Bochenia
Bochenia » Ogłoszenia » Kursy » 2016 » Podstawowy kurs masażu stóp On Zon Su

Podstawowy kurs masażu stóp On Zon Su

Podstawowy kurs masażu stóp On Zon Su 按踵術 - starożytna chińska refleksologia stóp. Kurs dziewięcioczęściowy.

Warszawa, październik 2016 - czerwiec 2017 r. Na kolejne sesje zapraszamy również osoby, które chcą rozpocząć naukę.
zdjecieSzkoła, szkolenia akupunktury i ziołolecznictwa Tradycyjnej Medycyny Chińskiej, masaże, dietetyka, kursy, warsztaty Lada_Malinakova_1.jpg
Kurs prowadzi:
Lada Malinakova

Program kursu, więcej…

Uczestnicy kursu otrzymają zaświadczenie uczestnictwa, a  osoby zainteresowane mogą przystąpić do egzaminu i  otrzymać dyplom ukończenia szkolenia wraz z  oceną z  egzaminu.

· Więcej o szkoleniu...
· Dla kogo przeznaczone jest szkolenie...
· Co zabrać na szkolenie i jak wykonujemy masaż stóp On Zon Su?
· Praca końcowa
· Zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu i egzamin

Miejsce:
Warszawa, ul. Andersa 13 więcej…

Sesje będą odbywały się w  kolejnych miesiacach, od października 2016 do czerwca 2017 roku.

Przewidywane daty poszczególnych sesji:
Sesja 1: 22–23 X 2016
Sesja 2: 19–20 XI 2016
Sesja 3: 3–4 XII 2016
Sesja 4: 11–12 II 2017
Sesja 5: 11–12 III 2017
Sesja 6: 22–23 IV 2017
Sesja 7: 29–30 IV 2017
Sesja 8: 13–14 V 2017
Sesja 9: 24–25 VI 2017

Zajęcia będą się odbywać w  godzinach 10:00 - 16:00 z  przerwą na obiad.

Informacje o  starożytnej chińskiej refleksologii stóp - taoistycznym masażu stóp On Zon Su można znaleźć na stronie: www.OnZonSu.biz

Przewidywana wysokosć opłat:
Opłata za jedną sesję: 400 zł (zniżki opisane są poniżej), cena obejmuje udział w  zajęciach i   materiały, nie obejmuje zakwaterowania i   wyżywienia.

Rejestracja uczestników:
Warunkiem wzięcia udziału w  danej sesji jest zgłoszenie udziału emailem lub telefonicznie oraz wpłata najpóźniej na 30 dni przed rozpoczęciem tej sesji pełnej opłaty za kurs .
W zgłoszeniu prosimy podać imię i  nazwisko, numer telefonu kontaktowego, email oraz miejsce zamieszkania (miejscowość i  województwo).
Tylko całkowite lub częściowe uregulowanie opłaty za kurs jest równoznaczne z   rezerwacją miejsca na liście uczestników.

Zniżka 1:
Osoby, które wpłacą w   terminie co najmniej 60 dni przed rozpoczęciem danej sesji pełną kwotę otrzymują zniżkę i   ich opłata za tą sesję wyniesie tylko 350 zł.

Zniżka 2:
Opłata za całość kursu (wszystkie 9 sesji), płatna najpóźniej na 30 dni przed rozpoczęciem 1 sesji - 2700 zł. (300 zł. za każdą sesję).

Jeżeli na 20 dni przed rozpoczęciem sesji (w przypadku opłaty za poszczególne sesje) uczestnik nie zgłosi rezygnacji, to opłata jest bezzwrotna.

Jeżeli na 20 dni przed rozpoczęciem kursu (w przypadku opłaty za cały kurs) uczestnik nie zgłosi rezygnacji, to cała opłata jest bezzwrotna.

Jeżeli uczestnik spóźni się z  opłatą, to po uzgodnieniu z  organizatorem opłatę za sesję lub całe szkolenie należy wpłacić na konto najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem (i okazać dowód wpłaty) lub gotówką przed zajęciami. Obowiązuje wówczas pełna opłata.

Prosimy o   zgłoszenia telefoniczne
Informacje i   zapisy:
Marian Nosal, komórka: 697113930; stacjonarny: 224785715
email: Marian.Nosal@gmail.com
W czasie wakacji przyjmowanie zgłoszeń emailowych może być opóźnione.

Prosimy o  wpłaty na konto Organizatora szkolenia:
Związek Taoistów Tao Te King;
konto do wpłat na działalność statutową:
60203000451110000002156790
Tytuł wpłaty: " numer/numery sesji, 2016/2017 - Wpłata na cele statutowe”
Na przykład dla sesji 1-9: "1-9, 2016/2017 - Wpłata na cele statutowe”

UWAGA:
Ilość miejsc jest ograniczona.
O uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń i  wniesienia opłaty.
Ceny obejmują wykłady i   materiały, nie obejmują zakwaterowania i  wyżywienia.
W razie dużej liczby zgłoszeń organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmiany miejsca szkolenia na inną salę na terenie Warszawy.
Proszę przed kazdą sesją szkolenia sprawdzać na tej stronie www najnowsze informacje np. o  miejscu szkolenia.
Zastrzegamy sobie możliwość organizowania kolejnych sesji szkolenia przez różnych organizatorów.
Zastrzegamy sobie możliwość odwołania imprezy lub jej części, albo zmiany terminu z   uwagi na okoliczności od nas niezależne, takie jak choroba osoby prowadzącej, problemy transportowe, czy mała ilość zgłoszonych osób.
W razie odwołania szkolenia lub jego części opłata lub odpowiednia jej część będzie zwrócona uczestnikom.

UWAGA: Do wykonywania masażu należy mieć krótkie paznokcie u  rąk.
Prosimy zabrać ze sobą na szkolenie koc, karimatę i  poduszkę
Osoby chore na grzybicę nóg lub dłoni powinny najpierw wyleczyć się z  tej choroby.

Informacje o   innych zdrowotnych imprezach, kursach i   szkoleniach w   serwisie internetowym: www.CentrumSztukZdrowotnych.pl