w Autonomii Palestyńskiej, w Sudanie i realizuje projekty w Darfurze.

    Poszukujemy osób z wyższym wykształceniem, bardzo dobrą znajomością języka angielskiego oraz doświadczeniem pozwalającym na samodzielne prowadzenie projektu. W przypadku niektórych projektów konieczne jest posiadanie wykształcenia i doświadczenia kierunkowego, np. rolniczego, budowlanego, finansowego.

    Osoby chcące wyjechać do pracy na misji powinny być dyspozycyjne do wyjazdu na okres minimum roku. Osoby pracujące na misjach zagranicznych PAH koordynują projekty realizowane dla lokalnej społeczności. Do głównych zadań Koordynatorów projektów należy zarządzanie powierzonym projektem, kontrolowanie budżetu, zarządzanie zespołem projektowym, współpraca z beneficjentami pomocy, lokalnymi władzami, donatorami, mediami.

Wolontariat na misjach zagranicznych

    Wolontariusze wyjeżdżający do pracy na misji muszą spełniać warunki takie same, jak pracownicy misji. Szczegółowe wymagania znajdują się w dziale dotyczącym ofert pracy na stronie internetowej PAH. Zapoznaj się z opisami projektów prowadzonych w Afganistanie, w Palestynie, w Sudanie Południowym i Darfurze.


Praktyki i staże

    W PAH nie ma aktualnie programu dotyczącego prowadzenia praktyk lub staży. Możliwe jest odbycie praktyki po uprzednim uzgodnieniu z szefem działu jej zakresu i czasu trwania, odpowiedniego dla danego wydziału uczelni. PAH nie ma możliwości prowadzenia praktyk odpłatnych, ani refundacji kosztów utrzymania i/lub dojazdu praktykanta.