Bochenia
Bochenia » Ogłoszenia » Kursy » 2013 » Działalność gospodarcza dla początkujących

Działalność gospodarcza dla początkujących

 Działalność gospodarcza dla początkujących - rewolucyjny e-kurs w oparciu o najnowsze przepisy

Samodzielne prowadzenie działalności gospodarczej wymaga wielu umiejętności. Konieczna jest znajomość przepisów prawnych, wiedza kiedy i jak zarejestrować działalność, jaką formę opodatkowania wybrać, kto musi rozliczać VAT, kiedy trzeba zgłosić się do ZUS, jakie procedury wiążą się z zatrudnieniem pracowników itd. Niezbędna może okazać się również wiedza dotycząca przekształcenia prowadzonej przez nas firmy w większe podmioty lub też zlikwidowania działalności. Warto wiedzieć, jak tego dokonać.

Poza twardą, merytoryczną wiedzą przedsiębiorca powinien posiadać również tzw. umiejętności miękkie, odnoszące się do komunikacji, negocjacji, planowania i zarządzania czasem, zarządzania zespołem, a także umiejętnego radzenia sobie ze stresem.

Prezentujemy rewolucyjny e-kurs,
który pozwoli Ci, po jego ukończeniu, prowadzić działalność gospodarczą bez lęku i obaw popełnienia błędu. Co ważne, w kursie uczestniczysz wtedy, kiedy masz czas. Ukończysz go w terminie, który sam sobie wyznaczysz.

Termin rozpoczęcia kursu: czwartek, 4 kwietnia 2013

Kliknij, po więcej informacji na temat kursu.


Materiały szkoleniowe, ilustrowane wieloma przykładami, będą przesyłane co tydzień w formie e-booka na Twój adres e-mail. Materiały pisane są w sposób zrozumiały i przyjazny przez ekspertów działu szkoleń podatki.biz - ich zadaniem będzie stopniowe wprowadzenie Uczestników kursu w tematykę prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce.

Dla każdej lekcji kursu udostępniamy test on-line. Rozwiązując test, sprawdzasz swoją wiedzę i jednocześnie utrwalasz zdobyte wiadomości. Po rozwiązaniu testu otrzymasz informację o wyniku. Jeśli będzie niezadowalający, będziesz mógł rozwiązać kolejny test z tego zakresu. Historia testów, pytania i odpowiedzi z komentarzem, a także osiągnięte przez Ciebie wyniki będą widoczne w Twoim panelu osobistym. Jeżeli akurat jesteś na urlopie lub nie masz czasu, nic nie szkodzi. Do momentu rozwiązania testu będzie on dostępny w Twoim panelu osobistym.

Po ukończeniu kursu otrzymasz certyfikat poświadczający ukończenie kursu.

I jeszcze jedna bardzo istotna rzecz - cena. Wynosi ona tylko 190 zł netto. W jej ramach otrzymasz 15 lekcji w formie e-booka, dostęp do testów oraz certyfikat poświadczający ukończenie kursu.

Kliknij, po więcej informacji na temat kursu.


 
Cena obejmuje:

    materiały szkoleniowe w formie elektronicznej,
    dostęp do testów on-line,
    certyfikat poświadczający ukończenie kursu.

Program:

    Lekcja 1

    Pierwsze kroki na drodze do własnej firmy
    - pomysł na biznes, formy działalności, rejestracja działalności, czynności administracyjne

    Lekcja 2
    Wizerunek firmy i marketing
    - jak nazwać firmę, wybór logotypu, domeny, w jaki sposób reklamować swoje usługi, jak skutecznie szukać klientów

    Lekcja 3

    Rozliczenia z urzędem skarbowym - część I
    - wybór formy opodatkowania PIT, wady i zalety rozliczania według zasad ogólnych, możliwości skorzystania z opodatkowania zryczałtowanego

    Lekcja 4

    Rozliczenia z urzędem skarbowym - część II
    - kto musi rozliczać VAT, na kim ciąży obowiązek stosowania kas fiskalnych

    Lekcja 5

    Kontakty z ZUS
    - jak płacić składki do ZUS, kto może skorzystać z ulg

    Lekcja 6
    Podstawy komunikacji interpersonalnej w działalności gospodarczej
    - bariery i błędy skutecznej komunikacji, zasady skutecznej komunikacji, asertywność a biznes, analiza transakcyjna, płeć a komunikacja, typy temperamentu a komunikacja, telefon, e-mail, zawartość komunikatu

    Lekcja 7
    Jak płacić niski PIT, czyli rozliczanie kosztów uzyskania przychodów
    - co może być kosztem podatkowym w prowadzonej działalności, wydatki na cele firmy, amortyzacja, reklama, reprezentacja, rozliczanie prowadzenia firmy we własnym mieszkaniu

    Lekcja 8
    Elementy negocjacji w działalności gospodarczej
    - przygotowanie negocjacji - klucz do sukcesu, style negocjacyjne, reguły wywierania wpływu, taktyki negocjacyjne, zasady negocjacji skierowanych na współpracę, rozwiązywanie sytuacji trudnych i konfliktowych, przebieg negocjacji

    Lekcja 9
    Obowiązki związane z zatrudnianiem pracowników
    - formalności związane z zatrudnianiem pracownika, jaką umowę wybrać, gdzie zgłosić pracownika, jak rozliczać podatki i składki ZUS od pracowników, formalności związane ze zwalnianiem pracowników

    Lekcja 10
    Zarządzanie zespołem
    - zatrudniamy pracownika, bądź liderem - jakim jesteś szefem, motywowanie pracowników, zarządzanie przez cele, czy zarządzanie jakością, jeździec i słoń, czyli jak przekonać pracownika do działania, wydawanie poleceń, ocenianie pracowników, zwolnienia

    Lekcja 11

    Zarządzanie czasem
    - analiza czasu, sporządzanie budżetu czasu, diagnozowanie tzw. złodziei czasu, proces wytyczania celów i priorytetów, zasady zarządzania priorytetami, efektywne zarządzanie strumieniem zadań, przeszkody w zarządzaniu sobą w czasie, jak realistycznie podejść do czasu? delegowanie zadań, prowadzenie spotkań a oszczędność czasu, techniki prowadzenia zebrań tematycznych i organizacyjnych, tworzenie harmonogramów spotkania

    Lekcja 12

    Zmiana formy prawnej działalności
    - jak przekształcić jednoosobową działalność w inny podmiot, czym różnią się spółki osobowe od kapitałowych

    Lekcja 13

    Stres w działalności gospodarczej
    - istota stresu, stres jako czynnik zaburzający równowagę psychofizyczną, twórcze wykorzystanie optymalnego poziomu stresu, strategie radzenia sobie ze stresem, techniki antystresowe (ćwiczenia), kompetencje społeczne: umiejętność słuchania, wydawania prawidłowych i zrozumiałych poleceń, umiejętności komunikacyjne pozwalające unikać sytuacji stresowych, umiejętność radzenia sobie z agresją

    Lekcja 14
    Sposoby finansowania działalności
    - kredyty, dotacje, dofinansowania

    Lekcja 15
    Zakończenie działalności
    - wyrejestrowanie działalności gospodarczej, likwidacja firmy, rozliczenia z urzędem skarbowy

Kliknij, po więcej informacji na temat kursu.