Bochenia
Bochenia » Z pomocą innym » 2012 » Maj » Nie będzie dyktatury kartelu chemiczno-farmaceutycznego nad nami, naszymi dziećmi i wnukami!

Nie będzie dyktatury kartelu chemiczno-farmaceutycznego nad nami, naszymi dziećmi i wnukami!

 Nie będzie dyktatury kartelu chemiczno-farmaceutycznego nad nami, naszymi dziećmi i wnukami! Dr Matthias Rath – wybitny lekarz, naukowiec i działacz na rzecz zmian dotychczasowych paradygmatów w zakresie sposobu leczenia i traktowania pacjentów.

Twórca nowej koncepcji medycyny - Medycyny Komórkowej
Publiczny demaskator brudnych interesów karteli chemiczno-farmaceutycznych, nawołujący do ukarania przedstawicieli tych korporacyjnych grup interesu i usunięcia ostatniej przeszkody, stojącej przed mieszkańcami świata na drodze do zakończenia "Mrocznych Wieków Chorób, Wojen i Niesprawiedliwości". Wizjoner  rozpoczęcia  budowy w ciągu XXI wieku Nowego Świata Pokoju, Zdrowia i Sprawiedliwości Społecznej.

linia

Dwukrot Rathnie w historii nasz naród dał się zaprząc do wozu ciągnącego interesy gospodarcze, które miały na celu podbój Europy i świata za pomocą siły.
Dwukrotnie w historii Niemcy, podburzani przez nienasyconą zachłanność przemysłu chemiczno-farmaceutycznego i żądzą władzy jego stronników politycznych, ściągnęli na Europę i świat milionkrotnie cierpienie.

Mój dziadek walczył we Włoszech w czasie I wojny światowej - pierwszej próby militarnego podboju świata przez kartel chemiczno-farmaceutyczny.
Takie gospodarcze „plany podboju świata” tego kartelu były zręcznie skrywane za lojalnością wobec cesarza fałszywie pojmowanym patriotyzmem i wszechobecnym hasłem o „miejscu w słońcu” W czasie  II wojny światowej mój ojciec walczył we Francji, w Rosji i Afryce Północnej. Cesarza zastąpił w międzyczasie Adolf Hitler – jako nowa polityczna marionetka kartelu. Ojciec i dziadek nie chcieli z nami rozmawiać o wojnie, gdyż obaj długie lata odczuwali na własnej skórze jej koszmar.
Dla mnie jednak najstraszniejszy jest fakt, że żaden z nich do końca swego życia nie miał szansy zrozumieć, jak był wykorzystywany – dla tych samych interesów gospodarczych, mających na celu militarny podbój świata. Także z tego powodu stoję w tym miejscu i mówię do Państwa dobitnie.

My ludzie w Niemczech, mamy dzisiaj wyjątkową szansę pokazania ludziom w Europie i na świecie, że historia czegoś nas nauczyła. Już nigdy więcej nie damy się zmanipulować w imię interesów, których celem jest gospodarczy i polityczny podbój całych narodów i, które dla osiągnięcia swego celu poświęcają miliony istnień ludzkich.
Z tego miejsca wzywam panią Merkel i cały jej gabinet: Minął już czas, kiedy za pomocą sloganów typu: „Jeśli euro poniesie klęskę, to poniesie ją także cała Europa” mogliście wyprowadzać w pole ludzi w Niemczech i w Europie!
Pani Merkel, panie Sarkozy i wszyscy inni, którzy jesteście politycznymi marionetkami kartelu, my mówimy, że Europa, którą chcecie nam wcisnąć jako Europę nowoczesną – ta Europa ma zgniły posmak. Śmierdzi jak szuflady z czasów cesarza i nazistów, z których pochodziły lekceważące godność człowieka plany podboju Europy przez kartel chemiczno – farmaceutyczny.

Widzimy także, że droga modelu Europy, po której pani zmierza, pani Merkel, jest wybrukowana zwłokami prawie stu milionów ofiar dwóch wojen światowych, unicestwionych w trakcie wcześniejszych prób – razem z pani poprzednikami, pełniącymi urząd kanclerza Niemiec – objęcia panowania nad całą Europą i światem.
W imieniu milionów ludzi całej Europy mówimy pani dzisiaj, tutaj, z tej odległości kilkuset metrów od pani pawilonu kanclerskiego: Europy oznaczającej ujarzmienie na dziesięciolecia obywateli krajów europejskich w interesie koncernów gospodarczych – takiej Europy nie będzie! NIGDY. Wzywamy mieszkańców Europy do budowania razem z nami demokratycznej Europy dla ludzi i przez ludzi!

Pani Merkel i wszystkim innym politycznym marionetkom kartelu mówimy jasno i dobitnie: Nie potrzebujemy waszego euro! Ta waluta spełnia tylko jedną funkcję: To jest łańcuch, którym miliony ludzi w Europie są przykuwani jak niewolnicy do waszej dyktatury gospodarczej. Mieszkańcy Grecji, Włoch, Hiszpanii, Portugalii, Irlandii i wszystkich tych krajów, szantażowanych przez komisarzy z brukselskiego kartelu przy pomocy argumentów takich jak ten: „Jeśli nie podporządkujecie waszego kraju naszym warunkom, to grozi wam niewypłacalność”, apelujemy do was wszystkich: Nie pozwólcie im się tłamsić. Politycy, którzy teraz wywierają na was presję, są marionetkami wartego miliardy farmaceutycznego „oszusta na zdrowiu”, które przez dziesięciolecia wyzyskiwało wasz kraj i doprowadziło do obecnego kryzysu gospodarczego. Wołamy do was: rozerwijcie w waszym kraju ten zniewalający łańcuch euro. Wprowadźcie znów wasze waluty narodowe.

Do mieszkańców krajów, które jeszcze nie wprowadziły euro, apelujemy: Trzymajcie się waszej waluty narodowej! Ponieważ, jeśli tego nie zrobicie, to zniewolicie swój kraj na dziesięciolecia. Naprawienie szkód gospodarczych przez kartel chemiczno-farmaceutyczny i jego brukselskie biuro polityczne w waszym kraju nie będzie możliwe od ręki. Ale zachowując swoją walutę narodową macie przynajmniej szansę zachować niezależność waszego kraju i godność waszych obywateli.

Każdego dnia, kiedy nadal pozwolicie się szantażować brukselskim komisarzom politycznym kartelu, zamykacie sobie drogę do niezależności, wzrostu gospodarczego i pokoju socjalnego dla waszego kraju i dla waszych dzieci. Mieszkańcy Berlina, Niemiec i Europy obudzili się i zdają sobie sprawę, że brukselska UE nie jest niczym innym jak trzecią próbą kartelu chemiczno-farmaceutycznego, polegającą na ujarzmieniu całej Europy i przekształceniu jej w dyktaturę gospodarczą. Do wszystkich partii reprezentowanych w parlamencie UE w Brukseli – z Niemiec są to CDU, SPD, FDP i partia lewicowa – do was wołam: Ten, kto dalej wspiera rozbudowę dyktatury w Brukseli, ten kto opowiada się w Bundestagu za przeniesieniem kluczowych obszarów autonomii fiskalnej i innych praw krajowych na „komisarzy politycznych” kartelu z Brukseli, kto popiera te decyzje, prawa, krajowe prawa przekazywać komisarzom, którzy nie są ani wybierani, ani też nikt nie może ich odwołać – nikt, kto tak postępuje, nie ma szansy na polityczne przeżycie….

… Nawołuję mieszkańców Berlina: Dwukrotnie w historii z tego miasta na Europę i świat rozprzestrzeniło się niewyobrażalne cierpienie. Dziś wieczór mówimy do decydentów politycznych z berlińskiego urzędu kanclerskiego i z Reichstagu: To się nie powtórzy!. Nie z nami!
Wołamy do mieszkańców Europy: Nie wierzcie żadnemu politykowi, który obiecuje wam, że akceptując warunki brukselskiej komisji UE moglibyście się wyswobodzić spod presji ekonomicznej, zachować godność mieszkańców waszego kraju i wdrożyć postęp gospodarczy. Jest dokładnie na odwrót. Kiedy stronnicy polityczni kartelu w Brukseli w waszych stolicach mówią o większej "demokracji", to mają na myśli wzmocnienie swojej dyktatury. Kiedy mówią o większym "dobrobycie", to nie myślą o dobrobycie ludzi, tylko o profitach kartelu chemicznego, farmaceutycznego czy naftowego i banków. A gdy mówią o zapewnieniu bezpieczeństwa w Europie, to są już w trakcie podejmowania działań militarnych na wielu kontynentach, mających na celu realizację dążeń kartelu związanych z panowaniem nad światem. Teraz gdy nie mamy problemu z rozpoznaniem schematu oszustw kartelu farmaceutycznego, jest tylko kwestią czasu, by ludzie na ziemi pociągnęli do odpowiedzialności decydentów kartelu chemiczno-farmaceutycznego i ich stronników. Wiedzą o tym także reprezentanci status quo - czyli danej rządzącej grupy interesów gospodarczych i politycznych - i odczuwają strach. A strach ten sprawia, że stają się oni nieobliczalni, a nawet niebezpieczni. Dlatego też musimy omówić także jeszcze jeden ważny aspekt.

Historia o przejściu średniowiecza w erę nowożytną nauczyła nas, że status quo nie cofa się i pociąga za sobą w przepaść całe kontynenty, kiedy coś zagraża jego panowaniu. Przed 400 laty zatroskani królowie i książęta, obawiając się o swoje przywileje, pogrążyli całą Europę w wojnie, co było z ich strony rozpaczliwą próbą zachowania średniowiecznej formy rządów i związanych z nią feudalnych beneficjentów. Daremnie Ludzkość zdecydowała się zostawić za sobą niegodne człowieka relacje rodem ze średniowiecza i rozpocząć erę nowożytną. Podobnie i dzisiaj okaże się, że kręgi inwestorów z branży chemicznej i farmaceutycznej oraz ich stronnicy polityczni mylą się sądząc, że mogą odsunąć w czasie swoją własną zagładę przez wzniecenie  gdzieś na ziemi pożaru, np. wojny atomowej. Zwracamy się do Sarkozy'ego i innych polityków, którzy publicznie grożą wykonaniem pierwszego uderzenia atomowego: Plan zakładający kontynuowanie panowania kartelu nad  naszą planetą na prawach trzeciej wojny światowej od dzisiaj nie jest już żadną obcją. Wasze motywy i wasze plany stały się dla wszystkich czytelne i zrozumiałe - również przez dzisiejszy wieczór a co za tym idzie nie da się ich już przeforsować. Obywateli Francji nawołujemy : Kto w czasie najbliższych wyborów we Francji wybierze Sarkozy'ego wybierze polityka, który będzie z bronią w ręku forsował interesy kartelu chemiczno-farmaceutycznego i nie cofnie się nawet przed użyciem broni atomowej. Kto wybiera Sarkozy'ego, wybiera śmierć! A kto wybiera kampanię wyborczą dla  Sarkozy'ego - jak np. niemiecka kanclerz Angela Merkel - ten jest współodpowiedzialny za taką wojnę.

I dlatego w obliczu mających się odbyć w przyszłym roku wyborów do Bundestagu wzywam obywateli, by nie wybierali wspólników takich podżegaczy wojennych. W tych dniach świat z obawą spogląda na Bliski Wschód. Wielu polityków wskazuje na program atomowy Iranu jako wyzwalacz tego kryzysu. Mało kto jednak mówi o Beniaminie Netanjahu. Jest on nie tylko izraelskim premierem, ale i jednocześnie ministrem zdrowia tego kraju - a co za tym idzie odpowiada za cały krajowy budżet farmaceutyczny - ze ścisłymi powiązaniami z obracającym miliardami przemysłem farmaceutycznym. Także w tym przypadku w rękach jednego polityka skupia się walcząca o przeżycie gałąź przemysłu farmaceutycznego oraz władza nad bronią atomową. Nie chodzi o to, by opowiedzieć się po jednej stronie. Mówię teraz o tym, ponieważ także w tym przypadku spotkanie dzisiejsze przyczyni się do znacznego utrudnienia pierwszego uderzenia atomowego bądź też jego całkowitego uniemożliwienia. Musimy otwarcie poruszać te sprawy, gdyż jeśli tego nie uczynimy, to siły te bez wątpienia spróbują wszelkimi środkami storpedować teraz już możliwe uwolnienie ludzkości od raka i innych chorób endemicznych. Stojące przed nami zadania, polegające na uwolnieniu od tych chorób endemicznych, wymagają całego naszego zaangażowania. Nie można pozwolić, by rozpraszały nas te siły, które  nadal chcą ujarzmić ludzkie ciało jako wart miliardy rynek. Niech to będzie dla nas jasne: Siły te już choćby z naszego względu nie mają szansy na przeżycie, że są pozbawione jakiejkolwiek moralności, etyki i wiarygodności. Nam chodzi teraz o to, by położyć kres całym epidemiom chorób endemicznych. Chodzi o rozwój nowego systemu opieki zdrowotnej, skupionego na zapobieganiu i leczeniu chorób - na całym świecie. Z tego miejsca, tego wieczoru w Berlinie, wzywam ludzi z Niemiec, z Europy i z całego świata: Pomóżcie zrealizować to historyczne zadanie!

Nasze cele są jasno zdefiniowane: Jesteśmy zdecydowani uratować miliony istnień ludzkich od raka i innych chorób, których w dużej mierze da się uniknąć. Jesteśmy zdecydowani zakończyć ten wielomiliardowy oszukańczy biznes farmaceutyczny, który funkcjonuje dzięki temu, że podtrzymuje i rozwija choroby jako rynki zbytu dla opatentowanych preparatów farmaceutycznych. Jesteśmy zdecydowani wykorzystać uwolnione w ten sposób środki -dziesiątki miliardów euro tylko w najbliższych latach - do tego, by zająć się najpilniejszymi problemami ludzkości. Zalicz się do nich głód, epidemie chorób, analfabetyzm, masowe bezrobocie, ochrona środowiska i inne globalne wyzwania. Jesteśmy zdecydowani stanąć przed naszymi dziećmi i wnukami i powiedzieć im: "Gdy zdaliśmy sobie sprawę z całego wymiaru "farmaceutycznego oszukaństwa na zdrowiu", zaangażowaliśmy się. Nie mogliśmy pozostać obojętni. Zaangażowaliśmy się, by móc przekazać wam, następnym pokoleniom, zdrowy, zgodny i sprawiedliwy świat." Jako naukowiec, który mógł wnieść decydujący wkład w możliwe teraz zakończenie epidemii raka, mówię wam także: Likwidacja epidemii raka to tylko początek.

Te już obecnie dostępne wyniki badań nad mającymi naukowe uzasadnienie terapiami naturalnymi pokazują, że zastosowanie medyczne tych faktów zredukowałoby liczne choroby endemiczne do ułamka ich dzisiejszego poziomu. Do chorób tych należą między innymi: zwapnienie arterii, arterioskleroza z jej szeroko rozpowszechnionymi komplikacjami: zawałem serca i udarem, nadciśnienie, choroby serca, cukrzycowe zaburzenia ukrwienia, osteoporoza, astma, alergie, artretyzm, choroby wynikające z osłabienia systemu odpornościowego jak i takie choroby endemiczne, jak Alzheimer, Parkinson oraz demencja. Dzięki zastosowaniu nowej wiedzy w przypadku wszystkich tych chorób można osiągnąć jeszcze w bieżącym dziesięcioleciu znaczący postęp medyczny, który przyniesie milionom ludzi zdrowie i życie oraz pomoże zaoszczędzić miliardy na kosztach tych chorób. Ale tego zapierającego dech w piersiach "świata bez chorób" nie dostaniemy w prezencie - ponieważ każda z tych chorób jest miliardowym rynkiem. Jeśli pragniemy stworzyć taki świat dla nas i naszych dzieci, to musimy się zaangażować. TERAZ!.

Zapraszam do skorzystania z informacji o znaczących postępach w zakresie mających naukowe uzasadnienia terapii naturalnych w walce z rakiem i chorobami endemicznymi. Warto także zasięgnąć informacji o powiązaniach politycznych,  o których można było usłyszeć tutaj dziś wieczorem. Ta wiedza jest źródłem siły, także do przezwyciężenia spodziewanego oporu ze strony otoczenia. Istnieje możliwość zaangażowania się w już istniejącą inicjatywę lub założenia w miejscu zamieszkania własnej grupy zaangażowanych ludzi, którym przyświeca cel przekształcenia ich miejscowości w "strefę wolną od raka". Pozwólcie, że wspólnie podejmiemy się tego historycznego zadania. Tylko w taki sposób zostawimy naszym dzieciom świat, w którym  będą mogły godnie żyć! Zróbmy to! ZRÓBMY TO TERAZ!

Wezwanie Dr. Ratha do mieszkańców Niemiec, Europy i całego świata, Berlin 13.03.2012

 Komentarze (3)

Nie będzie dyktatury kartelu chemiczno-farmaceutycznego nad nami, naszymi dziećmi i wnukami! - Przejrzyjmy wszyscy na oczy!!!

Napisane przez Janeczek, 17 May 2012
Najwyższy czas, by głośno krzyczeć na cału świat - NIE, tym kartelom co chcą zmonopolizować rynek światowy i dyktować nie tylko ceny, ale przede wszystkim chore, zdefektowane jedzenie przez ich podłe chemiczne preparaty i eksperymentalne GMO, po którym umierają ludzie i zwierzęta. To oni opracowali technologię hodowli świń w ciągu jednego miesiąca, oczywiście genetycznie modyfikowanej. Kto wytrzyma konkurencję. Ich świnia zawojuje światem i nawet nikt nie będzie wiedzieć co je. To są fakty; firma Monsanto ma na koncie tysiące zbrodniczych interesów, między innymi nas zarazili już nasionami GMO. Min Sawicki przecież o zgodę nas nie pytał. Opamiętajmy się, najpierw dużo czytać o tym, bo ich wywody są inne,byle handel kwitnął dla ich interesów. Trzeba sięgać do opracowań niezależnych czyli sporządzonych przez nie przekupionych naukowców. Wprawdzie tych opracowań jest mniej, bo wielkie nakłady na kłamstwa tzw. "naukowe" manipulują prawdą.

dIdIgUvhEoDrn

Napisane przez Norm, 7 April 2013
Superior thiinnkg demonstrated above. Thanks!

Nie bedzie dyktatury.......

Napisane przez Zofia, 19 April 2014
Czas aby zrozumiec co sie dzieje w swiecie.Nie pozwolic sobie na manipulacje i wkladanie do ust zatrutej zywnosci...ale to zalezy od kazdego indywidualnie....kazda istota zyjaca na Ziemi ma wybor jesc zatrute mieso i warzywa lub jesc biologiczna zywnosc.
 

Napisz komentarz

Tytuł Twojego komentarza
Twoje Imię lub Pseudonim
Twój email
Twój Komentarz
Wpisz tekst po prawej
Jeśli Twój komentarz nie pojawi się od razu po wysłaniu, to znaczy, że został skierowany do moderacji i najprawdopodobniej pojawi się w najbliższym czasie. Przepraszamy za utrudnienie. Pamiętaj, że wszelką ewentualną odpowiedzialność za zamieszczone komentarze biorą ich autorzy. REGULAMIN KOMENTARZY