Bochenia
Bochenia » Ogłoszenia » Nauka » 2015 » Międzynarodowa Konferencja: Mózg - Umysł - Religia

Międzynarodowa Konferencja: Mózg - Umysł - Religia

linia

logo

Międzynarodowa Konferencja: Mózg - Umysł - Religia


Termin: 28.02.2015 - 01.03.2015

Organizator: Instytut Religioznawstwa UJ, Koło Naukowe Studentów Religioznawstwa UJ
Strona WWW: www.mur.confer.uj.edu.pl
Kontakt: mozgumyslreligia@gmail.com
 
Zagadnienia konferencji będą obejmowały obszary zainteresowań wspólnych dla neuronauk, kognitywistyki oraz religioznawstwa. Organizatorzy mają nadzieję rozwinąć dyskurs pomiędzy naukami przyrodniczymi a naukami humanistycznymi, ze szczególnym uwzględnieniem szeroko pojętych zjawisk religijnych jako głównego kierunku tych rozważań.
Zapraszamy do nadsyłania abstraktów w języku angielskim. Wszelkie informacje dotyczące procesu zgłoszenia referatu lub posteru na bieżącą edycję konferencji znajdują się na stronie wydarzenia.
Proponowany zakres tematyczny zgłoszeń:
•    antropologia fizyczna a religioznawstwo,
•    kondycja psychosomatyczna a praktyki religijne i duchowe,
•    podłoże biologiczne doświadczeń duchowych,
•    paradygmat kognitywny a religioznawstwo kognitywne,
•    neuroteologia,
•    filozofia umysłu w perspektywie religioznawczej,
•    odmienne stany świadomości,
•    doświadczenia graniczne,
•    transhumanizm,
•    przyszłość religii w perspektywie technologicznej,
•    kategorie umysłu w dyskursie religijnym,
•    biochemiczne podstawy rytuałów magicznych i medycyny ludowej,
•    sieci neuronowe w perspektywie religioznawczej i kognitywnej,
•    umysł i religia w epoce informacji,
•    modelowanie zachowań religijnych,
•    cykle biologiczne a rytuały inicjacyjne,
•    ideologia w perspektywie religioznawczej.
Harmonogram:
•    termin nadsyłania abstraktów upływa 30 listopada 2014,
•    termin ogłoszenia wyników: 15 grudnia 2014,
•    terminy rejestracji: 15 grudnia 2014 - 16 stycznia 2014,
•    termin konferencji: 28 lutego - 1 marca 2015.
Międzynarodowa konferencja "Mózg - Umysł - Religia" odbędzie się pod patronatem honorowym prof. Wojciecha Nowaka, rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego.